Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Операції, звільнені від оподаткуванняПорівняно з попереднім податковим законодавством до переліку операцій, звільнених від оподаткування, додано операції з:

– постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей– інвалідів;

– постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України інвалідів, дітей-інвалідів;

– безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень. Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку;

– безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва під­собними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціаль­ного обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції без­домних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць по­збавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;

– постачання державних платних послуг фізичним або юридичним осо­бам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законо­давством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, враховуючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;

– операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за конкретними кодами та скасовано обмеження, яке було встановлене попереднім законодавством стосовно того, що зазначені культурні цінності повинні ввозитися з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, вистав­ковим центрам, архівам, установам культури або освіти, що знаходяться у державній або комунальній власності. Знято обмеження стосовно звільнення від оподаткування імпорту культурних цінностей, що відповідають зазначеним кодам УКТ ЗЕД, які дозволено ввозити також для приватних колекцій;– операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, що надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України “Про гуманітарну допомогу”. Оскільки зазначені операції мають додану вартість і повинні оподатковуватися, їх було вилучено з переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування, як це було передбачено Законом “Про ПДВ”, і віднесено до звільнених операцій, враховуючи зростання обсягів міжнародної технічної допомоги Україні та ролі такої допомоги в підготовці і в проведенні економічних реформ;

– оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти. Дія цієї пільги спрямована на створення сприятливих фінансово-економічних умов для будівництва доступного житла за державні кошти для громадян України;

– на період проведення військових навчань на території України, які проводяться в межах програми “Партнерство заради миру”, звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України паливно-мастильних матеріалів, що купують нерезиденти для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань.

Реєстрація платників ПДВ

Особа, яка провадить оподатковувані операції приймає рішення про реєстрацію платником податку на додану вартість. Реєстр платників податку веде центральний податковий орган. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на додану вартість, присвоюється індивідуальний подат­ковий номер, який використовується для справляння цього податку.

Для реєстрації платником ПДВ суб’єкт господарювання може самостійно обрати порядок подання реєстраційної заяви за ф. №1-ПДВ:

- подати заяву у паперовому вигляді до територіального органу Міндоходів;

- подати заяву до територіального органу Міндоходів засобами електронного зв’язку в електронній формі (при наявності електронного цифрового підпису та відповідного договору з органом Міндоходів);

- новостворені суб’єкти господарювання можуть подати заяву для реєстрації платником ПДВ держреєстратору як додаток до документів на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!