Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗУ «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012рпрофесійне навчання працівників - процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва;

 

Стаття 6. Організація професійного навчання працівників

1. Організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

2. Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях.

3. Роботодавець може утворити окремий підрозділ з питань професійного навчання працівників або покласти функції з організації такого навчання на відповідних фахівців.

5. Роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне професійне навчання працівників.

6. Формальне професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах.

За результатами формального професійного навчання працівникові видається документ про освіту встановленого зразка.

7. Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності.

Стаття 7. Форми професійного навчання працівників

1. Професійне навчання працівників здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

2. Професійне навчання працівників за робітничими професіями забезпечується шляхом:

курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах (лабораторіях);

індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання.

Законодавство

- Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142 (загальні положення про підготовку і обов’язок країн звітувати про її виконання)

- Про політику в галузі зайнятості (Конвенція 122 МОП)………………………………………

- Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості (Рекомендація 122 МОП)…………………

- Рекомендація щодо спеціальних програм забезпечення зайнятості та підготовки молоді в цілях розвитку (Рекомендація 136 МОП)……………………………………………………….

- Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів (Конвенція 142 МОП)…………………………………………………………………………….

- Рекомендація щодо професійної орієнтації та професійної підготовки у галузі розвитку людських ресурсів (Рекомендація 150 МОП)…………………………………………………..

- Концепція державної системи професійної орієнтації населення…………………………….

- Положення про організацію професійної орієнтації населення………………………………

- Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”….

- Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається………………………………

- Рекомендації щодо основних напрямів та змісту профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості………………………………………………………………………………….

- Закон України “Про професійно-технічну освіту”……………………………………………...

- Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення……………………………………………………………………………

- Положення про професійно-технічний навчальний заклад…………………………………….

- Положення про ступеневу професійно-технічну освіту………………………………………..

- Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення………………………...

- Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості…………………………….

- Закон України “Про зайнятість населення”……………………………………………………..

- Закон України “Про оплату праці”………………………………………………………………

- Положення про спеціалізовану молодіжну службу “Молодіжна біржа праці”……………...

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 715

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!