Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ1. Інструктаж особового складу органів внутрішніх справ з питань забезпечення безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.

2. Первинний інструктаж проводиться:

2.1. З працівниками міліції, які щойно призначені на посаду до органу (підрозділу) внутрішніх справ.

2.2. З курсантами (слухачами), які зараховані на навчання до навчальних закладів МВС України.

2.3. З курсантами (слухачами), які прибули до органу (підрозділу) внутрішніх справ для проходження стажування за спеціалізацією (практика).

3. Первинний інструктаж проводить керівник органу (підрозділу, навчального закладу) внутрішніх справ, його заступники або відповідний фахівець згідно з орієнтовним переліком питань первинного інструктажу (додаток 3).

4. Первинний інструктаж проводиться в навчальному класі або у приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочного приладдя (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів тощо).

5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться у журналі реєстрації інструктажів про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (додаток 4) (далі – журнал), а також у наказі про призначення на посаду (зарахування на навчання).

6. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками міліції:

6.1. Перед проведенням командно-штабних та інших навчань, навчальних і спортивних стрільб.

6.2. Перед виконанням службових завдань, пов’язаних із можливим застосуванням або використанням вогнепальної зброї.

6.3. При відрядженні працівників міліції з вогнепальною зброєю.

7. Цільовий інструктаж проводять керівник органу (підрозділу), його заступники за напрямами роботи або керівник спеціальної операції, який визначає місце проведення інструктажу, виходячи з конкретного завдання.

8. Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосування вогнепальної зброї, її матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з вогнепальною зброєю. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

9. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис у журналі. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

10. Журнал має бути зареєстрований, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою і знаходитися в черговій частині органу (підрозділу) внутрішніх справ.

 

ІІІ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ І БОЄПРИПАСАМИ ПІД ЧАС ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ЗДАЧІ ПРАЦІВНИКОМ ДО ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, КОМЕНДАТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МВС УКРАЇНИ

1. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів

1.1. Для отримання вогнепальної зброї, боєприпасів начальник органу (командир підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляє чергового органу внутрішніх справ про необхідність їх видачі.

1.2. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу (командира підрозділу, служби або його заступника чи відповідального від керівництва органу) працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів.

 

1.3. Отримавши зброю і боєприпаси, працівник міліції підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, натиснувши на спусковий гачок, курок ставиться на запобіжний звід та включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на спусковій скобі.

1.4. При огляді зброї необхідно перевірити:

1.4.1. Чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета.

1.4.2. Чи немає на металевих частинах пістолета наліту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, в якому стані знаходиться мастило.

1.4.3. Чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм, запобіжник і затворна затримка.

1.4.4. Справність мушки та цілика.

1.4.5. Чи утримується магазин в основі рукоятки.

1.4.6. Чистоту каналу ствола.

1.5. Виявлені несправності повинні бути усунуті терміново. Якщо в підрозділі вони не можуть бути усунені, пістолет направляється до ремонтної майстерні.

1.6. Провівши огляд пістолета, працівник міліції вміщує його в кобуру.

1.7. При огляді патронів необхідно перевірити:

1.7.1. Чи немає на гільзах іржі й зеленого наліту, особливо на капсулі, ум’ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона в патронник.

1.7.2. Чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони із вказаними дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини.

1.7.3. Чи немає серед бойових патронів учбових.

1.8. Якщо патрони забруднені, вкриті невеликим зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою, після чого працівник міліції самостійно споряджає магазини патронами.

1.9. Не виймаючи пістолета з кобури, один магазин з патронами працівник вставляє в основу рукоятки пістолета, а другий кладе до кишені для запасного магазина кобури.

1.10. Видача особовому складу органів внутрішніх справ закріпленої за ним зброї і боєприпасів здійснюється оперативним черговим відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

2. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів

2.1. Вогнепальна зброя і боєприпаси після виконання службових обов’язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ.

2.2. Про необхідність здачі вогнепальної зброї і боєприпасів начальник органу (підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляють оперативного чергового органу, який без зволікань повинен її прийняти.

2.3. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу, служби (командира підрозділу) або його заступника працівники міліції почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати для здачі зброї, розряджають пістолети і здають їх та патрони оперативному черговому.

2.4. Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, при цьому ствол має бути спрямований в кулеуловлювач. Для розряджання зброї необхідно:

2.4.1. Не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури.

2.4.2. Вийняти патрони з магазинів, оглянути їх і перерахувати.

2.4.3. Дістати з кобури пістолет, вимкнути запобіжник (опустити прапорець донизу).

2.4.4. Перевірити наявність патрона в патроннику, для чого, тримаючи пістолет у руці за рукоятку, вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення і поставити його на затворну затримку; оглянути, чи немає патрона в патроннику, і якщо є, то вийняти його, зняти затвор із затворної затримки, натиснути на спусковий гачок (курок стає на запобіжний звід) та увімкнути запобіжник.

2.5. При прийманні від працівника міліції вогнепальної зброї і боєприпасів оперативний черговий органу (підрозділу) внутрішніх справ звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає картку-замісник.

2.6. Про факти втрати, затримки із здачею вогнепальної зброї працівниками міліції оперативний черговий доповідає у встановленому порядку начальнику органу (підрозділу) або особі, яка виконує його обов’язки, і далі діє за їх вказівкою.

 


Просмотров 385

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!