Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ІІ. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.09.2011 № 657

 

ІНСТРУКЦІЯ

Із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненням та травмуванню працівників міліції та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю працівниками міліції.

2. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при поводженні з вогнепальною зброєю є складовою частиною оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і здійснюється під час:

2.1. Вивчення матеріальної частини зброї, навчання правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні зі зброєю і влучній стрільбі в навчальних закладах та за місцем служби в системі службової підготовки.

2.2. Здійснення заходів із закріплення за особовим складом вогнепальної зброї.

2.3. Отримання і здачі вогнепальної зброї в черговій частині органу внутрішніх справ.

2.4. Виконання функціональних обов’язків працівниками міліції з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

2.5. Проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб.

2.6. Постійного зберігання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів працівниками міліції.

2.7. Чищення вогнепальної зброї.

2.8. Вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів.

2.9. Перевірок наявності та організації зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів.

3. Вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею та виконали практичну вправу із стрільби.

4. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх справ у системі службової підготовки проходять навчання і перевірку знань з питань безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.

5. Перевірка у працівників міліції знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю відображається у внутрішній документації та проводиться, зокрема:

5.1. Під час навчання в системі службової підготовки.

5.2. При проведенні спортивних заходів.

5.3. Під час інструктажів працівників міліції перед виконанням службових обов’язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

5.4. Під час перевірки несення служби особовим складом органів внутрішніх справ.

5.5. Перед присвоєнням чергових спеціальних звань, призначенням на посаду, закріпленням вогнепальної зброї.

5.6. Під час проведення перевірок (комплексних інспектувань, контрольних та інших перевірок) органів та підрозділів внутрішніх справ.

5.7. Не рідше двох разів на рік комісією, яка призначається начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ. Результати перевірки знань працівників міліції оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (додаток 1).

6. У разі якщо особи рядового та начальницького складу під час перевірки показали рівень знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, порядку і правил її застосування нижче за “добре” та показали рівень знань матеріальної частини вогнепальної зброї нижче ,,задовільно” і не виконали нормативів або практичну вправу, працівник кадрового забезпечення заповнює картку-застереження (додаток 2) і передає її оперативному черговому. Протягом тижня з цим працівником міліції проводяться додаткові навчання і повторна перевірка знань. Після позитивного складання теоретичного розділу вогневої підготовки та виконання практичної вправи з вогнепальної зброї картка застереження з чергової частини вилучається.

7. Організація навчання і перевірка знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю в навчальному закладі, органі (підрозділі) внутрішніх справ покладаються на його керівника.

8. Працівник органу внутрішніх справ, за яким закріплена вогнепальна зброя, зобов’язаний:

8.1. Забезпечити зберігання зброї і постійно підтримувати її у справному стані.

8.2. Точно виконувати вимоги, що встановлені цією Інструкцією.

8.3. Отримавши вогнепальну зброю, перевірити, чи вона не заряджена, оглянути її в зібраному стані та патрони. Вважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена.

8.4. Розрядивши вогнепальну зброю, поводитися з нею, як із зарядженою.

8.5. Під час виконання службових обов’язків, проведення навчальних стрільб, змагань пістолет необхідно носити в кобурі на ремені, який має бути надійно застебнутий.

8.6. Здати вогнепальну зброю до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ негайно після виконання службових обов’язків. У разі неможливості своєчасно прибути до органу (підрозділу) внутрішніх справ повідомити про це безпосереднього начальника і далі діяти за його вказівкою.

9. Категорично забороняється:

9.1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад: на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45-60 градусів.

9.2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було, а також передавати її іншим особам.

9.3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.

9.4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

9.5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.

9.6. Знімати запобіжник з положення “запобігання” у всіх випадках, не пов’язаних зі стрільбою.

9.7. Проводити чищення вогнепальної зброї у невідведених для цього місцях.

9.8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.

9.9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.

9.10. При поводженні з патронами допускати їх пошкодження, забруднення тощо.

10. У разі порушення заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю особи, з вини яких це сталося, притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

 

ІІ. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ


Просмотров 471

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!