Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2 РОЛЬ організаційної культури в діяльностіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Установ і служб соціальної сфери

Сутність організаційної культури в діяльності організацій соціальної сфери

У сучасну історичну добу виникає необхідність посилення соціокультурних тенденцій. У зв’язку з цим необхідна радикальна зміна концепції управління, направлена на окремі процеси в соціальних організаціях, де доцільно використовувати технологічні процедури, орієнтовані на людину з її системою цінностей, поглядів, переконань, традицій.

Такою сучасною концепцією стає організаційна культура, яка завдяки своїй феноменальності є ідеологією управління, що охоплює всі сфери життєдіяльності соціальних організацій і служб. Проте в даний час ми визначаємо суперечність між загальним розумінням важливості ролі організаційної культури в забезпеченні успішної діяльності підприємства й організації, об’єктивною необхідністю формування організаційної культури в організаціях і відсутністю технології за допомогою якої можна це практично здійснити.

Особливої актуальності поняття феномен організаційної культури набув у зв’язку з переходом суспільства на ринкову економіку.

Організаційна культура отримала статус одного з ефективних інструментів управління організацією. Кожна соціальна організація - це співтовариство. яке має свою специфічну унікальну організаційну культуру, свої звичаї і традиції. Організаційна культура - спрямована впродовж усієї Історії підприємства (організації ) сукупність прийомів і правил адаптації організації до вимог зовнішнього сере­довища і формування внутрішніх відносин між групами тих, що пра­цюють.

На формування організаційної культури впливають зовнішні і внутрішні чинники, ям мають місце у специфічних маркетингових функціях. Якщо ці чинники несприятливо впливають на організаційну культуру, для їх нейтралізації користуються відповідною технологією, яка суміщає внутрішні можливості формування організаційної куль­тури Ь зовнішніми чинниками. Використання цієї технології визначає наскільки соціокультурні тенденції проникають у систему менедж­менту соціальних структур і чи здатне воно гідно приймати сучасні виклики часу.

Сьогодні організаційна культура є могутнім управлінським регулятивним ресурсом і чим вищій потенціал керівництва, тим вагоміший цей ресурс. Організаційна культура в організації створює соціальний фундамент, який здатний нести на собі всю систему діяльності і взаємодії, протистояти і приймати зовнішні та внутрішні закони, створювати сприятливі умови для розвитку організації та її маркетингової діяльності.

Пріоритетними в культурі соціальних структур є організаційні цінності - предмети, явища і процеси, направлені на задоволення потреб членів організації, які визнаються більшістю її членів. Якщо вони будуть задоволені, то це проявиться і у взаємодії організації з мікромаргкетинговим середовищем. Ці цінності є ядром, яке визначає корпоративну культуру в цілому. Завдяки своїй ціннісній основі кожен співробітник усередині організації в межах загальної системи цінностей займає відповідну індивідуальну позицію. Ціннісні позиції змінюються в процесі міжособистісної взаємодії і обміну цінностями. Цінності визна­чають стилі поведінки, стилі спілкування з колегами і клієнтами, рівень вмотивованості, активність і багато ін.

Вирішальну роль у керованості організації, її іміджу та успішності на ринку послуг відіграють корпоративні цінності. Управління системою цінностей без належного опрацьовування приводить до наслідків, здатних знизити ефективність роботи навіть найуспішніших організацій.

В основі корпоративної культури лежать загальноприйняті етичні вимоги до спілкування, нерозривно пов’язані з визнанням неповторності, цінності кожної особи : вічливість, тактовність, скромність, точність. Від рівня корпоративної культури в цілому залежить імідж організацій, який має для неї велике значення.

Таким чином, можна зробити висновок, що організаційна культур3 0 Цілому впливає на розвиток організації. Якість управління залежить від того, на якому рівні та як були використані окремі інструменти організаційної культури.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 589

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!