Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнівКваліфікований робітник — ОКР робітника, який на основі повної або базової загаль­ної середньої освіти, набув спеціальних умінь та здобув знан­ня, має певний досвід їх застосування для вирішення про­фесійних завдань у певній галузі народного господарства.

Молодший спеціаліст — ОКР фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування у ви­рішенні типових професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господар­ства. Вищий навчаль­ний заклад III—IV рівнів акредитації може готувати молод­шого спеціаліста за умови наявності в його складі підрозділу І рівня акредитації.

Бакалавр — ОКР фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку та знання щодо узагальненого об'єкта праці, набув фундаментальних та професійно-орієнтованих умінь і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад у певній галузі народного господарства(ВНЗ II—IV рівнів акредитації)

Спеціаліст — ОКР фахів­ця, який на основі кваліфікації бакалавра набув спеціаль­них умінь та знань, має певний досвід їх застосування у роз­в'язанні складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господарства (ВНЗ ІII—IV рівнів акредитації).

Магістр— ОКР фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста набув по­глиблених спеціальних умінь та знань інноваційного харак­теру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних зав­дань у певній галузі народного господарства.

 

3.Розробити один з етапів уроку формування навичок і вмінь з геометрії на тему: "Об’єм піраміди".

Тема уроку. Об'єм піраміди. ( )

Мета: вдосконалити вміння учнів обчислювати об’єм піраміди, познайомитись з історією розвитку пірамід та сферою використання пірамід, розвивати творчу активність, вміння узагальнювати, робити висновки, отримані в ході досліджень, розвивати пізнавальну діяльність учнів, виховувати прагнення до самостійності, інтерес до матеріалу уроку.

1. Організаційний момент. До початку уроку вчитель ділить учнів на 2 команд. В кожній команді по 1 учню , що засвоює матеріал на поглибленому рівні, 4 – підвищеному і 7 – обов’язковому. Для ведення підрахунку балів обирається лічильна комісія – 2 учня ( підв і обов)

2.Актуалізація опорних знань. Гра «Ланцюжок».Учні повинні по черзі називати поняття, пов’язані з пірамідами.

3. Гра «Так чи Ні» (відповіді записують в бланк а потім представляють)

І команда ІІ команда  
Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які — неправильними: 1) На рис зображено пряму трикутну призму, в основі якої лежить прямокутний трикутник АВС ( В = 90°), АВ = 3 см, ВС = 4 см, АА1= 10 см. а) Площа основи призми дорівнює 6 см2. б) Об'єм призми дорівнює 120см3. в) АС = 7 см. г) Площа найменшої бічної грані дорівнює 50 см2. На рис зображено пряму трикутну призму, в основі якої лежить правильний трикутник АВС, АВ = 10 см, АА1=5. а) Бічні грані мають однакову площу. б) Площа бічної поверхні дорівнює 50 см2. в) Площа основи призми дорівнює 5уЗ см2. г) Об'єм призми дорівнює см3 .

Далі завдання ускладнюються з кожним рівнем, але особливий акцент на задачі на знаходження об’єму призми.

В кінці заняття визначається сами спритний учень. Вчитель дає задачу і хто перший знайде правильну відповідь

Дано: FABCD – прав. піраміда

Знайти: а) Sосн, б) V

Розв'язання:

1. Розглянемо FOC, О = 90°, тому F =45°, тому FOC- рівнобедрений, ОС=FC=2.

2. АС=2ОС=4. d=АС=АD (за властив. діагоналей квадрата d² = 2а²),

тоді 3. АВСD - квадрат (піраміда правильна). од.кв 4. од.кб

4. Знайти відстань між точками простору простору , де

Розв’язання: у просторі неперервних функцій відстань між точками визначається формулою:

Тому у нашому випадку маємо:


Просмотров 1063

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!