Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 В) Аналіз конкретних ситуацій (мозковий штурм)Основні принципи побудови навчальної гри. Розкрийте основні ознаки різних видів ігрових методів навчання.

Факторами виникнення ігрового інтересу є:

§ задоволення від контакту з партнерами;

§ азарт чекання непередбачених ситуацій;

§ задоволення від демонстрації партнерам своїх можливостей;

§ задоволення від ігрового успіху.

Змістом гри є перенесення реальної діяльності (як правило, праці) з дійсності у вигадану ситуацію. У цій ситуації хоча і немає реальних засобів, але поводження учасників гри на певній ступіні пізнання та абстракції відбиває реальну діяльність.

Хоч гра виникає на основі імітації трудових дій, вона відрізняється від трудового процесу мотивацією діяльності. Ігри, у які грають з метою досягнення визначеного ефекту (наприклад, виграшу грошей), не є іграми в повному розумінні слова. По характеру своєї мотивації гра подібна вищим формам творчої діяльності.

У ділових іграх реалізуються наступні психолого-педагогічні принципи:

· імітаційного моделювання конкретних умов і динаміки виробництва;

· ігрового моделювання змісту і форм професійної діяльності;

· проблемності змісту імітаційної моделі і процесу його розгортання в ігровій діяльності;

· спільної діяльності учасників;

· діалогічного спілкування учасників;

· двоплановості.

Принцип проблемності змісту імітаційної моделі і процесу його розгортання в ігровій моделі означає, що розроблювач закладає в гру не препаровані задачі, а систему навчальних завдань у формі опису конкретних виробничих ситуацій.

Принцип спільної діяльності означає, що ділова гра - це робота на імітаційній моделі, рольова взаємодія декількох учасників гри.

Принцип діалогічного спілкування - необхідна умова вирішення навчальних проблем і задач, підготовки і прийняття погоджувальних рішень, розвитку пізнавальної активності особистості в навчанні і майбутній професійній діяльності. Кожен учасник гри відповідно до даного принципу не тільки має право, але і повинний висловлювати свою точку зору, своє відношення щодо всіх питань, що виникають у грі.

Принцип двоплановостіприпускає єдність умовності і реальності - гравці мають протилежні установки: по-перше, визнання реальності життєвих ситуацій, моделюємих у її процесі, і, по-друге, визнання реальності самої гри, тобто її умовності. Відповідно до принципу двоплановості ігрової навчальної діяльності досягнення ігрових цілей служить засобом реалізації цілей навчання і виховання, розвитку особистості фахівця.

А) Ділова гра.

Ділова гра − це групова вправа по виробленню послідовності рішень у штучно створених умовах, що імітують реальну виробничу обстановку. Ділова гра − самий складний вид ігрових методів навчання, вона є модельним заміщенням двох реальностей − процесу виробництва і процесів діяльності в ньому людей, тобто виробничої діяльності.

У діловій грі учень виконує квазіпрофесійну діяльність, що несе в собі риси як навчання, так і майбутньої професійної діяльності. Засвоєння знань, формування умінь і навичок здійснюється як би накладеними на канву професійної праці в її предметному і соціальному аспектах. Ці знання засвоюються не про запас для майбутнього застосування, не абстрактно, а в реальному, для учасника, процесі інформаційного забезпечення його ігрових дій, у динаміку розвитку сюжету ділової гри, у формуванні цілісного образа професійної ситуації. Крім того, у діловій грі в умовах спільної роботи кожен студент здобуває навички соціальної взаємодії, колективістську спрямованість, ціннісні орієнтації й установки, властиві фахівцю.

Крім перерахованих вище 4 загальних ознак ділова гра має наступні ознаки:

§ наявність моделі об'єкта;

§ наявність загальної проблеми чи мети ігрового колективу;

§ наявність і розподіл ролей суб'єктів керування;

§ розходження рольових інтересів учасників при виробленні рішень;

§ взаємодія виконавців ролей у спільній діяльності на основі діалогового спілкування;

§ колективне знаходження рішення;

Б) Розігрування ролей.

Ознаками цього виду ігрового методу навчання є:

§ наявність загальної проблеми чи мети ігрового колективу;

§ наявність і розподіл ролей;

§ розходження рольових інтересів учасників;

§ дискусія по представлених проблемах;

§ підведення підсумків і визначення переможців викладачем.

в) Аналіз конкретних ситуацій (мозковий штурм).

Ознаками цього виду ігрового методу навчання є:

§ наявність проблеми;

§ формування малих груп для знаходження варіантів рішення;

§ знаходження варіантів рішення;

§ взаємне резензування варіантів;

§ захист варіантів і визначення переможців викладачем.

Г) Імітаційна вправа.

Ознаками цього виду ігрового методу навчання є:

§ наявність складної інженерної проблеми;

§ суперечливість вихідних даних;

§ формування малих груп проектувальників;

§ вироблення альтернативних проектів групами;

§ взаємне резензування;

§ формування науково-технічної ради з розподіленими ролями;

§ публічний захист на НТР і визначення переможців рішенням НТР.

Е) Індивідуальні тренажі.

Індивідуальні тренажі засновані на застосуванні спеціалізованих тренажерів, що імітують робоче місце фахівця-оператора і моделюють різні виробничі ситуації. Індивідуальні тренажі призначені для формування професійних навичок адекватного реагування фахівця на виробничі ситуації. Такі ігрові методи навчання використовуються при підготовці водіїв автотранспорту, бойових машин, пілотів літальних апаратів, космонавтів, операторів атомних електростанцій, центрів управління електромережами, прокатних станів і т.п.


Просмотров 1116

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!