Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пільгове оподаткування акцизного податкуНе підлягають оподаткуванню акцизним податком (п. 213 2ПКУ):

вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України, засвідчене належно оформленою митною декларацією;

ввезення на митну територію України раніше експортованих підак­цизних товарів, у яких виявлено недоліки, для їх повернення експортеру, без подальшої реалізації на митній території України;

операцій з державними цінними паперами, гарантованими державою, та цінними паперами, емітованими Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Дер­жавною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, еміто­ваними фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі або державним банкам, інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється передачаю об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;

операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску, операції щодо здійснення внеску до статутного капіталу, а також операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів;

операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та пов­торного продажу;

операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, що здійснюються особою, яка провадить клірингову діяльність та виконує функцію центрального контрагента та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які здійснюються особою, яка провадить клірингову діяльність, з метою забезпечення виконання зобов’язань перед учасниками клірингу;

операції Національного банку України на позабіржовому ринку, пов’язані з виконанням ним своїх функцій.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та організації – не суб’єкти підприємницької діяльності, а також особи – резиденти або нерезиденти, які проводять операції з відчуження акцій ощадних сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.Операції, які звільняються від оподаткування:

придбання за кошти державного (місцевого) бюджету легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів (дітей-інвалідів) та легкових автомобілів спеціального призначення для МОЗ та МЧС України;

ввезення підакцизних товарів на митну територію України, при­зна­чених для офіційного користування дипломатичними та консульськими служ­бами іноземних держав, а також особистого використання їх працівниками;

ввезення підакцизних товарів з-за меж митної території України на митну територію України (без сплати ПДВ), у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави;

реалізації підакцизних товарів, крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів, з якої сплачується акцизний податок, або її реалізації на експорт;

ввезення на митну територію України тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які реалізують ферментовану тютюнову сировину виробникам тютюнових виробів або на експорт, та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів;

ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення;

реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних на­поїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі на підставі належно оформленої митної декларації;

ввезення на митну територію України підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, відповідно до міжнародних договорів України;

ввезення державними випробувальними лабораторіями та СПД, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань;

реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!