Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


До розрахунку несучої здатності паліНазва ІГЕ Товщина ІГЕ, м Товщина розрахун-кового шару, hi м Середня глиби-на залягання розрахунко-вого шару, м fi, кПа γcfi hi fiγcfi, кПа•м
супісок твердий IL<0 4,70          
2,0 3,60 -51,00 0,5 -51,00
  0,1 4,65 -54,95 0,5 -2,75
суглинок твердий IL<0 6,30   2,00 5,70 -57,40 0,5 -57,40
2,00 7,70 -61,40 0,5 -61,40
ПН110.30

2,00 9,70 -64,55 0,5 -64,55
  0,30 10,85 -66,19 0,5 -9,93
            -247,03
пісок серед-ньої крупно-сті, середньої щільності 1,20   1,20 11,60 67,24 1,0 80,69
глина напів-тверда IL=0,18 2,30 1,10 12,75 68,85 1,0 75,74
        156,43

Навантаження, допустиме на палю, виходячи з її несучої здатності по матеріалу P=1000кН. В подальші розрахунки приймаємо менше з двох отриманих значень, тобто P=461,2кН.

Приклад 2. Визначити відстань між осями сусідніх забивних паль стрічкових фундаментів по осі 8та кількість паль стовпчастих фундаментів на перетині осей Аі3, Аі5 будівлі, конструктивна схема якої наведена до прикладу в МВ 053-93 в інженерно-геологічних умовах варіанта “ХУ” (див. приклад МВ 053-71н). Навантаження P, допустиме на палю, приймаємо рівним P=461,2кН (див. приклад 1).

Стрічковий фундамент по осі 8.Навантаження на рівні планувальної відмітки nI=182,6кН/м – прийнято з табл. 6 МВ 053-93.

Максимально допустиму розрахункову відстань між осями сусідніх забивних паль в стрічковому фундаменті визначаємо за формулою (2)

,

де GnI=0,3∙0,3∙10,7∙25∙1,1=26,5кН – вага палі;

GpI=0,5∙0,5∙1,0∙25∙1,1+0,5∙2,1∙1,0∙24∙1,1=34,6кН/м – вага 1м/п ростверку і фундаментних блоків.Мінімальна конструктивна відстань між осями сусідніх забивних висячих паль становить lmin=3d=3∙0,3=0,9м. Оптимальна конструктивна відстань між осями сусідніх паль у стрічковому фундаменті становить lopt≈6d=6∙0,3=1,8м. Розстановку паль у ростверку стрічкового фундаменту виконуємо з урахуванням отриманих величин відстаней.

Стовпчастий фундамент на перетині осей Аі3. Навантаження на рівні планувальної відмітки: NI=558,5кН; QI=62,5кН; MI=71,9кН∙м – прийнято з табл. 6 МВ 053-93.

Кількість паль n для сприйняття навантаження NI визначаємо за формулою (1)

шт.

Приймаємо 2 палі, розставляємо їх в ростверку, конструюємо його (рис. 9) і перевіряємо виконання першої умови виразу (5)

,

де GnI=0,3∙0,3∙10,7∙25∙1,1=26,5 кН;

GpI=Vр∙γр γf +Vгр∙γгр γf=1,85 25 1,1+0,4 16,4 1,15=58,4 кН;

Vр=0,9∙1,4∙0,5+0,9∙1,1∙1,0+0,25∙0,4∙1,15∙2=1,85 м3;

Vгр=Vф-Vр=2,25-1,85=0,40 м3;

Vф=(0,9∙1,4+0,25∙0,4∙2)1,5=2,25 м3.

Умова виконується. Перевіряємо виконання другої умови виразу (5)

Умова не виконується. Збільшуємо кількість паль до трьох, розставляємо їх в ростверку, конструюємо його (рис. 10) і знову перевіряємо виконання цієї умови

,

де GnI=0,3∙0,3∙10,7∙25∙1,1=26,5 кН;

GpI=Vр∙γр γf +Vгр∙γгр γf=1,965 25 1,1+0,575 16,4 1,15= =64,9 кН;

Vр=1,4∙1,4∙0,5-0,9∙0,3/2∙2∙0,5+0,9∙1,1∙1,0+ 0,25∙0,4∙0,65∙2=1,965 м3;

Vгр=Vф-Vр=2,54-1,965=0,575 м3;

Vф=(1,4∙1,4-0,9∙0,3/2∙2)1,5=2,54 м3.

Умова виконується. Перевіряємо виконання третьої умови виразу (5)

Умова виконується. Отже, розрахунок на "висмикування" проводити не потрібно. Остаточно приймаємо 3 палі ПН110.30.Стовпчастий фундамент на перетині осей Гі3. Навантаження на рівні планувальної відмітки: NI=638,7кН – прийнято з табл. 6 МВ 053-93.

Кількість паль n для сприйняття навантаження NI визначаємо за формулою (1)

шт.

Приймаємо 2 палі, розставляємо їх в ростверку, конструюємо його (рис. 11) і перевіряємо виконання умови (4)

,

де GnI=0,3∙0,3∙10,7∙25∙1,1=26,5 кН;

GpI=Vр∙γр γf +Vгр∙γгр γf=1,85 25 1,1+0,4 16,4 1,15 = =58,4 кН;

Vр=0,9∙1,4∙0,5+0,9∙1,1∙1,0+0,25∙0,4∙1,15∙2=1,85 м3;

Vгр=Vф-Vр=2,25-1,85=0,40 м3;

Vф=(0,9∙1,4+0,25∙0,4∙2)1,5=2,25 м3.

Умова виконується. Остаточно приймаємо 2 палі ПН110.30.

Приклад 3. Підібрати дизель-молот для заглиблення палі, несуча здатність якої становить 1302,9 кН (див. приклад 1).

Визначаємо мінімальну енергію удару Э за формулою:

Э=1,75 α F=1,75 25 1302,9=57001,9Дж=57,0кДж.

F=1302,9кН – несуча здатність палі,

α=25Дж/кН – безрозмірний коефіцієнт.

Приймаємо трубчатий дизель-молот С974 (див. табл. 9 енергія удару 76кДж), енергія удару якого більша мінімальної.

Перевіряємо придатність прийнятого молота за умовою:

(Gh+Gb)/Эр≤ km , (15)

де km=6 – безрозмірний коефіцієнт;

Gh=10,1кН – повна вага молота (див. табл. 9);

Gh=24,75+1,25+0,15=26,15 кН – вага палі, наголовника і підбабка;

Gп=0,3∙0,3∙11∙25=24,75 кН – вага палі;

Gн=1,25 кН – вага наголовника;

Gпб=0,15 кН – вага підбабка.

Эр – розрахункова енергія удару;

Эр =0,9 G'р hm , (16)

де G'р=5,0 кН– вага ударної частини молота (див. табл. 9);

hm =1,8 м – фактична висота падіння ударної частини (див. табл. 9).

Эр=0,9∙1,8∙5,0=8,1кДж.

Підставляємо отримані значення у формулу (15)

(10,1+26,15)/8,1=4,35<6.

Умова виконується. Отже, обраний дизель-молот для занурення палі придатний.

Таблиця 8

Технічні характеристики штангових дизель-молотів

Показник Дизель-молоти з охолодженням
рухомим нерухомим
ДБ-45 ДМ-58 ДМ-150 ДМ-150а С-222 С-268 С-330 С-330А
Маса, кг ударної частини
молота загальна
Енергія удару, кДж 1,0 1,5 1,5 2,00 --- --- --- ---
Число ударів за хв
Найбільша висота підняття ударної частини, мм
Габарити, мм довжина
ширина
висота
Розмір перерізу чи діаметр заглиблюваної палі, см 20* 22* 22* 22* 30** 30** 30** 30**

* - дерев’яні палі; ** - залізобетонні палі. Для штангових дизель-молотів розрахункова енергія удару визначається за формулою Эр =0,4 G'р hm.

Таблиця 9

Технічні характеристики трубчатих дизель-молотів

Показник Дизель-молоти з охолодженням
водяним повітряним
С-994 С-995 С-996 С-1047 С-1048 С-859 С-949 С-954 С-974
Масаударної частини, кг
Висота підскоку ударної частини, мм найбільша
найменша 2000± 2000± 2000± 2000± 2000± 2000± 2000± 2000± 2000±
Енергія удару при висоті підскока 2500мм, кДж 9,0 19,0 27,0 37,0 52,0 27,0 38,0 52,0 76,0
Число ударів за хв
Маса молота з кішкою, кг
Габарити, мм довжина ---
ширина --- ---
висота

Для трубчатих дизель-молотів розрахункова енергія удару визначається за формулою Эр =0,9 G'р hm.

 
 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!