Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 28.3. оСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і придбання практичних навичок в оволодінні особливостями тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: привласнення; розтрата; заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; документ; виїмка; ревізія; інвентаризація; огляд.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- кримінальні справи з матеріалами ревізій, інвентаризацій, зустрічних перевірок, висновками судово-бухгалтерських експертиз.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Документи як джерела інформації при розслідуванні привласнень.

2. Виїмка документів. Особливості огляду, вилучення і забезпечення схоронності.

3. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.

4. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза, їх призначення та використання отриманих результатів в розслідуванні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Поняття і задачі ревізії, інвентаризації і зустрічної перевірки. Їхнє співвідношення із судово-бухгалтерською експертизою.

2. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні даного виду злочинів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Документи як джерела інформації при розслідуванні розкрадань.

2. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.

3. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

  1. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.
  2. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.
  3. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.
  4. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под. Ред. И.Н. Кожевникова, - М.,1999.
  5. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

3. Розовский Б.Г. Расследование хищений угля с обогатительных фабрик и шахт. - Луганск, 1967.

4. Руководство по расследованию преступлений. - М., 1967.

5. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.

 

Змістовний модуль №7

Питання до змістовного модулю

1. Криміналістична характеристика вимагання.

2. Початковий етап розслідування вимагання.

3. Види тактичних операцій (комбінацій) на початковому етапі розслідування вимагань, їх підготовка та проведення.

4. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні вимагань.

5. Криміналістична характеристика навмисних вбивств.

6. Криміналістична характеристика нанесення тілесних ушкоджень.

7. Алгоритм проведення початкових слідчих дій при розслідуванні навмисних вбивств.

8. Негативні обставини, що виявляються при огляді місця події при розслідуванні навмисних вбивств.

9. Тактика огляду трупа.

10. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.

11. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

12. Які питання можуть бути поставлені на розтин трупа по цих справах?

13. Тактика допиту підозрюваного (обвинувачуваного) при розслідуванні умисного нанесення тілесних ушкоджень.

14. Криміналістична характеристика хуліганства.

15. Типові слідчі ситуації, версії та алгоритм слідчих дій розслідування хуліганства.

16. Назвіть питання, що підлягають з'ясуванню, у ході допитів потерпілих, свідків, обвинувачуваних при розслідуванні хуліганства.

17. Криміналістична характеристика зґвалтувань.

18. Типові слідчі ситуації, версії та алгоритм слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.

19. Види експертиз, які призначаються та проводяться при розслідуванні зґвалтувань.

20. Які питання необхідно поставити на судово-медичну експертизу по цих справах? Які матеріали потрібно представити для дослідження?

21. Особливості огляду місця події по факту зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

22. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми чи з їхньою участю.

23. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх: допитів, очних ставок, пред'явлення для упізнання, призначення експертиз і ін.

24. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

25. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

26. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.

27. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза, їх призначення та використання отриманих результатів в розслідуванні.

28. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні даного виду злочинів.

29. Документи як джерела інформації при розслідуванні розкрадань.

30. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками ДСБЕЗ, ревізорами контрольно-ревізійної служби при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

 


Просмотров 510

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!