Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Акти тлумачення норм права;117Аналогія закону111

Аналогія права.110

Англо-американський тип правових систем: аг х-ка150

Види правосвідомості134

Види юридичного процесу145

Види юридичної відповідальності;124

Виконання права, як форма реалізації норм права.106

Використання права, як форма реалізації норм права.105

Галузі законодавства: поняття та сутність88

Галузь права: загальна хар-ка.82

Гарантії законності131

Гіпотеза правової норми. Поняття та види……61.

Деліктоздатність98

Демократичний політичний режим, його сутність та роль в побудові правової держави..28.

державна влада;поняття та ознаки….14.

Державна дисципліна та її види130

Державний апарат: сутність та призначення…30.

Джерела (форми) права: поняття та види. ….70.

Диспозиція правової норми: поняття та види……..59.

Дієздатність фізичних та юридичних осіб в Україні.100

Дієздатність.97

Дія нормативно-правових актів за колом осіб 78

Дія нормативно-правових актів у просторі 77

Дія нормативно-правових актів у часі76

Дотримання права, як форма реалізації норм права104

Елементи правосвідомості133

Загальна хар-ка правового статусу особи……….38.

Законність та правовий порядок: порів х-ка;129

Застосування права, як форма реалізації норм права.107

Зміст правовідносин.93

Змішана республіка, її особливості та види…..22.

Значення держави в політичній системі суспільства….32.

Інкорпорація законодавства91

Інститут права.Класифікація інститутів права84

Класифікація функцій держави. 16.

Кодифікація законодавства. Інкорпорація законодавства 90

Критерії поділу права на галузі.83

Матеріальне та процесуальне право. Співвідношення……..52.

Мета і функції юридичної відповідальності;128

Методи ТДП.3.

Механізм держави…29.

Механізм правового регулювання: поняття та елементи142

Неофіційне тлумачення норм права та його види;116

Норма права та її структура……..58.

Норма права: поняття, види………56.

Нормативно-правовий акт: поняття та види…..71.

Норми права у системі соціальних норм ……54.

Об’єкти правовідносин: поняття та види.101

Об'єктивне право……50.

Ознаки держави…..9.

Ознаки правової держави………..37.

Ознаки правової норми……..57.

Ознаки правопорушення;121

Орган держави: поняття та види….34.

Основні теорії походження держави…….11.

Основні типи право розуміння. …44.

Офіційне тлумачення норм права та його види;115

Парламенська республіка та її особливості….21.

Передумови виникнення держави…8.

Підгалузі права: загальна хар-ка.85

Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття та види……..73

Політична система суспільства та її елементи……33.

Політичний режим та його види..27.

Поняття та види законів. ……….72.

Поняття та ознаки громадянського суспільства……36.

Поняття та основні ознаки народовладдя….41.

Поняття типу правової системи та критерії об’єднання правових систем держав у правові сім’ї147

Порядок опублікування та набрання чинності НПАв У. 79

Право та інші соціальні норми: порівняльна хар-ка………43.

Право: поняття та ознаки…….42.

Правова ідеологія136

Правова культура: поняття та зміст140

Правова поведінка: поняття та види;118

Правова психологія137

Правова система: поняття та елементи146

Правова система: поняття та ознаки148

Правове виховання: поняття, форми, методи141

Правовий нігілізм та форми його прояву139

Правові відносини: поняття та їх класифікація92

Правоздатність фізичних та юридичних осіб в Україні99

Правоздатність96

Правомірна поведінка: сутність та види;119

Правопорушення: поняття та види;120

Правосвідомість132

Правотворчість Кабінету Міністрів України….69.

Правотворчість Президента України………..68.

Правотворчість: поняття та види……62.

Предмет ТДП..2.

Президенська республіка та її особливості….20.

Призначення ТДП у відношенні до галузевих юр дисциплін.5.

Принципи організації і діяльності державного апарату.31.

Принципи права та їх класифікація……53.

Принципи правотворчості……..63.

Принципи юридичної відповідальності;127

Прогалини у праві, та засоби їх усунення;109

Публічне право та приватне право: порівняльна хар-ка…51.

Реалізація норм права: поняття та форми.103

Республіканська форма правління….23.

Романо-германський тип правових систем: заг х-ка149

Санкція правової норми. Поняття та види……………60.

Система законодавства та її структура86

Система нормативно-правових атів в Україні………..74.

Система права та її елементи 81

Система права та система законодавства: пор х-ка.87

Система соціальних норм….55.

Систематизація законодавства та її види89

Склад правопорушення;122

Соціальна, правова держава: загальна хар-ка……35.

Співвідношення норм національного та міжнародного права80

Співвідношення прав людини та прав громадянина в Україні.39.

Співвідношення права і закону 75

Співвідношення права і закону……..75.

Співвідношення правотворчості та законотворчості. …..66.

Співвідношення ТДП з іншими сусп. науками,що вивчають державу і право: філософією,соціологією і т.п 6.

Способи правового регулювання143


Просмотров 437

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!