Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 23.1. Методика розслідування ВИМАГАНЬ 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Виробити практичні навички в оволодінні методикою розслідування вимагань.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика вимагань; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні вимагань.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика вимагання.

2. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.

3. Види тактичних операцій (комбінацій) на початковому етапі розслідування вимагань, організація їх підготовки та проведення.

4. Наступний етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії на цьому етапі. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на даному етапі.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Як може бути використана криміналістично значима інформація для розшуку злочинця і викраденого майна по “гарячих” слідах при розслідуванні вимагань?

2. Які основні напрямки взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на початковому етапі розслідування цих злочинів?

3. Особливості розслідування вимагань, вчинених групою осіб.

4. Наступний етап розслідування вимагань. Типові слідчі ситуації і версії на цьому етапі. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на даному етапі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика вимагання.

2. Особливості розслідування вимагань, вчинених групою осіб.

3. Які основні напрямки взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на початковому етапі розслідування цих злочинів?

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.

5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. - Харьков, 1996.

2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

3. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.

4. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.

5. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

 

 

СЕМІНАРСКЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 24.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ТА УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: отримання теоретичних знань з методики розслідування даних злочинів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика вбивств; вбивство; тілесне ушкодження; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на первісному і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні вбивств і нанесенні тілесних ушкоджень.

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика навмисних вбивств, нанесення тілесних ушкоджень.

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні навмисних вбивств, нанесення тілесних ушкоджень.

3. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії. Алгоритм проведення початкових слідчих дій.

4. Наступний етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- Телевізор;

- відеомагнітофон;

- навчальний фільм «Замовлене убивство».

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Негативні обставини, що виявляються при огляді місця події і їхнє використання при розслідуванні даної категорії кримінальних справ.

2. Тактика огляду трупа.

3. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.

4. Обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допиту обвинувачуваного.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика навмисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

2. Тактика огляду трупа.

3. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

4.Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.

5.Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

6.Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.

7.Романюк Б.В. Расследование краж, разбойных нападений, убийств. - К., 1988.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Рощин А.И. Книга криминалиста. - К., 1995.

2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

3. А.И.Бородулин. Убийства по найму. - М., 1997.

4. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.

5. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 24.3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПО ФАКТАМ УМИСНИХ ВБИВСТВ ТА УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні особливостями тактики проведення огляду місця події при розслідуванні умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії, територія спортивного містечка академії.

МЕТОД: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, демонстрація, відпрацьовування практичних завдань, бесіда, дискусія.Ключові поняття: огляд місця події; розтин трупа; трупні плями; тілесне ушкодження; негативні обставини; етапи огляду місця події; стадії огляду місця події; зовнішній огляд трупа;

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Особливості підготовчого етапу огляду місця події по факту виявлення трупа з ознаками насильницької смерті, нанесення тілесних ушкоджень. Учасники огляду та їх взаємодія.

2. Спеціалісти, які приймають участь в огляді місця події. Зміст і значення попередніх досліджень проведених спеціалістом під час огляду місця події по факту вбивства, нанесення тілесних ушкоджень.

3. Особливості робочого етапу огляду місця події по факту вбивства, нанесення тілесних ушкоджень.

4. Характеристика негативних обставин, що можуть зустрічатися при огляді, та їх використання при розслідуванні данної категорії злочинів.

 

ТЕМА РЕФЕРАТУ

1. Способи фіксації обстановки при огляді місця події.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно з запропонованою фабулою оглянути інсценоване місце події з використанням науково-технічних засобів і методів.

2. Хід і результати огляду зафіксувати в протоколі огляду місця події, а також із застосуванням фотозйомки і відеозапису.

3. Виготовити фототаблицю і схему до протоколу огляду місця події.

4. Протокол огляду місця події, фототаблицю, та схему до протоколу занести в лабораторний практикум.

МАТЕРИАЛЬЕНОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Уніфіковані валізи в комплекті - 4 шт.
2. Фотоапарат цифровий - 2 шт.
3. Комп'ютер - 2 шт.
4. Відеокамера цифрова - 2 шт.
5. Бланки протоколів огляду місця події   - 30 шт.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

2. Які злочини пов'язані з заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому?

3. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході огляду місця події по даній категорії кримінальних справ.

4. Які питання можуть бути поставлені на розтин трупа по цих справах?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика умисного заподіяння тілесних ушкоджень.

2. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

3. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході огляду місця події по даній категорії кримінальних справ.

4. Які питання можуть бути поставлені на судово-медичну експертизу по цих справах?

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.

5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Рощин А.И. Книга криминалиста. – К., 1995.

2. Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. – М., 1969.

3. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 1997.

4. А.И.Бородулин. Убийства по найму. – М., 1997.

5. Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах. Уч.пос.- Иркутск, 1978.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 24.4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ ТА УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

 

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні особливостями тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: огляд місця події; розтин трупа; трупні плями; тілесне ушкодження; негативні обставини; допит потерпілого, свідка-очевидця, підозрюваного (обвинувачуваного); ексгумація трупа; відтворення обстановки та обставин події.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Тактика допиту підозрюваного (обвинувачуваного) при розслідуванні умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

2. Тактика допиту свідків-очевидців при розслідуванні умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

3. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події.

4. Судово-медичні експертизи та їх значення для розслідування умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

5. Криміналістичні експертизи та їх значення для розслідування умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

2. Які злочини пов'язані з заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому?

3. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допитів потерпілого, свідка, обвинувачуваного по даній категорії кримінальних справ.

4. Які питання можуть бути поставлені на розтин трупа по цих справах?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика умисного заподіяння тілесних ушкоджень.

2. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

3. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допитів потерпілого, свідка, обвинувачуваного по даній категорії кримінальних справ.

4. Які питання можуть бути поставлені на судово-медичну експертизу по цих справах?

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1 Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.

2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.

4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.

5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Рощин А.И. Книга криминалиста. – К., 1995.

3. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 1997.

4. А.И.Бородулин. Убийства по найму. – М., 1997.

6. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.

7. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Просмотров 448

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!