Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Обчислення характеристик центра розподілуГрупи одиниць сукупності за результативною ознакою Кількість одиниць (частоти), Середина інтервалу (варіанти) Варіанти зважені на частоти, Кумулятивні частоти,
         
Разом   х   х

Поясніть економічний зміст усіх обчислених показників та зробіть висновки.


Завдання 3

За даними ряду розподілу, побудованого у завданні 2, обчислити розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також характеристики форми розподілу — коефіцієнти асиметрії і ексцесу.

Вихідні дані та розрахунки необхідних величин для обчислення всіх показників варіації слід подавати у спеціально складеній робочій таблиці, а потім за даними робочої таблиці зробити обчислення відповідних показників варіації. Макет робочої таблиці має такий вигляд:

 

Розрахунок показників варіації (назва результативної ознаки)

  Розрахункові величини
                     
                           
Разом   х   х   х   х   х   х  

Поясніть економічний зміст усіх обчислених показників і зробіть висновки. Слід пам'ятати, що середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення мають однаковий економічний зміст і показують, наскільки в середньому кожне значення досліджуваної ознаки відхиляється від середнього її значення в сукупності. Квадратичний коефіцієнт варіації часто використовується для оцінки однорідності досліджуваної сукупності щодо ознаки, яка вивчається. Вважають, що сукупність є однорідною, а середня величина - надійною і типовою, коли його величина не перевищує 33%.

Щоб здійснити перевірку правильності розрахунку дисперсії, її потрібно обчислювати як за звичайною формулою

так і за формулою різниці квадратів

де середній квадрат значень ознаки;

— квадрат середньої величини.

Наведена формула для незгрупованих данихмає такий вигляд:

а для згрупованих -

Зауважимо, що наведені формули в останньому виразі мають певні переваги з точки зору точності обчислення, оскільки при їх застосуванні округлення здійснюється тільки один раз і в самому кінці обчислення.


Завдання 4

Виявити наявність і напрямок кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками, оцінити тісноту зв'язку та перевірити його істотність з рівнем істотності a=0,05, застосувавши метод аналітичного групування. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки.

Для побудови аналітичного групування використайте ряд розподілу за факторною ознакою, отриманий в результаті рішення завдання 3. На основі аналітичного групування зробіть висновок про наявність і напрямок кореляційного зв'язку.

Для обчислення показника тісноти кореляційного зв'язку - кореляційного відношення загальна дисперсія може бути обчислена за формулою:

або використане значення дисперсії, обчисленої у завданні 3.

Аналітичне групування та обчислення міжгрупової дисперсії слід подати в таблиці, макет якої має такий вигляд:

 

(Назва таблиці)

Групи одиниць за факторною ознакою Кількість одиниць (частоти), Середине значення результативної ознаки,      
           
Разом і в середньому     х х  

 

Для перевірки істотності зв'язку потрібно порівняти фактичне значення з його критичним (табличним) значенням, яке потрібно визначити з урахуванням умов аналітичного групування і заданого рівня істотності, скориставшися відповідною таблицею, наведеною в додатку.

 

Завдання 5

Для характеристики кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками побудувати графік кореляційного поля й емпіричну лінію регресії, визначити параметри лінійного рівняння регресії і дати їм економічну інтерпретацію.

Виміряти тісноту кореляційного зв'язку шляхом обчислення коефіцієнта детермінації, індексу кореляції та лінійного коефіцієнта кореляції і перевірити істотність зв'язку за допомогою F - критерію для a=0,05. Написати короткі висновки.

Для побудови емпіричної лінії регресії слід використати дані аналітичного групування завдання 4.

При обчисленні коефіцієнта детермінації факторна дисперсія може бути розрахована за формулою

.

Для загальної дисперсії може бути використано її значення, обчислене у завданні 3.

 


Завдання 6

Приймаючи досліджувану сукупність за 10%, систематичну вибірку визначити:

1) з імовірністю 0,997 середню і граничну помилки вибірки та інтервал можливих значень середнього розміру результативної ознаки для генеральної сукупності;

2) дисперсію частки першої групи одиниць за факторною ознакою та граничну помилку цієї частки з ймовірністю 0,954 і межі, в яких вона знаходиться в генеральній сукупності;

3) необхідний обсяг вибірки, яка б забезпечила оцінку частки першої групи одиниць за факторною ознакою з точністю до 2% при ймовірності 0,954.

Зробіть висновки.


Просмотров 646

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!