Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 29.3. взаємодія слідчого з підрозділами ДНДЕКЦ та економічної безпекиЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з використання спеціальних знань та організації взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні виготовлення або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми; складання постанов про призначення техніко-криміналістичної експертизи документів (грошових знаків, державних цінних паперів).

Ключові поняття: способи поліграфічного друку; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, державних цінних паперів; форми взаємодії при розслідуванні злочинів; форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів; техніко-криміналістична експертиза документів.

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Форми взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів.

2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні даних злочинів.

3. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Використання колекцій підроблених грошей, державних цінних паперів ДНДЕКЦ для встановлення способів та місця виготовлення підроблених грошей.

2. Особливості звідного планування слідчим разом із оперуповноваженими ДСБЕЗ розслідування виготовлення, збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Особливості проведення огляду місця події, обшуків, відтворень обстановки та обставин події по даній категорії кримінальних справ.

 1. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні даних злочинів.
 2. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 1. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. - Волгоград, 1971.
 2. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. - М., 1989.
 3. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Уч.-практ. Пос. - Киев. 1998.
 4. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под общ. Ред. И.Н. Кожевникова, М., 1999.
 5. Гроші та кредит. Курс лекцій з навчальної дисципліни. За ред. С.І. Кручка, Київ, 2000.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 30.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та привиття практичних навичок з методики розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення питань теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості; службова особа; зловживання владою; недбалість; слідчі ситуації на початковому етапі розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості.

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.2. Криміналістична характеристика службової недбалості.

3. Початковий етап розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень - типові слідчі ситуації, алгоритми слідчих дій при їх виникненні.

4. Наступний етап розслідування – слідчі ситуації і відповідний їм алгоритм проведення слідчих дій.

5. Обставини, що підлягають встановленню при проведенні допитів потерпілих, їхніх представників, свідків, підозрюваних (обвинувачених).

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Особливості початкового етапу розслідування службової недбалості.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події при розслідуванні службової недбалості.

2. Особливості підготовки і призначення експертиз.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.

2. Криміналістична характеристика службової недбалості.

3. Обставини, що підлягають з'ясуванню, у ході допитів потерпілих, їхніх представників, свідків, підозрюваних (обвинувачуваних) по даній категорії кримінальних справ.

4. Особливості підготовки і призначення експертиз.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
 2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
 3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.
 4. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами Минск, 1986.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.

2. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 31.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ХАБАРНИЦТВА

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і придбання практичних навичок з методики розслідування хабарництва.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення проблем теми, групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика хабарництва; предмет хабара; мотиви і мети хабара; хабародавець; отримувач хабара; посередник; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування хабарництва; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні хабара.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва.

2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.

3. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про хабарництво.

4. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування даної категорії злочинів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва, вчиненого групою осіб.

2. Особливості початкового і наступного етапів розслідування хабарництва, вчиненого групою осіб.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва.

2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.

3. Хабародавець. Отримувач хабара. Службова особа. Предмет хабара.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
 2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
 3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.
 4. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами Минск, 1986.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.

2. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 32.1.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Виробити практичні навички в оволодінні методикою розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: аналіз ситуацій.

Ключові поняття: криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії при розслідуванні злочинів у сфері банківської діяльності; алгоритм слідчих і ОРЗ при розслідуванні злочинів у шахрайства з фінансовими ресурсами.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.

3. Особливості виявлення даних злочинів.

4. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

5. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів представника цивільного позивача, свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.

6. Особливості діяльності слідчого по забезпеченню цивільного позову при розслідуванні даної категорії злочинів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Дайте характеристику цивільно-правовим відносинам, на які здійснюють зазіхання злочинці при шахрайстві з фінансовими ресурсами.

2. Наступний етап розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами - слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

2. Дайте характеристику цивільно-правовим відносинам, на які здійснюють зазіхання злочинці при шахрайстві з фінансовими ресурсами.

3. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.

4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., «Новый юрист», 1997.

5. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.

6. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

7. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.

2. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.

3. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.

4. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.

5. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 


Просмотров 432

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!