Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Правові аспекти функціонування єдиної державної системі органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуаціїВідповідно до ст. 18 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» державний нагляд і контроль у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру організовується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, іншими уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади.

В силу ст. 8 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують додержання правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації та виконання заходів, передбачених цим Законом та актами Президента України. Водночас, згідно з ст. 14 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під час дії надзвичайного стану здійснюють заходи, передбачені цим Законом, та забезпечують контроль за додержанням громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях. Координація діяльності органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану в частині, що не належить до повноважень Ради національної безпеки і оборони України, покладається на Кабінет Міністрів України.

Аналіз законодавчих положень свідчить, що здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій характеризується широким колом суб’єктів державної влади, для більшості з яких здійснення контролю в даній сфері є компонентом більш широкої діяльності. Однак, серед них є й такі, для яких здійснення зазначених повноважень складає головне призначення. В зв’язку з цим, доцільно систематизувати органи влади щодо здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій за їх правовою природою на: а) державні органи загальної компетенції; б) спеціально уповноважені державні органи.

Органи загальної компетенції - це органи державної влади та місцевого самоврядування, для яких характер та широта компетенції та здійснення, поряд із загальними, певних повноважень у сфері контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій. До них належать вищі органи державної влади України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здебільшого здійснюють контроль за додержання режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій у контексті їх контрольних функцій в цілому.

Правове регулювання здійснення контролю за додержання режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій, здійснюваний спеціально уповноваженими державними органами, характеризується тим, що для цих органів відповідна контрольна функція є головною, які покликані постійно його забезпечувати. Такими органами виступають Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України, різні комісії, служби та інші спеціально уповноважені органи в даній сфері.

Відповідно до указу Президента України Державна служба України з надзвичайних ситуацій є правонаступником Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України, що реорганізовуються. Відповідно до Положення, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України (далі - Міністр).

ДСНС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Основними завданнями ДСНС України є: реалізація державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб; внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері; реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінприроди є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Відповідно до положення, Мінприроди бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. відповідно до положення МОЗ організовує планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 592

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!