Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Зубні формули, які використовуються в УкраїніХІД ЗАНЯТТЯ

Завдання 1.Розібрати анатомічну будову , анатомічну формулу тимчасових зубів, елементи, утворення і естетичні характеристики зубів.

Зуби – тверді органи, що забезпечують пережовування їжі. Вони необхідні також для процесу мовлення і виконують певну естетичну функцію. Зуби розміщуються в порожнині рота і займають близько 20 % її поверхні.

В зубі розрізняють коронку, корінь та шийку. У зубі є порожнина, форма якої повторює зовнішні контури зуба і ділиться на коронкову частину і кореневі канали. У ділянці верхівки кореня канали закінчуються апікальним (верхівковим) отвором.

За формою і функцією розрізняють 4 групи зубів:

- Різці – передні зуби, по 4 на кожній щелепі. Функція їх полягає у відкушуванні їжі;

- Ікла – по 2 на кожній щелепі, слугують для відривання їжі;

- Премоляри – по 4 на кожній щелепі в постійному прикусі, у молочному їх немає. Слугують для роздавлювання, грубого перемелювання їжі;

- Моляри – по 6 зубів на кожній щелепі в постійному прикусі і по 4 – у молочному. Призначенні для подрібнення і розтирання їжі.

У тимчасовому прикусі є 20 зубів: відсутні премоляри і треті моляри.

Анатомічна формула тимчасового прикусу:

2.1.0.2, тобто на кожній стороні як верхньої , так і нижньої щелепи розміщуються по 2 різці, 1 іклу і 2 моляри.

Коронка передньої (фронтальної) групи зубів має такі поверхні:

- Вестибулярну (присінкову, губну);

- Оральну ( язикову чи піднебінну);

- Контактну (апроксимальну) медіальну (ближчу);

- Контактну (апроксимальну) латеральну (дальшу)

- Різці мають різальний край утворений з’єднанням губної та язикової поверхні;

- ікло має горбок;

У премолярів і молярів розрізняють:

- присінкову (вестибулярну,щічну);

- оральну (язикову чи піднебінну);

- Контактну (апроксимальну) медіальну (ближчу);

- Контактну (апроксимальну) дистальну (дальшу)

- Оклюзійну (жувальну).

Зуби розміщені один поряд з іншим так, що утворюють верхньощелепну та нижньощелепну зубні дуги. Змикання зубів верхньої та нижньої зубних дуг називають оклюзією.

Зуби мають ряд утворень, анатомічних елементів і естетичних характеристик, важливих з клінічної точки зору.

Екватор- найбільш випукла частина коронки зуба. Захищає ясенний край від травмування часточками їжі при жуванні.

Жувальні горбки є підвищеннями пірамідальної форми на жувальних поверхнях великих та малих кутніх зубів, що беруть участь у подрібненні та розтиранні їжі.

Борозни (фісури) – борозенки в емалі, розташовані між жувальними горбками.

Маргінальний гребінь – емалевий валик, розміщений по краю жувальної поверхні. Він направляє харчову грудку на жувальну поверхню, перешкоджає проникненню часток їжі в міжзубний проміжок і травмуванню ясенного сосочка.

Контактним пунктом називають найопуклішу ділянку стикання двох сусідніх зубів у зубному ряду. У дітей вік точковий, у дорослих – площинний. Контактні пункти розташовані на рівні екватора і у поєднанні з маргінальним гребенем захищає ясенний сосочок від травмування часточками їжі.

Завдання 2.Вивчити клінічну зубну формулу зубів.

Зубна формула – це спосіб графічного позначення окремих зубів в медичній документації і спеціальній літературі. Зубну формулу використовують для позначення як постійних, так і тимчасових (молочних) зубів.

Основні зубні формули:

Зубні формули, які використовуються в Україні

Постійні зуби

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Молочні зуби

V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V

 

Міжнародні зубні формули (ВООЗ)

Постійні зуби

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Молочні зуби

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

 

Завдання 3.Вивчити ознаки належності зубів.

Ознаки зубів дозволяють визначити належність зубів до правої чи лівої половини верхньої чи нижньої щелеп.

 

ОЗНАКИ НАЛЕЖНОСТІ ЗУБІВ
Ознака кута коронки:
Ознака кореня:
Ознаки кривизникоронки:
Кут , утворений ріжучим краєм і медіальною поверхнею, більш гострий, ніж кут, утворений ріжучий краєм і дистальною поверхнею зубів. Така ж закономірність спостерігається для зубів жувальної групи - більш гострі кути утворені сходженням жувальної поверхні з передньою.
Найбільш опукла частина вестибулярної поверхні коронок зубів зміщена до середньої чи передньої (у молярів) поверхонь їх або вестибулярна поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну. Медіальний край коронки розвинений краще, ніж дистальний.
Корінь відхилений дистальніше щодо загальної поздовжньої осі зуба. Ознака помітна лише на видалених зубах.


Завдання 4.Вивчити анатомічні відмінності тимчасових та постійних зубів.

Тимчасові зуби відрізняються від постійнихнасамперед розмі­ром, кольором і формою коронки. Коронки тимчасових зубів низькі й широкі. Колір тимчасових зубів молочно-білий з легким блакит­ним відтінком. Відмінністю тимчасових зубів від постійних є своєрі­дний емалевий валик у ділянці шийки, який легко визначається за допомогою зонда.

Пульпова камера тимчасових зубів порівняно об'ємна щодо маси твердих тканин, значно більша, ніж у постійних зубів. Більш широкими є також кореневі канали тимчасо­вих зубів.

Форма пульпової камери повторює форму зуба. Роги пульпи тимчасових зубів чітко виражені, вони значно ближче підходять до різального краю або до жувальної поверхні, ніж у постійних зубів. З віком об'єм пульпи тимчасових зубів, як і постійних, дещо змен­шується.

Корені тимчасових молярів, як правило, вигнуті і значно розходяться. У верхівковій частині корені тимчасових зубів, як і по­стійних, мають додаткові канали, в яких містяться розгалуження пуль­пи. Проте вони менш численні, ніж у постійних зубах. Кількість вер­хівкових отворів у тимчасових зубах досягає 3—5. Між коренями тим­часових молярів розвиваються зачатки премолярів.

Фронтальні зуби тісно прилягають один до одного. Починаючи з 4-річного віку між ними утворюються проміжки — діастеми. На­прикінці 5-го та особливо 6-го року життя проміжки між зубами знач­но збільшуються. Утворення діастем зумовлене ростом щелеп і збільшенням зачатків постійних зубів, які мають прорізатися замість тимчасових. Це явище є фізіологічним, тому такі діастеми дістали назву фізіологічних. На верхній щелепі діастеми значно більше ви­ражені, ніж на нижній. Відсутність фізіологічних діастем у 6-річному віці свідчить про недостатній ріст щелеп, через що в зубній дузі бра­кує місця для прорізування постійних різців, ширших за тимчасові. Цю обставину слід ураховувати для своєчасного ортодонтичного втручання, щоб запобігти скупченості зубів.

Починаючи з 3-річного віку відбувається фізіологічне стирання тимчасових зубів, що сприяє нормальному розвитку жувального апа­рату дитини. Відсутність стирання може порушувати правильний розвиток щелеп. Як і в постійному прикусі, при стиранні коронок у пульпі тимчасових зубів спостерігаються зміни, що призводять до утворення вторинного дентину. Проте останнє з віком дитини змен­шується, тому що активність пульпи поступово згасає.

Завдання 5.Вивчити терміни прорізування тимчасових зубів.

Ознаки фізіологічного прорізування зубів:

1. Своєчасність

2. Послідовність прорізування певних груп зубів

3. Парність

Зуби в порядку появи Середній строк появи (місяці)
Нижні центральні різці(1) 6-7
Верхні центральні різці(2) 8-9
Верхні бічні різці (3) 9-11
Нижні бічні різці (4) 11-13
Верхні перші моляри(5) 12-15
Нижні перші моляри (6) 12-15
Ікла (7) 18-20
Другі моляри (8) 20-30

 

Контрольні питання

 

1. Будова зуба.

2. Які ви знаєте поверхні зубів?

3. Скільки зубів налічується у тимчасовому та постійному прикусі?

4. Які ви знаєте групи зубів?

5. Порядок розміщення зубів, який відображається зубною формулою, охарактеризуйте її.

6. Чим відрізняється формула зубів від формули запропонованою всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

7. Назвіть основні ознаки за якими можна встановити їх належність до відповідної щелепи і сторони.

8. Назвіть анатомічні відмінності тимчасових та постійних зубів.

9. Назвіть терміни прорізування тимчасових зубів верхньої щелепи.

10. Назвіть ознаки фізіологічного прорізування зубів.

11. Ознаки належності зуба.

12. Дайте визначення терміну «прорізування».

13. Назвіть терміни прорізування молочних зубів.

14. Обґрунтуйте, чому відбувається розсмоктування коренів тимчасових зубів

Домашнє завдання:

Анатомічна будова постійних зубів верхньої щелепи. Терміни прорізування, формування коренів постійних зубів.

Література:

Базова:

  1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс)/ А.В. Борисенко, Л.Ф.Сідельникова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера.- Київ- «Книга плюс», 2011. Ст.. 7- 42
  2. Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. - Т.1. Фантомний курс / М.Ф.Данилевський,А.В.Борисенко, А.М.Політун, Л.Ф.Сідельникова, О.Ф.Несин – К.: Медицина, 2007; ст.: 100-116

 

Допоміжна:

  1. Практическая терапевтическая стоматология/ А.И. Николаев, Л.М. Цепов- Москва
  2. «МЕДпресс - информ» 2006; ст.: 548
  3. Терапевтическая стоматология: Учебник/ Ю.М. Максимовский, Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова – М.:Медицина, 2002; ст.:640 с.: ил.
  4. Терапевтическая стоматология детского возроста/ Л.А. Хоменко - ООО «Книга плюс», 2007
  5. Терапевтична стоматологія : Підручник; У 2 т./ за ред.. проф.. А. К. Ніколішина- Т. І.- Полтава: Дивосвіт, 2005
  6. Хоменко Л.0., Остапко 0.1., Кононович 0.1., Шматко B.I. та ін.;Підручник. -К.: Книга плюс, 1999

 


Просмотров 1673

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!