Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Самостійна робота №1 до практичного заняття №1Робочий зошит

Для організації позааудиторної

самостійної роботи студентів

З дисципліни

“Англійська мова за професійним спрямуванням” Спеціальність

5.12010105 Лікувальна справа» II курс

(для студентів денного відділення)

ІV семестр

 

 

Студента(ки) групи______________________________________

Відділення“Лікувальна справа”

Курс ___________ Група ____________________________

Викладач _______________________________________________

Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький медичний коледж, заснований на спільній

Власності територіальних громад сіл, селищ і міст

Дніпропетровської області

Н.О. Крамер

Робочий зошит

Для організації позааудиторної

самостійної роботи студентів

З дисципліни

“Англійська мова за професійним спрямуванням.”Спеціальність

5.12010105 «Лікувальна справа» II курс

ІV семестр

(для студентів денного відділення)

2013 рік

 

Робочий зошит для організації позааудиторної самостійної роботи студентів відділення «Лікувальна справа» з предмету “ Англійська мова за професійним спрямуванням ” (для студентів денного відділення). Видання перше. – 2013 р. – с.

 

 

Рецензенти: Мікушина І.В.., викладач англійської мови, голова циклової комісії іноземних мов Криворізького медичного коледжу

 

Потрясова В.Б. методист Криворізького медичного коледжу

 

 

Укладач: Крамер Н.О. , викладач іноземних мов, Криворізького медичного коледжу

Посібник являє собою робочий зошит для організації позааудиторної самостійної роботи студентів, який складено у повній відповідності до програми з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої Управлінням освіти і науки МОЗ України в 2011 році та навчальних планів 2011 р.

Робочий зошит студента з курсу англійська мова за професійним спрямуванням є спробою допомогти студентові у підготовці до позааудиторної самостійної роботи студентів.

 

ЗМІСТ

 

№ п/п Теми Сторінка
Пояснювальна записка
  АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  
Історія медицини в Україні. 2 год
ВООЗ. 2год
Анестезія. 2год
Альтернативна медицина. 2 год
Лапароскопічні операції. 2 год
Лікування серця дитини. 2 год
Література  

 

 

Пояснювальна записка

 

Знання необхідні кожній людині. Знаючи , вона прагнутиме до удосконалення власних можливостей. Успіх у професійній діяльності будь-якого спеціаліста значною мірою залежить від наявності у нього системи знань і уміння їх, повсякденно застосовувати у своїй життєдіяльності.

Самостійна робота студентів є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час вільний від обов’язкових навчальних занять. Надзвичайно важливим завданням є самостійна робота, яка полегшує розуміння і закріплення матеріалу в пам'яті, дає можливість засвоїти великий обсяг теоретичних знань, допомагає встановити і зіставити зв’язки між окремими ланцюгами нової інформації.

.

Предмет допоможе студенту:

- використовувати можливості особистого зростання

- підвищити самооцінку

- набути навичок

- дізнатися про свої проблеми

 

Цей робочий зошит для самостійних робіт та студентів ІІІ курс «Лікувальна справа», яку вивчають англійську мову, згідно програми «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Робочий зошит складається з 6 самостійних робіт. У кожній самостійній роботі представлена мета, питання для самостійних підготовки, медичні тексти, завдання для засвоєння матеріалу, контрольні завдання для контролю знань. Завдання розроблені таким чином, щоб студенти змогли одночасно засвоїти граматичні правила і тематичну медичну лексику. У роботах приділяється увага латинським та грецьким термінам.

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні ЦМК іноземних мов

протокол № ____від_____

Голова ЦМК______________

Самостійна робота №1 до практичного заняття №1Просмотров 629

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!