Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оху і відповідні повні початкові умови її рухуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
г)

Вкажіть правильне закінчення твердження:

Вкажіть правильні математичні записи змісту другої задачі динаміки точки.г) Відомі: .

 

Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оyz і відповідні повні початкові умови її руху.

Визначити: Д)

Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оxz і відповідні повні початкові умови її руху.

в)

Вкажіть правильні повні вирази початкових умов руху точки в декартовій системі координат в початковий момент часу.б)

Вкажіть повне закінчення твердження:

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Оху.а) ;

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Оуz.г) ;

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Охz.в) ;

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Ох.б) ;

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Оу.в) ;

 

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Оz.г) ;

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь поступального руху твердого тіла.г) ;

 

Вивчення поступального руху твердого тіла зводиться до вивчення руху його центра мас, тобто точки, маса якої дорівнює масі тіла, під дією __________, прикладених до твердого тіла.б) – “зовнішніх сил”;

 

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.б) ;

 

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оx.г) ;

 

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оy.г) ;

 

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.б) ;

Вкажіть правильну формулу, за якою визначають масу механічної системи, якщо вона розподілена непе-рервно (наприклад, тверде тіло).б) ;

Внутрішніми називають сили взаємодії між точками.а) – “однієї і тієї ж механічної системи”;

Вкажіть правильні формули властивостей головного вектора і головного моменту всіх внутрішніх сил механічної системи.

а)
 

Вкажіть правильну формулу, за якою визначають радіус-вектор центра мас механічної системи. б) ;

 

Вкажіть правильні формули, що визначають координати центра мас механічної системи.г) ;

 

Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно деякого геометричного елемента (точки, осі, площини).д) .

 

 

Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно полюса (точки).а) ;

     
 
 
 
 

 

Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно полюса (точки).в) ;

   
 
 
 
 

 

Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерції).

  б)
       
       
       
       
     

 

 

Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерції).

  а)
       

 

Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних площин (планарних моментів інерції).

  д)

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 467

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!