Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Напрями та види фінансового аналізу1) За організаційними формами проведення виділяють внутрішній і зовнішній фінансовий аналіз.

Внутрішній аналізпроводять фахівці самого підприємства.

Основний зміст внутрішнього фінансовогоаналізу такий самий, як і зовнішнього, проте в ньому використовують як джерело інформації оперативні дані системного бухгалтерського обліку, нормативну і планову інформацію.

Внутрішній аналіз включає:аналіз ефективності авансування капіталу, аналіз взаємозв’язку витрат, обороту і прибутку, оцінку ефективності господарської діяльності.

Особливостями внутрішнього фінансового аналізу є:

• Орієнтація результатів аналізу на прийняття управлінських рішень

• Використання всіх необхідних джерел інформації

• Відсутність регламентації аналізу

• Комплексність аналізу, всебічність дослідження діяльності підприємства

• Інтеграція обліку, планування, аналізу і прийняття рішень

• Закритість результатів з метою збереження комерційної таємниці

Зовнішній аналіз здійснюють аналітики, які є сторонніми особами для підприємства, і тому не мають доступу до внутріш­ньої інформаційної бази підприємства. Такий аналіз більш формалізований і менш деталізований.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:

― значна чисельність суб’єктів аналізу користувачів інформації про діяльність підприємства;

― різноманітність цілей та інтересів суб’єктів аналізу;

― наявність типових методик аналізу, стандартів обліку і звіт­ності;

― орієнтація аналізу тільки на публічну зовнішню звітність підприємства;

― обмеженість завдань аналізу;

― максимальна доступність результатів аналізу для користувачів інформації.

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

1) аналіз показників прибутку;

2) аналіз показників рентабельності;

3) аналіз фінансового стану, ринкової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства.

4) аналіз ефективності використання позикового капіталу;

5) економічна діагностика фінансового стану підприємства і рейтингова оцінка емітентів.

2) За обсягом аналітичного дослідження розрізняють:

Повний фінансовий аналіз проводять з метою вивчення усіх аспектів фінансової діяльності підприємства в комплексі;

Тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Предметом фінансового аналізу може бути ефективність використання активів підприємства, оптимальність залучення фінансових ресурсів з окремих джерел, стан фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оптимальність фінансової структури капіталу тощо.

3) Залежно від об’єкта:

· аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому. У процесі такого аналізу об’єктом вивчення є фінансова діяльність підприємства в цілому без виділення окремих його структурних одиниць та підрозділів;

· аналіз фінансової діяльності окремих підрозділів підприємства. Цей аналіз ґрунтується в основному на результатах внутріш­нього аналізу підприємства;

· аналіз окремих фінансових операцій підприємства. Предметом такого аналізу можуть бути окремі операції, пов’язані з корот­ко- або довгостроковими фінансовими вкладеннями, з фінансуванням окремих реальних проектів.

4) Залежно від періоду проведення:

Попереднійфінансовий аналіз пов’язаний з вивченням умов фінансової діяльності в цілому або здійснення окремих фінансових операцій підприємства. Наприклад, оцінка власної платоспроможності при необхідності отримання банківського кредиту.

Поточний (оперативний) фінансовий аналіз проводиться в процесі поточної фінансової діяльності з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності. Як правило, він обмежується невеликим періодом часу (місяць, квартал).

Прогнозний (ретроспективний) фінансовий аналіз здійснюється підприємством за певний перспективний або звітний період (місяць, квартал, рік). Він дає змогу глибше та повніше проаналізувати фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства порівняно з попереднім та поточним аналізом, оскільки ґрунтується на звітних матеріалах, а також спрогнозувати діяльність підприємства на перспективу.Просмотров 944

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!