Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття. 56. Загальні підстави звільнення зі служби1. Особи рядового і начальницького складу звільняються зі служби з виключенням із кадрів МВС. Військовозобов'язані, звільнені зі служби, зобов'язані згідно закону прибути до військових комісаріатів за місцем проживання для вирішення питання щодо постановки на військовий облік.

2. Звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби здійснюється за підставами, передбаченими цією статтею Закону, як правило, без зарахування в розпорядження начальників відповідних органів внутрішніх справ, за умови, коли не виникає гострої потреби в терміновому заміщенні посади.

3. Рішення про звільнення зі служби з ініціативи керівництва доводиться до відома осіб рядового і начальницького складу, як правило, не пізніше ніж за два місяці перед поданням до звільнення. Безпосередні та прямі начальники проводять з ними особисті бесіди.

4. Особи рядового і начальницького складу про наступне звільнення зі служби за власним бажанням попереджають керівництво про прийняте ними рішення не пізніш як за два місяці до дня звільнення, про що подають рапорт за командою.

5. Особи рядового і начальницького складу, які досягли граничного віку перебування на службі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними чи обмежено придатними до служби звільняються зі служби.

6. Особи рядового і начальницького складу на яких згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України накладено стягнення "звільнення з органів міліції внутрішніх справ", звільняються зі служби за службовою невідповідністю.

7. Порядок звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби визначається Міністром внутрішніх справ.

8. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються зі служби за наявності підстав:

а) після закінчення строку контракту;

б) за вислугою років - у разі наявності права на пенсію за вислугу років;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

г) через хворобу - на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби;

ґ) за обмеженим станом здоров'я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби;

д) у зв'язку зі скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

е) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;є) за службовою невідповідністю;

ж) за грубе порушення дисципліни;

з) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;

і) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом;

к) за скоєння вчинків, несумісних з вимогами, що пред'являються до особистих та моральних якостей працівників міліції;

л) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

9. З ініціативи керівництва достроково може бути розірвано контракт і звільнено особу рядового і начальницького складу зі служби за наявності підстав, передбачених підпунктами “б” “в”, “г”, “ ґ д”, “д”, “є”, “ж”, “з”, “і”, “л”, “л” п.8 цієї статті.

10. З ініціативи особи рядового і начальницького складу достроково контракт може бути розірвано через підстави, зазначені у підпунктах “б”, “в”, “г”, “ ґ”, “д”, “е”, “і” п.8 цієї статті. Особа рядового і начальницького складу не пізніш як за два місяці має повідомити керівництво про свій намір щодо дострокового розірвання контракту.

11. Особа рядового і начальницького складу, стосовно якої прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення зі служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не припиняє виконання наказу.

12. У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту і звільнення зі служби незаконним особа рядового і начальницького складу поновлюється на посаді, яку займала раніше, або на рівнозначній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік після звільнення з органів внутрішніх справ.

13. Питання про розірвання контракту з підстави, передбаченої підпунктом "з" п.8 цієї статті, може бути вирішено за згодою сторін, а в разі відсутності такої згоди — за рішенням спеціально створених (або атестаційних) комісій, які утворюються в МВС України та в головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті.14. Особи рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах внутрішніх справ, звільняються зі служби за наявності загальних підстав:

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

б) за вислугою років - у разі наявності права на пенсію за вислугу років;

в) через хворобу - на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби;

г) за обмеженим станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби;

ґ) у зв'язку зі скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) за власним бажанням;

та за наявності негативних підстав:

є) за службовою невідповідністю;

ж) за грубе порушення дисципліни;

з) за скоєння вчинків, несумісних з вимогами, що пред'являються до особистих та моральних якостей працівників міліції;

і) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

15. Особи рядового і начальницького складу, які досягли граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ підлягають виключенню з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України, звільняються згідно підпункту "в" пункту 8 цієї статті та підпункту "а" пункту 8 цієї статті у відставку за віком.

Звільнення осіб рядового і начальницького складу за ініціативою керівництва відповідно до підпунктів “а”, “в”, “г”, “ ґ”, “д”, “е”, “ж”, “з”, , “і”, “л” пункту 8 цієї статті та підпунктів “а”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “ж”, “з”, “і” пункту 14 цієї статті може бути здійснено без письмової згоди (рапорту) особи, яка звільняється.

16. Особи рядового і начальницького складу, до яких відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією" судом застосовано адміністративне стягнення, що передбачає звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави, представляються до звільнення зі служби в органах внутрішніх справ на підставах, передбачених підпунктом “є” пункту 8 цієї статті та підпунктом “є” пункту 14 цієї статті.

17. За підпунктами "г" пункту 8 цієї статті та "г" пункту 14 цієї статті (через обмежену придатність до служби) особи рядового і начальницького складу звільняються зі служби у разі неможливості за станом здоров'я виконувати службові обов'язки на займаній посаді та за відсутністю можливості переміщення по службі на іншу посаду, на якій вони можуть виконувати службові обов'язки з урахуванням стану здоров'я.

18. Звільнення особи рядового і начальницького складу зі служби у зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину допускається тільки після набрання обвинувальним вироком суду законної сили.

19. Особи рядового і начальницького складу, звільнені зі служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у разі його скасування в установленому порядку і закриття справи, поновлюються на службі з відшкодуванням збитків відповідно до чинного законодавства.

20. Особи рядового і начальницького складу, які померли, загинули або в установленому порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються із списків особового складу.

21. Звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби здійснюється по номенклатурі посад:

- у спеціальних званнях до старшого прапорщика міліції, старшого прапорщика внутрішньої служби включно - начальниками, яким таке право надане Міністром внутрішніх справ;

- у спеціальних званнях до підполковника міліції, підполковника внутрішньої служби включно - заступниками Міністра внутрішніх справ, начальниками головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, місті Севастополі та на транспорті та рівними їм начальниками, яким таке право надане Міністром внутрішніх справ;

- у спеціальних званнях полковника міліції, полковника внутрішньої служби, вищого начальницького складу - Міністром внутрішніх справ;

22. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, крім осіб середнього і старшого начальницького складу міліції, які мають вислугу 25 і більше років (у календарному обчисленні) та позитивно характеризуються по службі, а тим, хто має особливі заслуги перед державою, незалежно від вислуги років, при звільненні у відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, може надаватися право носіння встановленої форми одягу.

23. Днем звільнення (припинення контракту) осіб рядового і начальницького складу зі служби вважається день, з якого їх наказом по особовому складу звільнено з органів внутрішніх справ.

У разі звільнення осіб рядового і начальницького складу на підставі підпунктів “є”, “ж”, “з”, “к”, “л” пункту 8 цієї та підпунктів “е”, “є”, “ж”, “з”, “і” пункту 14 цієї статті вартість виданого речового майна з урахуванням ступеню зносу підлягає стягненню в установленому порядку. Звільнення за зазначеними підставами може тягнути за собою інші наслідки для звільненого, передбачені контрактом та законодавством.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!