Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які частоти виникають на виході вхідного кола супергетеродинного приймача?Які основні пристрої містить система радіозвязку?

З якою метою здійснюється перетворення частоти в с/г приймачі?

Супергетероди́нний радіоприйма́ч (супергетеродин) - один з типів радіоприймачів, заснований на принципі перетворення прийнятого сигналу в сигнал фіксованої проміжної частоти (ПЧ) з подальшим її посиленням. Основна перевага супергетеродина перед радіоприймачем прямого посилення в тому, що найбільш критичні для якості прийому частини приймального тракту (вузькосмуговий фільтр, підсилювач ПЧ і демодулятор) не повинні перебудовуватись під різні частоти, що дозволяє виконати їх зі значно кращими характеристиками.

змішувача - спеціального елемента з двома входами і одним виходом, що здійснює операцію перетворення сигналу по частоті. На другий вхід змішувача подається сигнал з локального малопотужного генератора високої частоти - гетеродина. Коливальний контур гетеродина перебудовується одночасно з вхідним контуром змішувача (і контурами підсилювача ВЧ) - зазвичай конденсатором змінної ємності (КЗЕ), рідше котушкою змінної індуктивності (варіометром, ферроваріометром). Таким чином, на виході змішувача утворюються сигнали з частотою, рівній сумі та різниці частот гетеродина і прийнятої радіостанції. Різницевий сигнал постійної проміжної частоти (ПЧ) виділяється за допомогою смугового фільтра і посилюється в підсилювачі ПЧ, після чого надходить до демодулятора, який відновлює сигнал низької (звукової) частоти.

У сучасних приймачах в якості гетеродина використовується цифровий синтезатор частот з кварцовою стабілізацією.

У звичайних мовних приймачах довгих, середніх і коротких хвиль проміжна частота, як правило, дорівнює 465 або 455 кГц, в побутових ультракороткохвильових - 6,5 або 10,7 МГц. В телевізорах використовується проміжна частота 38 МГц.

Яка зміна індуктивності котушки в коливальному контурі призводить до його налаштування на довжину радіохвиль?

Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка — елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності[1]. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та маломуактивному опорі. Дріт може намотуватись на каркас з діелектрика циліндричної, тороїдальної або прямокутної форми. Така система здатна запасати енергію при протіканні електричного струму.

Для збільшення індуктивності котушка здебільшого намотується на феромагнітнеосердя з електротехнічної сталі, пермалою, карбонільного заліза, феритів. Котушку без осердя називають соленоїдом. Осердя використовують також для зміни індуктивності резонансних контурів в невеликих межах. Спеціальні котушки, що використовуються в певних електричних колах, називають дроселями. У силовійелектротехніці котушку індуктивності називають електричним реактором.

які частоти виникають на виході вхідного кола супергетеродинного приймача?

Вхідне коло (ВК) радіоприймача повинен виконувати дві основні функції.

Перша функція полягає в забезпеченні деякої частотної вибірності приймача. Вибіркові ланки вхідного кола і підсилювача радіочастоти (ПРЧ) супергетеродинного радіоприймача використовують для захисту від паразитних каналів прийому, найбільш небезпечними з яких є дзеркальний канал і канал прямого проходження.

Друга функція схеми ВК полягає в здійсненні передачі енергії прийнятого сигналу з мінімальними затратами і спотвореннями від антени до входу першого підсилюючого чи перетворюючого каскаду.

У супергетеродинному приймачі сигнал високої частоти за допомогою перетворювача, що складається з змішувача і гетеродина, перетворюється на сигнал так званої проміжної частоти.

При перебудові проміжна частота залишається постійною. Тому, здійснивши основне посилення сигналу в каскадах підсилювача проміжної частоти, можна отримати високі вибірковість і чутливість.

Вхідне коло

Пристрій, який зв'язує антену з входом першого каскаду радіоприймача, називається вхідним колом. Воно представляє собою вибірковий пристрій, що складається з коливального контуру чи системи коливальних контурів, що зв'язані з антеною і входом першого каскаду радіоприймача елементом зв'язку.

Радіосигнал разом з завадами від антени підводиться до вхідного кола через елемент зв'язку, до якого відноситься:

- Просто провід (безпосередній зв'язок);

- Індуктивність (індуктивний чи трансформаторний зв'язок);

- Ємність (зовнішньо-ємнісний зв'язок);

- Ємність і індуктивність (індуктивно-ємнісний зв'язок).

Вибіркова система представляє собою перестроювальний паралельний контур. Яка за рахунок резонансних властивостей виділяє сигнал тієї частоти, на яку вона настроєна. В подальшому сигнал через елемент зв'язку подається на радіоприймача.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1220

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!