Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципи державної екологічної політики України в сфері енергетики та їх реалізація в чинному законодавствіЗУ про НПС Стаття 3.

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів.

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони нпс

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів.

є) обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;

ж) гласність і демократизм.

і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про нпс.

ї) вирішення питань охорони нпс та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища; КУ Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

--ЗУ про енергозбереження, ЗУ про альтернативні джерела енергії. Принципи:

1-нарощування обсягів виробництва та споживання енергії,
виробленої з альтернативних джерел, з метою економного витрачання.
2-додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення
негативного впливу на стан довкілля.
3- науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної
енергетики.
4-додержання законодавства всіма суб'єктами відносин,
пов'язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням,
постачанням, передачею і споживанням енергії, виробленої з
альтернативних джерел;
5-додержання умов раціонального споживання та економії енергії. 6-залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка
підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії.

--Енергетична стратегія на період до 2030 року прийнята КМУ 2013 р.

--Указом Президента від 12 січня 2015 року №5/2015 було схвалено Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", п.9 Розділу 3 якої присвячений Програмі енергонезалежності. Згідно даної Стратегії, головне завдання Програми - забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

--3 січня 2015 року на громадське обговорення винесено, розроблений Національним інститутом стратегічних досліджень на замовлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, розміщеній на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Шкурдін Є.Є. енергетичні принципи :1) принцип передбачуваності державної політики в галузі енергетики; 2) принцип енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності;3) принцип адекватності ціни на енергоносії з витратами на їх виробництво і реалізацію;4) принцип заощадження рідкісних видів пального та використання вугілля;

5) принцип забезпечення розвитку і використання альтернативних поновлюваних джерел енергії;6) принцип зниження залежності від іноземних постачальників (для енергодефіцитних країн)

 

52.«Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело у сфері правового регулювання. Прийнята КМУ 2013 року.

Енергетична стратегія – це інтегрована модель дій держави, що спрямована на досягнення цілей національної безпеки та задоволення енергетичних потреб суспільства за найменших сукупних витрат, при цьому економічно обґрунтовано. Таким чином, Енергетична стратегія України до 2030 року покликана визначити вектор розвитку галузей енергетики країни відповідно до цілей і завдань ПЕК до 2030 року.

Цілями Енергетичної стратегії є:

■ Створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти за найменших сукупних витрат, при цьому економічно обґрунтовано

■ Підвищення енергетичної безпеки держави;

■ Підвищення ефективності споживання та використання енергопродуктів;

■ Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище і забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК.

основними завданнями й напрямками реалізації Енергетичної стратегії України є:

1. Формування цілісної та дієвої системи управління та регулювання в паливно-енергетичному секторі. 2. Поступова лібералізація та розвиток конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринках пов'язаних послуг; 3. Створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів. 4. Збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії; 5. Створення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду ефективної роботи;

Основні висновки

Реалізація заходів Енергостратегії дозволить досягти таких основних результатів[1]:

■ Повне забезпечення зростаючого попиту на електроенергію за рахунок термінової модернізації ТЕС, продовження терміну експлуатації АЕС.

■ Збільшення видобутку газу до 40-45 млрд. куб м на рік і вихід на забезпечення 90% власного споживання газу за умови доопрацювання порядку видачі .

■ Повне забезпечення попиту на вугілля шляхом збільшення економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля обсягом до 75 млн. тонн на рік.

■ Впровадження комплексних програм підвищення енергоефективності для зниження питомого споживання енергоресурсів в економіці на 30-35% до 2030

■ Залучення необхідних інвестицій в ПЕК потребує розробки програм реформування галузей, створення конкурентних ринків.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 784

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!