Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Витрати фірми у довгостроковому періоді



Особливістю довгострокового періоду є те, що всі фактори виробництва виступають як змінні і в разі необхідності фірма має змогу збільшити або зменшити свій розмір у відповідь на потреби ринку.

Яким же чином компанія буде визначати ті оптимальні обсяги виробництва, які дадуть змогу максимізувати прибутки?

На рис. 16 зображено короткострокові середні сукупні витрати SATC для трьох можливих розмірів підприємства: маленького (SATC1), середнього (SATC2), великого (SATC3). Чи існує з цих трьох можливостей найкраща? Відповідь на це питання залежить від намірів фірми щодо обсягів виробництва продукції. Якщо вона прагне виробляти не більше як Q1 одиниць, то найнижчі витрати будуть на маленькому за розміром підприємстві; якщо обсяги знаходяться в межах від Q1до Q2, то фірмі доцільно мати середні розміри; якщо планується випускати більш, як Q2 одиниць продукції, то найнижчих витрат можна досягти на великому підприємстві.

 

Рис.16. Визначення довгострокових середніх витрат

 

Довгострокові середні витрати показують мінімальні середні витрати для певного рівня виробництва, якщо фірма може обирати для себе любий розмір. Для нашого прикладу це буде лінія АВСD, яка складається з нижніх гілок ліній SАТС для кожного можливого розміру підприємства. Якщо фірма має більшу кількість варіантів, то її крива довгострокових середніх витрат (LАТС) буде мати вигляд огинаючої короткострокових середніх витрат (рис.17).

З рис.17 видно, що із зростанням розміру підприємства і, відповідно, обсягів виробництва до певного рівня Q довгострокові середні витрати знижуються, а потім починають зростати, тобто мають ту ж само U - образну форму, що і короткострокові середні витрати. Проте пояснюється це іншою причиною - змінною віддачею від масштабів виробництва.

Рис.17. Довгострокові середні витрати

 

Якщо із зростанням обсягів виробництва середні витрати знижуються, то говорять, що діє зростаюча віддача від масштабу (або позитивний ефект масштабу), що супроводжується спадним характером лінії LATC. Якщо із зростанням обсягів виробництва середні витрати зростають, то йдеться про спадну віддачу від масштабу (або негативний ефект масштабу), що приводить до зростання лінії LATC. І якщо із зміною обсягів виробництва

середні витрати не змінюються, то має місце постійна віддача від масштабу (постійний ефект масштабу), що ілюструється постійним рівнем лінії LATC. Для різних галузей дія цих ефектів проявляється по-різному, на що вказують і різні форми кривих LATC (див. рис.18а,b,с).

а)

b)

с)

Рис.18. Вплив характеру віддачі від масштабу на форму кривих довгострокових середніх витрат

 

Як видно з рисунку, оптимальний розмір підприємства визначається мінімальним рівнем довгострокових середніх витрат.

Попередній аналіз розглядав залежність рівня середніх витрат від обсягів виробництва продукції за інших рівних умов. Проте в реальному житті на витрати впливають і цілий ряд інших факторів, наприклад, впровадження нових технологій, зміна цін на ресурси, податкові зміни. Зрозуміло, що дія цих факторів призводить до зміщення кривих граничних, середніх і сукупних витрат.

Аналіз поведінки витрат дозволяє фірмі приймати рішення відносно оптимальних обсягів виробництва продукції, що максимізують прибуток, з урахуванням особливостей конкретних ринкових форм.

 


Просмотров 594

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!