Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 36.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування пожеж.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика злочинних порушень правил протипожежної безпеки; пожежа; підпал; слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинних порушень правил протипожежної безпеки та алгоритм слідчих дій.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.

2. Джерела первинної інформації про злочини даної категорії, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.

3. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні порушень протипожежних правил.

4. Типові слідчі ситуації по справах про пожежі і відповідний їм алгоритм первісних слідчих дій.

5. Особливості огляду місця події по даній категорії злочинів.

6. Типові версії про причину пожежі.

7. Встановлення обставин, що сприяли злочинному порушенню протипожежних правил, і вживання заходів по їхньому попередженню.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Способи приховання підпалів.

2. Обставини, що підлягають встановленню при рішенні питання про порушення кримінальної справи про підпали.

3. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками ІДПН при розслідуванні підпалів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які ознаки свідчать про місце вогнища виникнення пожежі:

- напрямок поширення вогню;

- розміри ушкоджень, заподіяних вогнем;

- розмір матеріального збитку;

- наявність засобів підпалу;

- покази свідків-очевидців.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.

2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

3. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Отримання теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування незаконного видобування вугілля.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля; маркшейдерська справа; слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування вугілля.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля.

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.

3. Початковий етап розслідування – типові слідчі ситуації, версії, алгоритм проведення слідчих дій.

4. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів даної категорії.

5. Особливості проведення огляду місця події.

6. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів свідків, підозрюваних (обвинувачених).

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події при розслідуванні незаконного видобування вугілля.

2. Особливості підготовки і призначення експертиз по справах про незаконне видобування вугілля.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 

1. Способи приховання розслідування незаконного видобування вугілля.

2. Обставини, що підлягають встановленню при вирішенні питання про порушення кримінальної справи про незаконне видобування вугілля.

3. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками органу дізнання при розслідуванні незаконного видобування вугілля.

4. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальними справами і їхні можливості.

 

 

Змістовний модуль №8

Питання до змістовного модулю

 1. Криміналістична характеристика виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
 2. Способи виготовлення підроблених грошових знаків і їхні відмітні ознаки.
 3. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
 4. Початковий етап розслідування виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій.
 5. Питання, що підлягають встановленню під час допиту потерпілого, свідків, підозрюваного (обвинуваченого) при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.

6. Види тактичних комбінацій, що використовуються при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів. Особливості їхньої підготовки і проведення.

 1. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.

8. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.

9. Криміналістична характеристика службової недбалості.

10. Початковий етап розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень - типові слідчі ситуації, алгоритми слідчих дій при їх виникненні.

 1. Криміналістична характеристика хабарництва.
 2. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про хабарництво.
 3. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування хабарництва.
 4. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.
 5. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
 6. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
 7. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів представника цивільного позивача, свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.
 8. Особливості діяльності слідчого по забезпеченню цивільного позову при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
 9. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.
 10. Зв'язок злочинів при вчиненні яких одержуються доходи з їх легалізацією (відмиванням).
 11. Порядок фінансового моніторингу банківських операцій з метою встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
 12. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, та алгоритм проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при їх виникненні.
 13. Криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав.
 14. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні порушень авторського права і суміжних прав.
 15. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень авторського права і суміжних прав та алгоритм проведення слідчих дій та ОРЗ.
 16. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні порушень авторського права і суміжних прав.
 17. Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації.
 18. Криміналістична характеристика злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.
 19. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.
 20. Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин. Типові слідчі ситуації і версії, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.
 21. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин, при підготовці і проведенні тактичних операцій по затриманню злочинців на «гарячому».
 22. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
 23. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
 24. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
 25. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
 26. Особливості огляду місця події по фактам ДТП.
 27. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.
 28. Джерела первинної інформації про злочинні порушення протипожежних правил і підпали, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.
 29. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил.
 30. Типові слідчі ситуації по справах про пожежі і відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій.
 31. Особливості огляду місця події при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.
 32. Криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля.
 33. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні незаконного видобування вугілля.
 34. Початковий етап розслідування – типові слідчі ситуації, версії, алгоритм проведення слідчих дій при розслідуванні незаконного видобування вугілля.

Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 28-30 балів -32 на заняттях (мод.-рейт. сист.),27-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на кожному модуль контролі –по 2 бали(мод.-рейт. сист.);

В (дуже добре) 83-89 балів – 26-27 балів –28 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на кожному модуль-контролі -по 1,5 бала (мод.-рейт. сист.);

С (добре) 75-82 балів – 24-25 балів -22 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 23-24 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на кожному модуль-контролі –по 1,5 бала(мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали –16 на заняттях (мод.рейт. сист.), 21-22 бал індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів на кожному модуль-контролі -по 1 балу(мод.-рейт. сист.);

E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал– 11 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-21 балів індивідуальна, самостійна робота, 20-24 балів на кожному модуль-контролі по -1 балу(мод.-рейт. сист.).

Література до курсу

Основана

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

3. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

4. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р.

5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

6. Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні. Розпорядження ДМКУ № 60 від 25 квітня 1994 р.

7. Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні: Указ Президента України від 5 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996. 10 серпня.

 

 

Підручники

 

1. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В.Гора, А.В.Іщенко, В.А.Колесник. – 4-те вид. : К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с

2. Криминалистика. Том 1 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лу­згина. – М.: ВЮЗШ., 1987. – 340 с.

3. Криминалистика: Том 2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Акад. МВД СССР, 1989. – 454 с.

4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М.: Изд-во МГУ, 1990. - 464 с.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селива­нова. – М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

6. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: ВСШ МВД России, 1993.

7. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов престу­плений) / Под ред. Н.М. Балашова. – М.: Юрид. лит., 1993.

8. Криминалистика: Учебник /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 1994. - 528 с.

9. Криминалистика: Учебник /Под ред. А.А. Закатова и др. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. - 560 с.

10. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВШМ МВД России, 1994.

11. Криминалистика. Т. З / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

12. Криминалистика: Учебник /Под ред. В.А. Образцова. - М:. Юрид. лит., 1995. – 592 с.

13. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.

14. Криминалистика: Учебник /Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Изд-во БГК, 1995. - 708 с.

15. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995. - 400 с.

16. Криминалистика. Т.1 /Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина – М.: Изд-во БЕК, 1995.

17. Криминалистика: Учеб. пособие /Под ред А.В. Дулова. - Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 416 с.

18. Криминалистика: Учеб. пособие /Под ред. Н. И. Порубова - Минск: Высш. шк., 1997.- 344 с.

19. Криминалистика: Учебник /Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997. - 592 с.

20. Криміналістика : Підручник, Під заг. ред. Скригонюк М.І. – К.:2007 . – 496 с

21. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынс­кого. – М.: Спарк, 1998. - 544 с.

22. Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 1998. - 416с.

23. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 1998. – 376 с.

24. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001. – 528 с.

25. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной мили­ции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяно­вой, Р.С. Белкина.–М.: Юрид. лит., 1997

26. Мальцев О.А. Криминалистика: конспект лекций. – 2006. – 296 с.

27. Сабадаш В.П. Криміналістика. - Запоріжжя : ЗНУ , 2007 . - 108 C

28. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1.– Х.: Консум, 1999. – 416 с.

29. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 990 с.

 

Дотакова

 

 

1. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Особенности раскрытия очагов половых преступлений. – Днепродзержинск-Одесса, 1994

2. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Взаимодействие при раскрытии и расс­ледовании корыстно-насильственных и половых преступлений. – Одесса-Симферополь, 1995

3. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: тео­рия и практика. – Одесса, 1996

4. Андресеп Л.А., Густоп А., Степанов В.Т., Филиппов Л.П. Расследова­ние изнасилований. – Л., 1971

5. Афанасьев С.А. Криминалистическая характеристика и типовая про­грамма расследования сексуально-садистских убийств. – СПб. 1992

6. Байэтт Р., Уоттс Р. Расследование дорожно-транспортных происшес­твий. – М., 1983

7. Баранов Н.Н., Степичев С.С. Расследование краж государственного и общественного имущества. – М., 1970

8. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. – М.,1977

9. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев B.C. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций. – К., 1991.

10. Божинский И.А, Макушенко Л.П. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1984

11. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Науково-дослідний інститут «Проблеми людини», Держ. мит. служба України. Т. 10. – Київ, 1998

12. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния ор­ганизованных преступных группировок (особенности расследования). – Харьков, 1998

13. Букаев Н.М., Карелов Ю.Ф., Новакович Н.А. Расследование мошенничества, посягающего на личное имущество граждан. Учебное пособие. – Ташкент, 1991

14. Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминали­стики.– Ташкент, 1981

15. Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях круп­ного города.– М., 1983

16. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. – Ташкент, 1980

17. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. – Ташкент, 1986

18. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. – Ташкент, 1991

19. Быховский И.Е. Расследование истязаний. – М., 1966

20. Быховский И.Е., Гуковская Н.И. и др. Расследование и предупрежде­ние телесных повреждений. – М., 1964

21. Бышевский Ю.В. Кражи и их предупреждение. – Омск, 2005.

22. Вандышев В.В. Связь «жертва– преступник» и ее использование в раскрытии и расследовании умышленных тяжких телесных повреждений. – Л., 1987

23. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в ра­скрытии и расследовании насильственных преступлений, – Санкт-Перетбург, 1992

24. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978

25. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и рас­крытия. – М.,1976

26. Видонов Л.Т. Криминалистические характеристики убийств и систе­мы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. – Горький, 1978

27. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и рас­следования преступлений. – М., 1983

28. Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Питерцев В.П. Расследование квар­тирных краж. – М., 1990

29. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976

30. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1977

31. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983

32. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики. Лекція. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1996

33. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методи­ки расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985

34. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следст­вии. – Волгоград, 1976

35. Гавриш С.Б., Грузков В.Г., Матусовский Г.А., и др. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / Под ред. В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовского. –Харьков, 1994

36. Гельманов А.Г. Понятие способа сокрытия преступления и его кри­миналистическое значение. – Караганда, 1982

37. Горбачев А.В. Криминалистическая характеристика хищений. – Го­рький, 1981

38. Григорьян А.С. Расследование поджогов. – М., 1971

39. "Грязные" деньги и закон: Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сб. материалов. – М.:ИНФРЛ-М., 1995. - 296с.

40. Гуковская Г.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. – М., 1974

41. Гуковская Н.И., Мудъюгин Г.Н. Расследование убийства, замаскиро­ванного расчленением трупа. – М., 1957

42. Гусев Л.Н., Муравьев А.С. Предупреждение, пресечение и раскрытие убийств. – М., 1992

43. Диканова Т.П., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. - 310 с.

44. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. – М., 1981

45. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных дол­жностными лицами. – Минск, 1985

46. Жарский В.Е. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании краж. – Волгоград, 1976

47. Жижина М. В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов - Издательство: Юрлитинформ, 2006 г. - 176 стр.

48. Захаров С.Н. Воднотранспортные преступления: расследование и предупреждение.–М., 1977

49. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и раз­бойных нападений. – М., 1982

50. Зеленковский В.Д. Организация расследования преступлений (кримина­листический аспект). – Ростов на Дону, 1989

51. Зуйков Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений.–М., 1970

52. Изучение организованной преступности, российско-американский диалог / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г Козлова. – М., 1997

53. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования прес­туплений. – Красноярск, 1987

54. Казакевич А.С. Методика расследования угонов автомототранспорта. – Минск, 1980

55. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. – Волгоград, 1971

56. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несо­вершеннолетних.–М.,1982

57. Каневский Л.Л., Лузгин И.М., Миньковский Г.М. Организация и ме­тодика расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. – М., 1982

58. Кежоян А.Х. Вещественные доказательства по делам об убийствах. – М., 1973

59. Князев В.А., Мозговой П.П. Методика расследования и раскрытия хищений грузов на железнодорожном транспорте. – Горький, 1977

60. Ковалев А.И. Методика расследования преступлений и метод прогнозирования поведения обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпе­вших. – Свердловск, 1977

61. Коваленко Е.Г., Лукьянчиков Е.Д. Судебные экспертизы в практике расследования органами внутренних дел хищений социалистической собс­твенности. – К, 1988

62. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отде­льных видов преступлении. – Харьков, 1976

63. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характери­стика преступлений. – Харьков, 1985

64. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государствен­ного и общественного имущества. – Харьков, 1984

65. Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство : навчально – практичний посібник. – К. Вид «А Поливода», 2007. – 272с.

66. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248с.

67. Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984

68. Криминалистические характеристики в методике расследования пре­ступлений –Свердловск, 1978

69. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М., 1997

70. Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. – К., 1981

71. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. – Са­ратов, 1977

72. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. – Иваново, 1983

73. Кульмашов Ф.Х. Расследование угонов автотранспортных средств – Волгоград, 1987

74. Лавров В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при расследовании преступлений. – М., 1971

75. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. – М., 1972

76. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989

77. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его кри­миналистическое значение. – М., 1980

78. Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия сле­дов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984

79. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования преступлений. Учебное пособие. – К., 1989

80. Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несо­вершеннолетних. – К.,1990

81. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. – Харьков, 1996

82. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков, 1997

83. Макаренко Е.И. Особенности расследования краж из квартир, совершаемых группой лиц: Учебное пособие. – Ташкент, 1986

84. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилища: Учебное пособие. – Ташкент, 1991

85. Макаренко Е.И., Снигерев А.П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир. – Харьков: ХИВД, 1994

86. Макаренко Е.И. Расследование краж (Лекция). – В кн. «Записки кафедры криминалистики». Вып 1.– Симферополь: Крымский фак-тет Университета внутренних дел, 1999

87. Макаренко М.П. Техника расследования преступлений. – Харьков, 1925

88. Матусовский Г.А. и др. Расследование экологических преступлений. – Харьков, 1995

89. Медведев С.И. Расследование убийств и причинения телесных пов­реждений в ИТУ. – Рязань, 1987

90. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. – К., 1998. – 184 с.

91. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом. – М., 1995

92. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незакон­ным оборотом наркотических средств. – М., 1992

93. Меркурисов В.Х. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с загрязнением водоемов и воздуха. – М., 1987;

94. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных свя­зей. – М., 1994

95. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступле­ний. – М., 1973

96. Митричев С.П., Владимиров В.А., Шиманова З.Б. Расследование поджогов и преступного несоблюдения правил пожарной безопасности. – М., 1968

97. Миусская Р.А. Расследование хищений, совершаемых с использованием должностного положения. – М., 1982

98. Мудъюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего, – М., 1967

99. Мудъюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсцени­ровками. – М., 1973

100. Мудъюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. – М., 1970

101. Новиков С.И. Методика расследования преступных нарушений пра­вил дорожного движения. – К. 1983

102. Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. – К., 1998.

103. Нургалиев Б.М. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений при столкновении транспортных средств. – М., 1983

104. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988

105. Образцы формулировки и примерный перечень вопросов, разрешае­мых судебно-медицинской экспертизой в случаях насильственной смерти. – К., 1980

106. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступле­ний, скрытых инсценировками. – Харьков, 1975

107. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками –Харьков, 1979

108. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных прои­сшествий с учетом ситуационных факторов. – Свердловск, 1987

109. Организованная преступность -1. – М., 1989

110. Организованная преступность -2. – М., 1993

111. Организованная преступность -3. – М., 1996

112. Організована злочинність та корупція: нормативно-правове забезпе­чення боротьби /Автори-упорядники: Кузьмічов В.С., Сервецький І.В., Старушкевич А. В. та ін. – К., 1998

113. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство / Под ред. А.А. Матышева, – СПб. 1997

114. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996

115. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений – М., 1975

116. Петелин Б.Я. Организация и криминалистическая методика расследо­вания преступлений, совершенных несовершеннолетними. – М., 1989

117. Постика И.В. Выявление и расследование очага преступления. – Одесса, 1981

118. Постика И.В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур. – Одесса: Одесская гос. юрид. академия, 1998. – 80 с.

119. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. – Волгоград, 1987

120. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследова­нии убийств. – Саратов, 1967

121. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с це­лью завладения имуществом граждан. – М., 1991

122. Расследование контрабанды. Руководство для следователей. – М.: ИНФРА-М. 1997.

123. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. докт. юрид. наук. профессора К.Ф. Скворцова. – М.: Юристъ, 1999. – 208 с.

124. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М. 1997

125. Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. – Л., 1990

126. Руководство для следователей. – М., 1971

127. Руководство по расследованию убийств / Под ред. С.И. Гусева. – М., 1977

128. Селиванов Н.А., Теребилов В.И. Первоначальные следственные дейс­твия – М., 1969

129. Селиванов Н.А., Видонов Л. Г. Типовые версии по делам об убийствах. – М., 1989

130. Серийные сексуальные убийства / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин, С.А. Потапов, Б.В. Шостакович / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 1997

131. Сидоров В.Е. Особенности раскрытия преступлений «по горячим сле­дам». – М., 1981

132. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступ­ность. – М.. 1997

133. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринима­тельства. – М., 1997

134. Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические ме­тоды их установления. – М., 1984

135. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. – К., 1997

136. Старушкевич А.В. Особа злочинця та потерпілого як елемент кримі­налістичної характеристики сексуальних убивств. – К., 1997

137. Степанов А.А. Расследование убийств, совершенных на железных до­рогах. – М., 1987

138. Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях. – Минск, 1976

139. Стринжа В.К. Розслідування і попередження шляхово-транспортних подій. – К., 1973

140. Тимошенко Б.Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, терактов и других тяжких преступлений. – Харьков, 1997

141. Томин В.Т. Привлечение трудящихся к расследованию преступлении. – Омск, 1972

142. Турсунов И.Х. Организация и тактика установления преступника по горячим следам.–Ташкент. 1990

143. Фахрутдинов К.К. Расследование отдельных видов преступлений. – Казань, 2006.

144. Федоров Ю.Д. Расследование карманных краж. – Ташкент, 1978

145. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при рассле­довании хищений, государственного или общественного имущества, со­вершенных путем злоупотребления служебным положением. – М., 1972

146. Фирсов Г.Е. Раскрытие убийств прошлых лет. – К., 1976

147. Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследо­вания экономических преступлений. – М., 1990

148. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступле­ний. – М., 1990

149. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «атрибуция тру­па». – Иркутск, 1975

150. Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследо­вании убийств. – Иркутск, 1976

151. Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве. – Иркутск, 1978

152. Шиканов В.И. Криминалистическая виктимология и практика рассле­дования убийств. – Иркутск, 1979

153. Шиканов В.И Пространственно-временные факторы в криминалисти­ческой характеристике преступлений. – Иркутск, 1980

154. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. – М., 1980

155. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985

Бібліографія з криміналістики

1. Бахин В.П., Ищенко А.В. Вопросы криминалистики и судебных экс­пертиз в диссертационных исследованиях. – К., 1988

2. Бахин В.П., Викторова Е.Н., Ищенко А.В. Библиографический указа­тель диссертаций по криминалистике. – М., 1989

3. Советские криминалисты. Биобиблиографический справочник / Сост. Т.В. Аверьянова и Н.Н. Лысов. – Нижний Новгород, 1991

4. Ищенко А.В., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью (Диссертации криминалистов, защи­щенные в специализированных ученых советах Украины), – К., 1997.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1014

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!