Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 32.2.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні методикою розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: доходи, здобуті злочинним шляхом; легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом; криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом; фінансовий моніторинг; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

2. Зв'язок злочинів при вчиненні яких одержуються доходи з їх легалізацією (відмиванням).

3. Порядок фінансового моніторингу банківських операцій з метою встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

4. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом та алгоритм проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при їх виникненні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Наступний етап розслідування. Типові ситуації і відповідний їм алгоритм слідчих дій.

2. Особливості використання спеціальних пізнань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СаМОКОНТРОЛЮ І

САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Типові способи вчинення легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

3. Документи як носії інформації про злочини пов'язані легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом.

4. Виявлення причин і умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник П.В., Новиков С.И., Самілик Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.

2. Мотогоев Л.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений.- М., 1990.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні методикою розслідування порушень авторського права і суміжних прав.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав; контрафактні вироби; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні цієї категорії злочинів.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав.

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень авторського права і суміжних прав та алгоритм проведення слідчих дій та ОРЗ.

4. Тактичні операції й особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

5. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні даних злочинів.

6. Тактичні основи використання спеціальних знань для розкриття і розслідування злочинів даної категорії.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Організація взаємодії слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні цієї категорії злочинів.

2. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальним справам і їхні можливості.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 344 с.

2. Криминалистика /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб., 1995. - 528 с.

3. Криминалистика / Под рук. проф. Н.П. Яблокова. - М.: БЕК, 1996. - 687 с.

4. Криминалистика /Под ред. А.В. Дулова. - Минск, 1996.- 416 с.

5. Криминалистика / Под ред. проф. В.А. Образцова. - М.: ЮРИСТЪ, 1997. - 758 с.

6. Лубин А.Ф. Криминалистика: Расследование преступлений. - Н.-Новгород, 1995. - 342 с.

7. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - Х.: Одісей, 2001. - 384 с.

8. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА-М, ИПК "Лига Разум", 1997. - 732 с.

9. Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. - Х.: Консум, 1999. - 480 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 


Просмотров 974

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!