Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Технологічні гарантії місцевого самоврядуванняНормативно-правові гарантії місцевого самоврядування.

Нормативно-правові гарантії прав місцевого самоврядування включають сукупність правових норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, порядок охорони та захисту прав місцевого самоврядування, тобто це є об’єктивним правом територіальної громади вирішувати питання місцевого значення, визначені Конституцією та законами України. Нормативно-правові гарантії охоплюють усі правові акти, що забезпечують здійснення та охорону прав місцевого самоврядування, а також сприяють реалізації і усуненню порушень специфічними правовими засобами. Першочергового значення вони набувають при практичній реалізації суб’єктивних прав громадян –членів територіальної громади. Тобто нормативно-правові гарантії – це передбачені законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав місцевого самоврядування. Саме вони найбільшою мірою становлять механізм реалізації, захисту і охорони цих прав.

 

Особливості локальних(місцевих) гарантій.

Особливість локальних (місцевих) гарантій полягає в тому, що вони передбачаються як на рівні нормативно-правового закріплення (статути територіальних громад, регламенти місцевих рад, положення про органи самоорганізації населення тощо), так і на рівні їх практичної реалізації. Питання про правові акти місцевого самоврядування набуває особливої актуальності, оскільки йдеться про формування дійсно демократичної системи правотворчості. Акти місцевого самоврядування поряд з Конституцією і законами України, відповідними міжнародно-правовими документами, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів, актами місцевих органів виконавчої влади виступають важливим і необхідним елементом механізму гарантування місцевого самоврядування.

Локальні гарантії забезпечуються повсякденною діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування над створенням належних політичних, матеріально-технічних, соціальних умов реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

 

Технологічні гарантії місцевого самоврядування.

кожна із стадій процесу вирішення того чи іншого питання також органічно потребує наявності певних способів і засобів, які забезпечують їх наступність, а також чіткість і ефективність певних муніципальних дій і функцій, тобто свого гарантування. Такими способами і засобами виступають технологічні гарантії місцевого самоврядування. До цієї групи гарантій належать інформаційні, нормотворчі, бюджетно-фінансові, організаційні, кадрові гарантії та гарантії захисту місцевого самоврядування.

Важливість інформаційних гарантій місцевого самоврядування полягає в тому, що інформація, інформаційні механізми (способи, засоби) є умовою найбільш оптимального цілеспрямованого функціонування і розвитку муніципальної демократії. Інформація обслуговує всі ланки і функції системи місцевого самоврядування, дає змогу кожному суб'єкту муніципальних відносин знайти оптимальні засоби й методи вирішення своїх проблем, забезпечує рух місцевого самоврядування до обраної мети — вирішення питань місцевого значення.

Нормотворчі гарантії місцевого самоврядування передбачають наявність у місцевого самоврядування власної системи нормативно-правових актів. Соціальна цінність локального регулювання проявляється в гармонізації інтересів держави, суспільства, територіальних громад, а також жителів-членів цих громад.

Важливу роль відіграють і матеріально-технічні та бюджетно-фінансові гарантії місцевого самоврядування. Практика доводить, що досягнення мети самоврядування можливе лише за наявності в територіальної громади можливостей щодо володіння, користування та вільного розпорядження матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами, необхідними для здійснення муніципальної діяльності.

Окреме місце в системі технологічних гарантій місцевого самоврядування займають організаційні та кадрові гарантії. Дане місце визначається, насамперед, наявністю у територіальних громад системи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Здатність мати органи й посадових осіб місцевого самоврядування — це гарантія децентралізації, організації та здійснення влади на місцях, яка забезпечує самостійне вирішення територіальними громадами питань місцевого життя, організаційне відокремлення управління місцевими справами в системі управління суспільством і державою.

 


Просмотров 497

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!