Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайних екологічних ситуаційВідповідно до ст. 1 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.

Відповідно до ст. 2 Закону законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації базується на Конституції України і складається із законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про правовий режим надзвичайного стану», цього Закону та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Відповідно до ст. 4 Закону основними принципами регулювання правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації є: пріоритет захисту життя та здоров'я людей; непорушність конституційних прав і свобод людини і громадянина; комплексність заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану; забезпечення населення достовірною інформацією про стан довкілля, можливу загрозу для життя та здоров'я людей і про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану; невідворотність відповідальності осіб, винних у виникненні чи ускладненні надзвичайної екологічної ситуації.

Юридичні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій: 1) наявність людських жертв, або можливість їх появи; 2) заподіяння шкоди здоров’ю людині та навколишньому природному середовищу; 3) наявність значних матеріальних збитків; 4) порушення екологічного балансу і нормальних умов життєдіяльності людей; 5) загроза безпеці держави тощо.

Надзвичайна екологічна ситуація- це обставина, при якій відбулося порушення нормальних умов життя і діяльності людей внаслідок навмисних або ненавмисних факторів, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, які негативно вплинули (чи можуть вплинути) на навколишнє природне середовище та людей, які призвели (чи можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, завдали шкоди здоров’ю людей, значного матеріального збитку їх майну та стали причиною порушення нормального функціонування системи життєзабезпечення.В доктрині права під правовим режимом розуміється сукупність виключних повноважень, в чому б вони не складалися, які надаються державній владі під час виникнення обставин, які загрожують існуванню держави зсередини або ззовні. На думку Алєксєєва С. С., правовий режим - це порядок регулювання, виражений у комплексі правових засобів, що характеризують особливе сполучення взаємодіючих між собою дозволів та заборон, а також позитивних зобов’язань, та утворюють особливу направленість регулювання. Водночас, Бринчук М. М. під правовим режимом зони надзвичайної екологічної ситуації розуміє сукупність правил оголошення, забезпечення функціонування таких територій і зняття з них такого статусу.В законодавстві України правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації визначається як особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайної екологічної ситуації і спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров’ю громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайних екологічних ситуацій.Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації можна розглядати, як свого роду розширений блок в загальному арсеналі правового інструментарію, який з’єднує в єдину конструкцію відповідний комплекс правових засобів. При цьому, ефективність забезпечення правового режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій значною мірою залежить від здійснення державного контролю за його додержанням.

При цьому слід зазначити, що правове значення у віднесенні тієї чи іншої надзвичайної ситуації до надзвичайної екологічної ситуації полягає в тому, що чинне законодавство із фактом їх виникнення пов’язує настання низки правових наслідків, серед яких: 1) оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації в порядку, визначеному чиним законодавством; 2) встановлення законом обсягів фінансування державою заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків надзвичайних екологічних ситуацій; 3) визначення правового статусу громадян за надзвичайних екологічних ситуацій; 4) встановлення порядку відшкодування шкоди постраждалими громадянами; 5) визначення законом заходів щодо реабілітації територій, що постраждали за надзвичайних екологічних ситуацій, тощо.

 

 


Просмотров 717

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!