Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Що нового вніс Френсіс Бекон в філософію?Стисло охарактеризуємо кожний тип раціоналізму.

а) філософсько-світоглядний раціоналізм грунтується на переконанні в тому, що в світі є встановлена Богом блага закономірність;

=цю закономірність людина здатна розкрити та використовувати заради удосконалення оточуючої дійсності;

=розкрити цю благу закономірність людина може за допомогою свого розуму, який підсилюється науковим методом;

=універсу раціоналістична онтологія розглядає як упорядковану сукупність стійких, відновлюємих(репродуктивних) компонентів та зв’язків між ними;

=Бог – Абсолют, позаприродний Вищий початок. Однак, сама идея Бога змінюється. В філософських колах поширюється деїзм двох видів: етичний та метафізичний.

За етичним деїзмом, Бог – Вища істота, гарант справедливості, шанування якого та виконання морального закону удосконалює особистість та дає надію на спасіння.

За метафізичним деїзмом, Бог виступає в якості розумного уопрядника Всесвіту. Він майстер, який зконструював механізм Всесвіту згідно певним принципам та законам, привів цей механізм в дію.

=філософи схиляються до механіцизму в розумінні світу;

=Бог не втручається в земні справи, він віддаляється від образу люблячого, страждаючого, рятуючого (спасаючого) Христа. Особисте спілкування через молитві з Богом не можливе. Людина опинилася в ситуації «тет-а-тет» (наодинці) із світом.

=людина може пізнати цей світ та удосконалити його;

=ідеал людини наближується за образом до науковця-дослідника, теоретика та практика, який пізнає світ та технічно, раціонально його удосконалює за допомогою методично загостреного розуму;

=раціоналізм XVII ст. щільно поєднується з індивідуалізмом;

=образ людини характеризується рисами: відповідальність, освітченість, працелюбність, прагматичність, цілеспрямованість, керується здоровим глуздом.

____________________________________________________________________________

б) гносеологічний раціоналізм діє відповідно гаслам: «Знання - сила» (Ф. Бекон) та «Над природою панують, підкоряючись їй»;

=порядок та зв’язок ідей такі самі, як порядок та зв’язок речей, тобто існує Божествений порядок, який виявляється в істині;

=істина здається абсолютною, вічною, універсальною, загальнозначимою, відкривається індивідуальній свідомості, яка звільнилася відзабобонів натовпу;

=індивід, який пізнає він бачить наодинці із світом та Богом;

=розум цінується тому, що має інтегруючу (рос. созидательную) властивість, навідміну від умоглядної в античності; цінується здатність розуму конструювати, давати послідовний приріст знання;

=віра в те, що люди можуть удосконалютися, спираючись на розум, що сам розвивається, називається раціоналістичний оптимізм;

=суспільство пояснюється, виходячи із людини, людської природи, носієм якої виступає індивід;

=поширюються концепції суспільного договору, суспільного стану;

=формуються ідеї лібералізму, відповідно до яких діяльність людини, істоти вільної та розумної, що має свої приватні інтереси, приводить до збільшення індивідуального блага та спільної користі;

=основне призначення держави – забезпечити за допомогою закону права громадян на життя, свободу, приватну власність;

=головне завдання філософії – це розробка та обгрунтування методів правильного, плідного мислення, поширення його на різні ділянки знання.;

=художньо-практична парадигма культури змінюється на науково-практичну (механіко-математичну).

Що нового вніс Френсіс Бекон в філософію?

=Ф. Бекон (1561-1626) - англійський філософ, письменник, політик, лорд-канцлер Англії в 1618-1621 рр.;

=основні праці: «Новий органон, або Істинні вказіки для тлумачення природи», «Про переваги та примноження наук», «Нова Атлалнтида», в якій представлена технократична утопія;

=розроблює методологію емпіризму;

Емпіризм - направлення в гносеології, відповідно до якого чуттєвий досвід є основою пізнання, його головним джерелом та критерієм достовірності. Фундамент пізнання вбирає в себе досвід, навички, вміння, знання, які формуються на грунті чуттєвих даних в результаті діяльності свідомості в цілому та практики.

Сенсуалізм – зводить весь зміст знання до відчуттів. Керується гаслом: «Немає нічого в розумі, чого б не було в чуттях».

=вбачає в науці – панацію від проблем, тому що наука, яка має міцну дослідно-еспериментальну базу, формує систему істинного знання про світ, виступає засобом підкорення природи інтересам людини та суспільства;

=висунув проект «великого відновлення (рос. восстановления) наук», тобто реформування засобу існування знання у відповідності до його ідеалу;

=центральне місце в класифікації видів знання займає натуральна філософія;

=керуючись принципом: «Бог с початку просвітив, а потім створив світ», Поділяє знання на світлоносне та плодоносне, тобто розмежовує науки теоретичні та практичні в області природознавства;

=в методології виділяє шлях мурашки (рос. муравьи собирают в кучу разрозненніе факти), павуки достають знання із книжок, використовуючи схоластичні методи; шлях бджоли, яка збирає нектар емпіричних знань про природу та перероблює його в мед теоретичної науки;

= розробив вчення про ідоли (ідол роду, ідол печери, ідол ринку, ідол театру);

=запропонував свій індуктивний метод як метод істинно наукового пізнання природи. Науковець повинен виводити положення (аксіоми) з відчутів та окремих адних, поступово підніяючись до загальних аксіом, які і є істинними; наукова індукція передбачає дослід, на основі якого робляться умовиводи.

=для встановлення закономірності зв’язку одного явища з іншим пропонує складати списки: 1) присутності – випадків, коли два явища присутні; 2) відсутності – випадків, коли одне явище є, а іншого немає; 3) зміни – випадків, коли ступінь присутності одного явища змінюється із зміною ступеня присутності іншого. Використовує метд елімінації (виключеності, рос. исключения).

= представники емпіричного напрямку: Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 854

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!