Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Документальне відображення в бухгалтерському обліку наявності і руху виробничих запасівФорма докум. Назва Призначення документу
М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з отриманням вантажів та оприбуткування їх на склад підприємства
М-2, 26 Довіреність Призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів.
М-2а Акт списання бланків довіреностей Призначений для списання використаних бланків довіреностей.
М-3 Журнал реєстрації довіреносте Призначений для реєстрації виданих довіреностей.
М-4 Прибутковий ордер Використовується на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжностей з документами постачальника, при оприбуткуванні запасів з переробки.
М-7 Акт про приймання матеріалів Застосовується при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постачальника, або коли виробничі запаси надійшли без документів. Використовується для обліку надходження запасів і для направлення листа-претензії постачальнику.
М-8,9, 28, 28а Лімітно-забірна картка Використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску. Зазначається місячний ліміт відпуску цеху.
М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів Оформляється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб.
М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Використовується для разового відпуску запасів всередині підприємства.
М-12 Картка складського обліку матеріалів Використовується для обліку виробничих запасів на складі.
М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Використовується для взаємозв’язку складського та бухгалтерського обліку.
М-16 Матеріальний ярлик Використовується для позначення одиниць запасів.
М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу Складається завскладом (комірником) у разі виявлення відхилень фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм.
М-19 Матеріальний звіт Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період.

ДОДАТОК ВРозрізи аналітичного обліку виробничих запасів

Субрахунки рахунку 20 «Виробничі запаси» Розріз аналітики
201 «Сировина й матеріали» В розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб.
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» В розрізі купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб
203 «Паливо» В розрізі видів палива, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб
204 «Тара і тарні матеріали» В розрізі видів тари й тарних матеріалів і матеріально відповідальних осіб.
205 «Будівельні матеріали» За видами (групами) та окремими об’єктами будівельних матеріалів
206 «Матеріали, передані в пробку» В розрізі, який забезпечує отримання даних про підприємство-переробника та контроль за операціями з переробки, за відповідними витратами.
207 «Запасні частини» За місцями зберігання й однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду також ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» За групами та видами матеріалів сільськогосподарського призначення в розрізі їх номенклатури
209 «Інші матеріали» За видами та групами інших матеріалів

ДОДАТОК Г

Типові кореспонденціїЗміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, тис. грн
Дебет Кредит
 
Придбання запасів за грошові кошти:      
  а)придбано у постачальника запаси
  відображено ПДВ
  б)придбано підзвітною особою
  відображено ПДВ
Одержано як внесок до статутного фонду по справедливій вартості погодженої із засновником)
Одержано безоплатно (по справедливій вартості)
Передано безоплатно запаси
Відображено податкове зобов’язання по безоплатно переданих цінностях
Одержано від власника виробництва:      
  - запасні частини виготовлені у майстерні
Оприбутковані запаси, що виявлені під час інвентаризації
Реалізація за готівку:      
  а)надійшла в касу виручка
  б) відображено податкове зобов’язання
  в)списано реалізовану продукцію на реалізацію
Реалізація виробничих запасів:      
  а)надійшла в касу виручка
  б) відображено податкове зобов’язання
  в) списано за фактичною собівартістю
Відпущено на виробничі потреби (прямі матеріальні витрати): кореспонденція для підприємств, що не використовують рахунки класу 8
Списано зерно, інша сировина на переробку у власних цехах
Списано запаси для загально-виробничих потреб
Списані запаси на витрати обігу
Списані витрати на адміністративні витрати
Списані запаси на утримання об’єктів ЖКГ, соціальної сфери
Відпущено запаси для капітального будівництва
Передано безоплатно:      
  а)на балансову вартість переданих запасів
  б)сума податкового зобов’язання
Списано запаси внаслідок стихійного лиха (надзвичайні події)
Списані запаси, яких не вистачає:      
  а)на балансову вартість
  б)одночасно відображено на забалансовому рахунку  
  в)після виявлення винної особи розраховано суму відшкодування у порядку згідно постанови №116
  г) відшкодовано ПДВ до сплати
  д)відображено різницю між розрахунковою вартістю та балансовою вартістю, що підлягає сплаті до бюджету
Оприбуткова6но корми, куплені у постачальника на купівельну вартість без ПДВ)
  відображено ПДВ
Оприбутковано мінеральні добрива від постачальника: а)на вартість без ПДВ б) на суму ПДВ
Списано мінеральні добрива, що внесені під сільськогосподарські культури
Списані медикаменти, що витрачені для лікування тварин
Списано засоби захисту рослин, що витрачені

Размещено на Allbest.ru


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!