Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Поведінка витрат у короткостроковому періодіЯк уже відмічалося, у короткостроковому періоді виробничі потужності підприємства є незмінними, а в якості змінних факторів виробництва виступають сировина, матеріали, робоча сила та т.п.

Для фірми важливо знати, як поводять себе сукупні витрати (total costs) і витрати на одиницю продукції при різних обсягах виробництва, оскільки це визначає її прибуток.

Сукупні постійні витрати (TFC) у короткостроковому періоді, як видно з рисунку 11, не залежать від обсягів виробництва і існують навіть тоді, коли продукція не виробляється. Сукупні змінні витрати (TVC) змінюються в залежності від обсягів продукції і мають, як правило, так звану S - образну форму (рис.11). Сумарні сукупні витрати (ТС) є сумою сукупних постійних і змінних витрат і являють собою графікTVC, піднятий на величину TFC(рис.11).

 

Рис.11. Поведінка сукупних постійних, змінних та сумарних витрат у короткостроковому періоді

Інакше поводять себе витрати на одиницю продукції - середні витрати (average cost).

Середні постійні витрати (AFC) - це відношення сукупних постійних витрат ТFC до обсягу виробництва Q. Зрозуміло, що із зростанням кількості продукції AFC будуть знижуватися (рис.12).

 

Рис.12. Поведінка середніх постійних витрат у короткостроковому періоді

Середні змінні витрати (AVC) - це відношення сукупних змінних витрат TVC до обсягу продукції Q. Як бачимо на рис.13, AVC спочатку знижуються, а потім зростають, тобто мають U- образну форму.

Середні сукупні витрати (ATC) - це відношення сумарних сукупних витрат ТС до обсягу продукції Q. Їх можна обчислити і як суму AFC і AVC. Вони також мають U- образну форму і по мірі зростання обсягів продукції наближаються до AVC, що пояснюється постійним зниженням AFC (рис.13).

Рис.13. Поведінка середніх змінних та сукупних витрат у короткостроковому періоді

 

Окрім цих показників важливе значення мають граничні витрати МС (marginal cost) - це витрати, пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукції. Вони визначаються як відношення приросту сумарних сукупних витрат до приросту обсягу продукції. Як видно з рисунку 14, МС спочатку знижуються, досягаючи мінімального значення, а потім починають зростати, що пояснюється виникненням додаткових витрат в умовах повного використання фіксованих потужностей.

Рис.14. Поведінка граничних витрат у короткостроковому періоді

 

Цю закономірність було виведено емпіричним шляхом і вона отримала назву закону спадної граничної продуктивності фактору виробництва. Тобто якщо у короткостроковому періоді до незмінних факторів виробництва (наприклад, устаткування) додавати який-небудь змінний фактор (наприклад, робочу силу), то з певного моменту кожна наступна одиниця змінного фактору буде приносити все менший приріст продукції. Якби це було не так, то з

однієї ділянки землі, додаючи тільки робочу силу, можна було б нагодувати усе населення земної кулі. Дією цього закону і пояснюється U- образнаповедінка граничних і середніх змінних і сукупних витрат. Слід також зазначити, що існує ще одна закономірність: графік МС перетинає графіки AVC і ATC в точках мінімуму останніх, як це показано на рис. 15.

Рис.15. Взаємозв’язок граничних і середніх витрат

 

Таким чином, середні витрати у короткостроковому періоді мають U- образну форму, що пояснюється дією закону спадної граничної продуктивності ресурсу. Фірма, яка максимізує прибуток, буде прагнути обирати той обсяг виробництва, який забезпечує мінімальні середні сукупні витрати (обсяг Qопт на рис.15).

 


Просмотров 566

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!