Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Марки і номінальні розміри паль типу ПНМарка палі Номінальні розміри, мм Об'єм бетону, м3 Маса палі, т Витрати сталі, кг
L l l1 l2 b
ПНдр30.30 - 0,28 0,70 10,7
ПНдр35.30 0,33 0,83 11,2
ПНдр40.30 0,37 0,93 11,8
ПНдр45.30 0,42 1,05 12,4
ПНдр50.30 0,46 1,15 12,9
ПНдр55.30 0,51 1,28 13,5
ПНдр60.30 0,55 1,38 14,2
ПНдр70.30 0,64 1,60 16,5
ПНдр80.30 0,73 1,83 17,6
ПН90.30 0,82 2,05 36,0
ПНдр90.30 24,6
ПН100.30 0,91 2,28 39,6
ПНдр100.30 27,0
ПН110.30 1,00 2,50 42,7
ПНдр110.30 28,8
ПНк110.30 33,0
ПН 120.30 1,09 2,73 45,7
ПНдр120.30 38,1
ПНк120.30 35,2
ПН130.30 1,18 2,95 51,4
ПНдр130.30 43,2
ПНк130.30 40,0
ПН140.30 1,27 3,18 55,6
ПНдр140.30 55,2
ПНк140.30 43,3
ПН150.30 1,36 3,40 75,4
ПНдр150.30 68,2
ПНк150.30 64,8
ПНдр80.35 1,00 2,50 20,0
ПНдр90.35 1,12 2,80 27,1
ПН100.35 1,24 3,10 42,6
ПНдр100.35 29,9
ПНк100.35 33,8
ПН110.35 1,37 3,43 45,6
ПНдр110.35 31,6
ПНк110.35 35,9
ПН120.35 1,49 3,73 48,9
ПНдр120.35 41,2
ПНк120.35 38,3
ПН130.35 1,61 4,03 56,2
ПНдр130.35 48,0
ПНк130.35 44,8
ПН140.35 1,73 4,33 75,2
ПНдр140.35 59,6
ПНк140.35 47,4

продовження табл. 1

ПН150.35     1,86 4,65 79,6
ПНдр150.35 72,4
ПНк150.35 69,0
ПН160.35 4,700 1,98 4,95 105,0
ПНк160.35 99,0
ПН170.35 2,12 5,30 137,7
ПНк170.35 105,7
ПН180.35 2,23 5,58 144,9
ПНк180.35 133,9
ПН190.35 2,35 5,80 152,2
ПНк190.35 202,7
ПН200.35 2,47 6,18 193,5
ПНк20-35 212,5
ПН130.40 2,10 5,26 76,2
ПНдр130.40 53,5
ПНк130.40 50,3
ПН140.40 2,26 5,65 80,9
ПНдр140.40 65,3
ПНк140.40 53,0
ПН150.40 2,42 6,05 105,2
ПНдр150.40 78,3
ПНк150.40 74,8
ПН160.40 2,50 6,45 112,6
ПНк160.40 106,6
ПН170.40 2,74 6,85 144,2
ПНк170.40 112,2
ПН180.40 2,90 7,25 151,6
ПНк180.40 140,6
ПН190.40 3,06 7,65 194,1
ПНк190.40 212,3
ПН200.40 3,22 8,05 203,3
ПНК200.40 222,3
Примітка. Витрати сталі на одну палю наведені за умови армування дротом класу В-І.

За умовами роботи в ґрунті всі палі поділяються на палі-стояки та висячі палі. До паль-стояків відносять палі, що передають навантаження нижнім кінцем на практично нестисливі ґрунти (скельні і напівскельні ґрунти, а також глини твердої консистенції у водонасиченому стані (IL<0;Sr>0,85) з модулем деформації Е≥50МПа). Сили тертя на бічній поверхні таких паль у процесі їх роботи не виникають. Висячі палі опираються на стисливі ґрунти – опір ґрунту розвивається як під нижнім кінцем палі, так і на її бічній поверхні.У загальному випадку проектування пальових фундаментів виконують у такій послідовності:

1. Визначають вид паль (забивні, бурові). При цьому враховують характер та величину навантажень, інженерно-геологічні умови будівельної ділянки, можливості будівельних організацій, економічні показники та інші фактори.2. Визначають глибину закладення ростверка. При цьому враховують призначення та конструктивні особливості будівлі, інженерно-геологічні умови будівельної ділянки, глибину сезонного промерзання ґрунтів, тощо.

3. Визначають вид защемлення палі в ростверку. При цьому враховують величину та характер діючих навантажень на фундамент. З’єднання пальового ростверка з палями (рис. 3) може бути шарнірним або жорстким (жорстке з’єднання хоч є значно трудоємкішим і дорожчим, проте використовується частіше, оскільки є надійнішим і, зокрема, є обов’язковим для позацентровозавантажених фундаментів).

4. Приймають спосіб занурення паль в ґрунт (для забивних паль – за допомогою молотів, втискуючих домкратів, або віброзанурювачів).

5. Попередньо визначають розміри паль. Палі повинні прорізати ненадійні ґрунти і вартість фундаментів має бути мінімальною. Для цього визначають вартість фундаментів з паль різних розмірів. Довжину вибирають так, щоб палі заглиблювались не менше 0,5 м у великоуламкові грунти, гравіюваті, крупні й середньої крупності піщані і глинисті ґрунти з показником текучості IL≤0,1; для решти ґрунтів – 1,0 м.

6. Визначають несучу здатність паль Fd(див. п. 2).

7. Визначають навантаження P, допустиме на палю. В розрахунках приймають менше з визначених навантажень: за властивостями ґрунту – за формулою (6) і за властивостями матеріалу палі (орієнтовні розрахункові навантаження, допустимі на палю за міцністю її стовбура становлять: 30´30см–1000кН; 35´35см–1850кН; 40´40см–2000кН). При розрахунку паль всіх видів як на втискуючі, так і на висмикуючі навантаження поздовжнє зусилля, яке виникає в палі від розрахункового навантаження, варто визначати з урахуванням власної ваги палі, яка приймається з коефіцієнтом надійності за навантаженням, що збільшує розрахункове зусилля (примітка 2 до п.8.5.2.24 ДБН В.2.1-10-2009, зміна 1).

8. Визначають кількість паль:

- для кущових фундаментів за формулою

, (1)

- максимально допустима розрахункова відстань між осями сусідніх забивних паль стрічкового фундаменту становить

, (2)

деnI, GnI, GpI, - відповідно погонне навантаження, вага палі, вага 1м/п ростверка і ґрунту на його обрізах.

9. Виконують конструювання фундаментів. Пальові фундаменти залежно від розміщення паль у плані проектують у вигляді: пальових смуг – під стіни будівель; пальових кущів – під колони; суцільного пальового поля – під всією будівлею чи спорудою.

Мінімальна кількість паль у кущі, зазвичай, становить: у центрально завантаженому фундаменті – 1; у позацентрово завантаженому фундаменті в одній площині – 2; у позацентрово завантаженому фундаменті в двох площинах – 3.

Відстань між осями забивних висячих паль повинна бути не меншою 3d (d – діаметр круглого, або сторона квадратного поперечного перерізу, або більша сторона прямокутного поперечного перерізу палі), а між осями паль-стояків – не меншою 1,5d. Чиста відстань між стовбурами бурових, набивних паль і паль-оболонок приймається не менше 1,0 м, а відстань між розширенням таких паль у твердих та напівтвердих глинистих ґрунтах – 0,5 м, в інших нескельних ґрунтах – 1,0 м.

Оптимальна конструктивна відстань між осями сусідніх паль у стрічковому фундаменті зумовлена несучою здатністю ростверку і становить приблизно 6d.

Якщо максимальна розрахункова відстань між осями сусідніх паль у стрічковому фундаменті менша мінімально допустимої, то палі розташовують у два і більше рядів. Якщо максимальна розрахункова відстань більша оптимальної конструктивної, то палі розміщують з урахуванням останньої. Потім виконують розстановку паль у плані таким чином, щоб фактична відстань між ними не перевищувала максимальну розрахункову і оптимальну конструктивну і була не меншою за мінімальну конструктивну. В першу чергу розміщують палі в місцях, де ростверки перетинаються між собою.

Після розміщення паль у плані перевіряють фактичне завантаження паль за формулами:

- для стрічкових фундаментів

, (3)

- для стовпчастих центрально завантажених фундаментів

, (4)

- для стовпчастих позацентрово завантажених в одній площині фундаментів

, (5)

де Nmax , Nmin – максимальне і мінімальне навантаження на крайні палі; GpI – вага ростверка та ґрунту на його обрізах;GnI – вага палі; xmax – відстань від головної осі до осі найбільш віддаленої палі (рис.4); xi – відстань від головної осі до осі кожної палі; MI, QI – момент і горизонтальна складова зовнішніх сил на рівні обрізу фундаменту відносно (у напрямку) відповідної осі; h – відстань від підошви ростверка до його обрізу.

Перевантаження крайніх паль в кущі на 20% від навантаження, допустимого на них, можливе при розрахунках фундаментів із врахуванням вітрових та кранових навантажень (при цьому величина кранових навантажень повинна становити більше 30% сумарних навантажень на фундамент), тобто Nmax≤1,2P. Якщо Nmin<0, то додатково проводять розрахунки паль на дію висмикуючих навантажень.

10. Проводять розрахунки фундаментів за деформаціями.

11. Для забивних паль підбирають механізм для занурення палі в ґрунт (як правило, дизель-молот).

12. Розраховують тіло ростверка і палі.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!