Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Е, тогава всички, които искат да имат Любов, нека останат с белите си дрехи; които не са готови за тази Любов, да си облекат обикновените дрехиФормула: Благодарим Ти, Господи, за великото благо, което си ни дал. Ти си нашата проявена Любов.

С ръце, вдигнати нагоре в полегато положение, изпяхме песента Благославяй, душе моя, Господа (един път).
С ръце, поставени на гърдите (втори път).
С ръце, изопнати напред (трети път).
С ръце, поставени на темето (четвърти път).
Коленичили на дясното коляно и с ръце, поставени на коленете (пети път).
Изправени, с ръце, превити върху раменете (шести път).
С ръцете в хоризонтално положение с дланите нагоре (седми път).
В същото положение с дланите надолу (осми път).
Ръцете на тила (девети път).
Снемане на ръцете отпред надолу (десети път).

Гимнастически упражнения
1. Старите упражнения.
2. Новите упражнения (шест).

I. а) Издигане на ръцете отстрани над главата с допрени пръсти.
б) Десният крак напред.
в) Приклякване и сваляне на ръцете покрай тялото надолу и допиране до пръстите на краката.
г) Изправяне на тялото и движение на ръцете напред в полукръг до над главата.
Левият крак напред.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак напред.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Левият крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак при левия.
Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

II. а) Издигане на ръцете отстрани нагоре над главата с допрени пръсти.
б) Десният крак напред.
в) Навеждане на тялото с ръцете напред и приклякване до опиране на ръцете до пръстите на краката.
г) Изправяне и движение на ръцете покрай тялото до над главата.
Левият крак напред.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак напред.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Левият крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак назад.
Точките в и г се повтарят.
Десният крак при левия.
Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

III. а) Дясната ръка описва полукръг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.
б) Десният крак напред.
в) Приклякване на лявото коляно и поставяне на дясната ръка върху дясното коляно.
г) Изправяне на тялото.
д) Лявата ръка описва полукръг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.
е) Левият крак напред.
ж) Приклякване на дясното коляно и поставяне на лявата ръка на лявото коляно.
з) Изправяне на тялото.
Точките а, б, в, г се повтарят.
Лявата ръка описва полукръг (виж точка д).
Десният крак назад.
Точки ж и з се повтарят.
Точка а се повтаря.
Левият крак назад.
Точки в и г се повтарят.
Точка д се повтаря.
Десният крак назад.
Точки ж и з се повтарят.
Прибиране на десния крак при левия.IV. а) Двете ръце се изнасят надясно успоредно (на височината на раменете).
б) Десният крак напред.
в) Коситба наляво, приклякване на лявото коляно, изправяне на тялото, при което ръцете заемат успоредно положение наляво (на височина на раменете).
г) Левият крак напред.
д) Коситба надясно, приклякване на дясното коляно, изправяне на тялото, ръцете в положение на точка а.
Точка б се повтаря.
Точка в се повтаря.
е) Десният крак назад.
Точка д се повтаря.
ж) Левият крак назад.
Точка в се повтаря.
Точка е се повтаря.
Точка д се повтаря.
з) Прибиране на десния крак при левия.
и) Ръцете се изнасят напред хоризонтално.
к) Ръцете се разтварят хоризонтално на дължината на раменете.
л) Сваляне на ръцете.
V. а) Изнасяне на ръцете настрани, прегъване и слагане на пръстите върху раменете.
б) Десният крак напред, без да се слага на земята.
в) Движение на същия крак наляво.
г) Движение на същия крак надясно.
д) Движение наляво.
е) Движение надясно.
ж) Движение наляво.
з) Десният крак напред, допрян на земята.
и) Приклякване на лявото коляно.
к) Изправяне на тялото.
л) Левият крак напред, без да се слага на земята.
м) Движение на същия крак надясно, наляво, последователно по три пъти.
н) Левият крак напред, допрян до земята.
о) Приклякване на дясното коляно.
п) Изправяне на тялото.
Точки б, в, г, д, е, ж, и, к, л се повтарят.
р) Десният крак назад, без допиране до земята.
Точки в, г, д, е, ж се повтарят.
с) Десният крак назад, допрян до земята.
т) Приклякване на дясното коляно.
у) Изправяне на тялото.
ф) Левият крак назад, без допиране до земята.
Точки г, д, е, ж, г се повтарят.
х) Левият крак назад, допрян до земята.
Точки и, к се повтарят.
Точки р, в, г, д, е, ж, с, т, у се повтарят.
ц) Прибиране на десния крак при левия.
ч) Поставяне на ръцете настрани (на дължина на раменете).
ш) Сваляне на ръцете надолу.
VI. а) Ръцете назад и нагоре в полукръг до отвесно положение.
б) Десният крак напред.
в) Приклякване на лявото коляно и снемане на ръцете напред в хоризонтално положение.
г) Прибиране на ръцете назад и поставяне на дланите отстрани на гърдите и едновременно с това вдишване.
д) Изнасяне на ръцете напред хоризонтално и издишване през устата (във вид на струя).
Точки г, д се изпълняват по шест пъти.
е) Разтваряне на ръцете настрани хоризонтално.
ж) Поставяне на ръцете с дланите навътре пред устата с допрени пръсти и вдишване.
з) Обръщане на дланите навън, разтваряне на ръцете настрани и издишване леко, тихо.
Точки ж, з се изпълняват по шест пъти.
и) Изправяне на тялото.
к) Прибиране на десния крак при левия.
л) Сваляне на ръцете надолу.
Забележка: При изпълнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.19 август, събота, Преображение Господне, 5 ч.


Новият живот

Издателство "Бяло Братство", 2009г.
КНИГА: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя

Съборни беседи (1922)

НОВИЯТ ЖИВОТ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!