Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема: Випробування роботи сельсинівІнструкція для виконання лабораторної роботи № 8

 

1 Мета:

1.1. Вивчити роботу і можливості сельсинів.

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення:

2.1. Сельсин БС-501 А (стенд с сельсинами).

2.2. Амперметр .

2.3. Вольтметр.

2.4. Латр.

2.6. Динамометр.

3 Теоретичні відомості:

Сельсини являють собою малогабаритні індукційні машини змінного струму із трифазною вторинною обмоткою. Найбільш широке застосування вони одержали в системах синхронного зв'язку.

Сельсини в індикаторному режимі використаються в системах автоматичного керування, у дистанційних системах керування й контролю виробництва, у телеметрії, в обчислювальній техніці й т.д. У цей час сельсини майже витиснули всі інші види приладів синхронного зв'язку. Це пояснюється їх досить ціною властивістю—здатністю до самосинхронізації незалежно від початкового положення роторів датчика й приймача.

Конструкції сельсинів, використовуваних для трансформаторного режиму, ті ж, що й для індикаторного режиму, однак найбільш оптимальним є застосування сельсинів з розподіленими обмотками на роторі й на статорі.

Всі існуючі сельсини можна підрозділити на два типи: контактні й безконтактні. У безконтактних сельсинах однофазна первинна й трифазна вторинна обмотки укладені на статорі. Ротор являє собою магнітопровід спеціальної конструкції.

Контактні сельсини по своїй конструкції можуть бути розділені на наступні типи:

1.Сельсини з розподіленою однофазною обмоткою на роторі й розподіленою трифазною обмоткою на статорі (сельсини типу СС-405).

2.Сельсини із зосередженої на двох явно виражених полюсах однофазної обмотки на статорі й трифазній обмотці на роторі. До цього типу належать сельсини СС-401, СС-402, СС-404, ДИ-500, СС-500, ДС-500, ДИ-501, СС-501 й ін.

3.Сельсини із зосередженою на двох явно виражених полюсах однофазної обмотки на роторі й трифазною обмоткою на статорі. У круглих пазах ротора укладено, крім того, два короткозамкнених витки для поліпшення характеристик сельсинів і для демпфірування коливань ротора приймача біля заданого положення. До цього типу належать сельсини НС-404, НД-404, НД-500, НД-501, НД-511, НД-521 й ін.

4.Сельсини з розподіленими обмотками (однофазною й короткозамкненою) на роторі й розподіленою трифазною обмоткою на статорі. У сельсинах цього типу короткозамкнена обмотка намотується, як трифазна. Потім одна фаза замикається на коротко, а дві інші з'єднуються послідовно або паралельно. До даного типу належать сельсини НС-501.

Принцип дії сельсинів незалежно від особливостей їхньої конструкції однаковий.

4 Хід роботи:

4.1. Ознайомитись з сельсинами, їх будовою і принципом роботи.

4.2. Зібрати схему:

 

Рисунок 1 Схема сельсина U = f(α)

 

4.3. Змінюючи кут а повороту валу через кожні 100 записати напругу на виході сельсина по приладу в таблиці 1. Побудувати залежність Uвих = f(α).

 

Таблиця 1

 

а 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Uв                  

 

4.4. Зібрати схему дистанційній синхронної передачі. Рисунок 2.

 

 

Рисунок 2 Сельсинна система дистанційної передачі.

 

4.5. Змінюючи кут повороту а сельсина датчика СД через кожні 50 слідкувати за β ротора сельсина приймача СП. Дані записати в таблицю 2.

 

Таблиця 2.

А0 β0 Q0 см
Прямий хід Зворотній хід Прямий хід Зворотній хід
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

4.6. Побудувати статичну характеристику і неспівпадання кутів Q см= f(β · а).

4.7. Зібрати схему залежності Е.Р.С. від кута невідповідності (Рисунок 3).

 

 

Рисунок 3 Схема залежності Е.Р.С. від кута невідповідності

 

4.8. При загальмованому роторі сельсина-приймача випробувати роботу схеми. Для цього змінюють кут неспівпадання Q, слідкувати за приладами А і V.

4.9. Зняти статичну характеристику системи, тобто залежність Е.Р.С. на однофазній обмотці СП від кута Q. Для цього, повертаючи ротор СД, добитись, щоб Е.Р.С. на виході рівнялась нулю. (співпадаюче положення). Потім, змінюючи кут Q ротором СД від 0 до 900 , через кожні 150 виконати вимірювання величини Еув. Дані занести в таблицю 3.

 

Таблиця 3

 

Q0 -90 -75 -60 -45 -30 -15
Еув                          

 

4.10. зробити висновки, можливості застосування сельсинів в регулюючому електроприводі, автоматизації, побуті.

 

5 Висновки:

6 Контрольні питання:

6.1. Що називається сельсинами?

6.2. Розподіл сельсинів по конструкції.

6.3. Принцип роботи сельсинів.

6.4. На чому базується принцип дії дистанційної передачі на сельсинах?

6.5. За рахунок чого в системі дистанційної передачі на сельсинах виникає похибка?

6.6. Який вплив навантаження на осі приймача на роботу системи дистанційної передачі сельсинах?

 

Література

 

1 Загальна електротехніка: Навчально-методичний посібник. /Під ред. Д.Я. Глухова.– К.: Вища шк,. 1970.

2 Кацман М.М. Электрические машины. М.: Высшая школа, 1988 г.

 Просмотров 1370

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!