Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Функції освітньої політики. Їх характеристикаТаблиця 1. "Різниця між політикою, управлінням та адмініструванням".

Діяльність Рівень Зміст
Політика Стратегічний Визначення філософії, бачення, стратегій, пріоритетів тощо
Управління Тактичний Планування, організація, керівництво, контроль тощо
Адміністрування Операційний Діяльність визначена правовими актами, нормативними документами, правилами тощо

Наприклад, діяльність у сфері кадрів можна розподілити на три рівня (Див. Таблицю 2):

Таблиця 2. "Розподіл діяльності у сфері кадрів на рівні"

Діяльність Рівень Зміст
Політика Стратегічний Які стратегії слід застосовувати і яку політику переслідувати для заохочення здібної і мотивованої молоді до вчительської професії? Яку політику проводити щодо приваблення і збереження кращих кадрів, і як нам впроваджувати політику щодо навчання впродовж всього життя і організаційного розвитку в освітніх закладах?
Управління Тактичний Як нам ефективно управляти процесом набору і відбору нових кадрів? Як забезпечити успішний період адоптації і створити функціональну систему наставників?
Адміністрування Операційний Як найкраще організувати курси підвищення кваліфікації в школах і контролювати процес регулярного самооцінювання вчителів? Як ефективно застосувати існуюче законодавство, правила щодо набору кадрів, безпеки праці, шкільного самоврядування, фінансування і аудиту тощо?

Функції освітньої політики. Їх характеристика.

Основними функціями освітньої політики є: 1. Прогнозування (Найголовніше - ОП має бути форсальною: підготовка фахівців, які будуть затребувані на ринку праці через 5 років. Прогностичні дослідження в освітянській сфері охоплюють й інше коло питань: прогнозування успішності педагогічної діяльності; проблема розвитку здатності прогнозування; експериментальне дослідження ролі прогнозування в діяльності сучасного вчителя/викладача; прогнозування розвитку самостійної роботи студента (учня); прогнозування класним керівником розвитку оцінки і самооцінки у підлітків; вплив різної мотивації на прогнозування учнями результатів навчальної діяльності; прогнозування швидкості запам'ятовування учнями навчального матеріалу тощо. 2. Планування (стратегія і тактика) Стратегічне планування ОП - це процес розробки стратегічного плану шляхом формулювання цілей ОП (освітньої організації) аналізу проблем розвитку, вибору базових стратегій і прогнозування соціально - економічного розвитку з метою забезпечення ефективної роботи освітньої організації в майбутньомуТактичне планування нерозривно пов'язане зі стратегічним плануванням. Тактичне планування означає уточнення, корекцію, доповнення, одним словом, конкретизацію стратегії. Під тактичним плануванням розуміють планування дій, які мають представляти найбільш ефективні способи досягнення стратегічних цілей. Тактичне планування - це детальне планування, визначення та розробка питань у рамках технічних ліній. Тактичні цілі розраховані на більш близьке майбутнє, а рішення задач - на даний час. Стартегічні і тактичні плани обов’язково повинні враховуватипріоритети розвитку освіти: рівність, доступність, гуманізація. 3. Координація роботи всіх суб’єктів ОП. Управління системою освіти (створення системи, яка спрямована на реалізацію завдань державної ОП оптимальними шляхами). Управління — діяльність, спрямована на прийняття рішень, організацію контролю об'єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації. Управління освітою в нашій країні здійснюється на основі законів, постанов Верховної Ради, наказів, розпоряджень Президента, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду тощо4. Організація роботи всієї системи (сприяння фінансування, теплопостачання, забезпечення підручниками тощо);5. Фінансове забезпечення бюджетними коштами; Головними джерелами фінансування витрат на освіту є: — кошти державного та місцевого бюджетів; — кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій, фондів; — спонсорські та доброчинні внески і пожертвування; — кошти галузей народного господарства, плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються закладами освіти. 6. Регулювання діяльності шляхом створення нормативно-правової бази. Стосовно функцій соціального інституту освіти існує чимало різних класифікацій, але найчастіше виокремлюються такі функції: культурна (трансляція знань і культурних зразків), соціальна (участь у процесах соціалізації особистості), економічна аб опрофесійна (підготовка і перепідготовка кадрів, формування соціально-професійної структурисуспільства), ідеологічна (вихованнягромадянина,лояльностідонаявнихінститутів, підтримкаморальнихнорм), соціально-селективна (освіта є каналом соціальної мобільності й інструментом від творення соціальної нерівності).
Просмотров 1357

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!