Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 36. Право на службу в органах внутрішніх справ України та основні положення прийняття на службу в органи внутрішніх справ України1. На службу в органи внутрішніх справ України приймаються громадяни України віком від 18 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які здатні за освітою, станом здоров’я і професійної підготовки виконувати покладені на них службові обов’язки.

В окремих випадках за погодженням з МВС на службу в органи внутрішніх справ України можуть бути прийняті громадяни старше 35 років.

2. До вищих навчальних закладів МВС можуть прийматися громадяни, яким за станом на 31 грудня року вступу має виповнитися 17 років.

3. На посади, які заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу, приймаються громадяни з освітою не нижче повної середньої.

4. На посади, які заміщуються особами середнього та старшого начальницького складу, приймаються громадяни за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста.

5. Громадяни, які приймаються на службу, підлягають спеціальній перевірці.

Не можуть бути прийняті на службу та перебувати на службі громадяни України, які:

а) які раніше засуджувалися за вчинення злочину;

б) які не відповідають віковим та освітнім вимогам цього Закону;

в) які притягувалися до кримінальної відповідальності та стосовно яких кримінальні справи були закриті за нереабілітуючими підставами;

ґ) які притягувалися до адміністративної відповідальності за грубі порушення громадського порядку, корупційні діяння та правопорушення, скоєні з корисних мотивів;

д) які відмовилися від проведення спеціальної перевірки та оформлення допуску до відомостей, які становлять державну таємницю;

е) близькі родичі яких (дружина (чоловік), діти, батьки, брати, сестри дружини чи чоловіка) притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

6. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у шлюбних та/або близьких родинних стосунках (діти, батьки, брати, сестри, дружина, чоловік, батьки дружини чи чоловіка), не дозволяється проходити службу в одному органі внутрішніх справ, якщо їх служба пов'язана з безпосередньою підпорядкованістю чи підконтрольністю один одному.

7. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не мають права:

- займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників, а також виконувати роботу на умовах сумісництва, крім наукової, викладацької, творчої та медичної практики;- входити до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об‘єднань та кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю;

- використовувати своє посадове становище для будь-якого не передбаченого законодавством сприянню юридичним чи фізичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності.

- суміщати посаду у випадку обрання або призначення на іншу посаду в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

- брати участь у страйках;

- бути повіреною особою або представником третьої особи у справах в системі органів внутрішніх справ;

- отримувати у зв’язку з виконанням службових обов’язків винагороду від фізичних або юридичних осіб (подарунки, грошові винагороди, позики, оплату розваг, відпочинку, транспортних видатків).

8. Порядок добору громадян на службу, а також порядок проведення спеціальної перевірки затверджуються МВС.

9. Прийняття на службу оформлюється наказом Міністра внутрішніх справ України або його заступника, начальника органу або підрозділу органів внутрішніх справ, ректора навчального закладу МВС, а також керівника підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МВС (далі – начальник відповідного органу внутрішніх справ).10. Для громадян, які вперше приймаються на службу без попереднього проходження початкової підготовки в навчальних закладах МВС, може бути встановлено строк випробування тривалістю до одного року. У цьому випадку кандидат призначається стажистом на відповідну посаду без присвоєння йому спеціального звання. Строк випробування обумовлюється в наказі про призначення стажистом на відповідну посаду та у контракті.

На час проходження строку випробування на стажиста поширюється дія законодавства України про працю. Строк випробування зараховується до вислуги років для призначення пенсії та виплати відсоткової надбавки.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність стажиста посаді, на яку його призначено, начальник відповідного органу внутрішніх справ, що призначав його на посаду, має право звільнити його зі служби.

11. Для випускників вищих навчальних закладів МВС, які направляються на службу в органи внутрішніх справ за рознарядкою, а також при призначенні на посаду за конкурсом, строк випробування не встановлюється.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!