Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвитку національних менших у сучасній УкраїніДотримання прав національних меншин є дуже актуальним завданням

насамперед для багатонаціональних країн світу, до яких належить і Україна. Так, за

даними останнього Всеукраїнського перепису населення (станом на 5 грудня

2001 р.) населення України становило 48 млн. 487 тис. осіб. Серед загальної

кількості населення в Україні українці становили 37 млн. 541,7 тис. осіб, або

77,8% загальної кількості; росіяни – 8 млн. 334 тис. осіб, або 17,3%; 2 млн. 365 тис.,

або близько 5%, припадає на представників решти національностей, які мешкають

в Україні. Загалом етнонаціональна структура країни включає представників понад

134 національностей. Такий етнонаціональний склад населення України зумовлює

здійснення відповідної національної політики, яка базується на принципах

недискримінації та толерантності.

Права національних меншин закріплені в Конституції України, інших актах

національного законодавства, які грунтуються на міжнародно-правових

документах і стандартах. Його реалізація відбувається через державні й

регіональні програми національно-культурного розвитку національних меншин.

 

Норми національного законодавства щодо захисту прав національних

меншин в Україні містяться у Конституції України 1996 року, в інших

нормативно-правових актах та політико-правових документах, зокрема,

інших правових актах та законах, зокрема, таких як: Декларація про

державний суверенітет України (1990 р.), Акт проголошення незалежності

України (1991 р.), Декларація прав національностей України (1991 р.), закони

України “Про мови в Україні” (1989 р.), “Про свободу совісті і релігійні

організації” (1991 р.), “Про національні меншини в Україні” (1992 р.), “Про

об’єднання громадян” (1992 р.), “Про інформацію” (1992 р.), “Про друковані

засоби масової інформації (пресу) в Україні” (1992 р.), “Про телебачення і

радіомовлення” (1993 р.), “Про рекламу” (1996 р.), “Про звернення громадян”

(1996 р.), “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.), “Про видавничу

справу” (1997 р.), “Про громадянство України” (1997 р.), “Про

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (1997 р.), “Про

освіту” (1999 р.), “Про загальну середню освіту” (1999 р.), “Про місцеві

державні адміністрації” (1999 р.), “Про позашкільну освіту” (2000 р.), “Про

охорону культурної спадщини” (2000 р.), “Про охорону дитинства” (2001 р.),

“Про географічні назви” (2005 р.), а також у Кримінальному, Кримінально-

процесуальному, Цивільному, Цивільно-процесуальному та Сімейному

кодексах України.

Важливою правовою основою забезпечення прав національних меншин в

Україні є: Загальна декларація прав людини (1948 р.); Міжнародний пакт про

громадянські і політичні права та Факультативний протокол до нього

(1966 р.); Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

(1966 р.); Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.) та

Протокол №12 до неї; Рамкова конвенція Ради Європи про захист

національних меншин (1995 р.), Європейська хартія регіональних мов або мов

меншин (1992 р.) та інші міжнародні документи, які відповідно до ст. 9

Конституції України стали складовою частиною національного

законодавства.

Крім того, суттєве значення для захисту прав національних меншин мають

Документ Копенгагенської наради Конференції з питань людського виміру

НБСЄ (1990 р.); Декларація ООН про права осіб, що належать до

національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (1992 р.); Віденська

декларація Конференції на вищому рівні Ради Європи (1993 р.); Рекомендації

№1201 Парламентської Асамблеї Ради Європи (1993 р.); Конвенція

Співдружності Незалежних Держав про забезпечення прав осіб, що

належать до національних меншин (1994 р.); Гаазькі рекомендації щодо 7

права національних меншин на освіту (1996 р.); Ословські рекомендації щодо

мовних прав національних меншин (1998 р.); Лундські рекомендації про

ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті

(1999 р.).

Важливим джерелом правових норм, що підлягають застосуванню, є й

укладені і ратифіковані Україною двосторонні міжнародні договори про

дружні відносини і співпрацю з багатьма країнами євразійського

континенту. У таких міжнародних договорах України, зокрема з Угорською

Республікою, Республікою Болгарія, Румунією, Естонською Республікою,

Словацькою Республікою, Республікою Бєларусь, Республікою Грузія,

Республікою Молдова, Чеською Республікою, Російською Федерацією

містяться положення щодо захисту прав національних меншин. А Угода між

Україною і Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах

осіб німецького походження, що проживають в Україні поряд з захистом

німецької національної меншини в Україні передбачає також заходи

спрямовані на реабілітацію осіб німецького походження, які зазнали

політичних репресій.

Уповноважений з прав людини вважає, що з часу прийняття Закону

України “Про національні меншини в Україні” (1992 р.) у політичному,

соціально-економічному житті відбулися значні зміни, що потребує

удосконалення ряду норм цього закону. Зокрема, саме в цьому законі

доцільно врахувати Заключні зауваження Комітету ООН з прав людини

від 12 листопада 2001 р. до п’ятої періодичної доповіді України про

вдосконалення зобов’язань щодо виконання положень Міжнародного пакту

про громадянські і політичні права. Зокрема, Комітет висловив стурбованість

з приводу нечітко визначеного поняття “національні меншини”.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 441

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!