Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкуванняТема 2.2. Мовленнєвий етикет.

Мета:з’ясувати сутність і зміст ділового спілкування, які діють етичні норми в професійному спілкуванні; розглянути сучасні теорії міжособових стосунків, поняття мовленнєвого етикету; усвідомити загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики і самокритики; дотримуватися культури професійного спілкування.

Після виконання роботи студент повинен

знати: види, особливості ділового спілкування, мати уявлення про зони, рівні, стилі спілкування; етичні правила ділового спілкування.

уміти: говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера.

 

Питання, що розглядаються:

1. Мовленнєвий етикет спілкування [1], с.27-28, [2], с.179-198, [3], с.109-119, [4].

2. Ділове спілкування та його особливості [4], [6]:

2.1. Види ділового спілкування.

2.2. Зони спілкування.

2.3. Рівні ділового спілкування.

2.4. Стилі спілкування.

Завдання для звіту

Теоретичний блок

Завдання 1. Запишіть визначення поняття «мовленнєвий етикет» [1], с.27.

Завдання 2. Опрацюйте матеріали виступу відомого вітчизняного мовознавця Любові Мацько на радіо в передачі «Говоримо українською» (див. Додаток). Складіть конспект. Визначте і запишіть актуальну інформацію-пораду для майбутнього фахівця.

 

Практичний блок

Завдання 3. Доповніть подані нижче мовні формули, поясніть їх етичну функцію.

1. Скажіть, будь ласка... 2. Вибачте, дозвольте запитати... 3. Допоможіть, будь ласка... 4. Покличте, будь ласка... 5. Я перепрошую,… 6. Мені дуже шкода, але …

 

Завдання 4. Знайдіть помилки у поданих мовних формулах, правильні ва­ріанти запишіть. З'ясуйте, в яких етикетних ситуаціях ними послуговуються.

1. Я вибачаюсь. 2. Моя фамілія Кривенко. 3. Я до Вас по такому ділу. 4. До зустрічі через пару днів. 5. Ска­жіть, будь ласка, скільки годин. 6. Ви, безперечно, праві. 7. Вибачаюсь, але тут Ви не праві. 8. Усього Вам самого найкращого.

 

Завдання 5. Складіть діалог (10-12 реплік) на одну із запропонованих ситуацій

- Ви у незнайомому місті й шукаєте потрібну Вам установу.

- Ви не згодні з висловленою думкою співбесідника.

- Ви – працівник адміністрації. До Вас звертаються з проханням надати допомогу у проведенні заходу, а Ви не можете допомогти.

- Ви зустріли однокурсника (-цю). Вам треба зробити їй (йому) комплімент.

 

Звіт підготував студент: Відмітка про зарахування:
Група:

Самостійна робота

 

Завдання 6. Розкрийте основні поняття другого пункту плану.

 

Завдання 7. Складіть вітальну промову до Річниці заснування ДІТу.

Вітальна промова вимагає певної емоційності і особливо точного врахування специфіки слухачів, характеру події та обстановки. Справді, вітаючи студентів із закінченням інституту, можна бути емоційним, веселим, використовувати прислів’я, гумор, жарти на адресу окремих осіб і груп. Зовсім іншою повинна бути промова, присвячена річниці з дня смерті письменника, – емоційна, але з елементами суму, жалю.

Структура вітальної промови

звернення

слова вітання

коротка характеристика події

успіхи, досягнення

побажання

 

Завдання 8. Утворіть речення офіційно-ділового стилю з поданими словами.

у зв'язку; з метою; у результаті; за рахунок.

Зразок: Прошу надати відпустку за власний рахунок строком на 3 дні у зв'язку з сімейними обставинами.

Список рекомендованих джерел

1. Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) / навчальний посібник для студентів ВНЗ l-ll рівнів акредитації – Чернівці «Місто», 2010.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.

3. Мацюк Зоряна, Станкевич Ніна. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник – К.: Каравела, 2006.

4. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.

5. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Сологуб Н.М. та ін. Довідник з культури мови: Посібник. – К.: Вища школа, 2005.

6. http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/15.htm – Посібник «Етика ділових відносин».

 

 

Інструкційна картка складена викладачем_______________ Сіроштан К.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін

Протокол№_____від________________2014 р.

Голова комісії ___________________ Сіроштан К.О.

 

Додаток

Добридень, шановні телеглядачі! Моє поважання Вам! Сьогоднішня передача «Говоримо українською» - це наша листовно-ефірна розмова.

Вітаючись із вами, думаю, як це зробити так, щоб відповідало і ситуації спілкування, і законам та традиціям нашої мови, і не було так дуже офіційно.

Вітання, прощання, вибачення, побажання, пошанування, знайомство, прохання, згода, відмова, подяка, співчуття, розрада, схвалення або заперечення, сумнів, докір, зауваження. Це мовний етикет, усталені віками вирази, які допомагають нам спілкуватися й порозумітися один з одним, через які виявляється наше ставлення до співрозмовників, а відтак і наша особиста культура.

Українська мова, окрім цього, звичного, загального Добридень! Добрий день! Добрий ранок! Добрий вечір!, має і такі більш урочисті вітання: Чолом вам! Моє шанування! Моє поважання! Мир вам у хату! Слава Богу! (Навіки слава!), більш конкретні побутові: Дай Вам, Боже, щастя, здоров’я, розум добрий!, інтимніші форми: Здоров’ячка! Вітаннячко! Привіт! тощо.

Про потребу ширше вводити українські вітання пише депутат Нововолинської міськради Ярослав Федорович Федина. Він пропонує відродити народне вітання Бог на поміч! Окрім поширеного літературного До побачення!, пропонуємо й інші формули прощання: Всього найкращого! Щасливо! Всього доброго! До зустрічі! Щасти Вам! Щасливої дороги! Прощавайте! Хай щастить! До них можна додати ще й такі: На все добре! Будьте здорові! Хай Бог помагає!, жартівливе: Бувайте та нас не забувайте!

Українська мова має чимало варіантів формул ввічливого вибачення. Це: Вибачайте! Вибачте! Пробачте! Простіть! Даруйте! Перепрошую! та вирази: Я не хотіла Вас образити; Якщо можете, простіть мені; Шкодую, що образила Вас; Мені соромно за свою необачність; З мого боку це було нетактовно; Не гнівайтесь на мене; Не ображайтесь; Я завинила перед Вами; Маю надію, що Ви мені вибачите; Чи можу сподіватися на прощення? І звичайне: Я більше не буду.

Особливим колоритом забарвлені українські звертання, бо українська мова має для них окрему кличну форму (це її сьомий відмінок): мамо! тату! бабусю! дідусю! брате! сестро! пане! пані! панове! земле! Україно!

До громади, гурту можна звертатися: Шановна (вельмишановна, високоповажна, достойна) громадо! Шановне (вельмишановне, високоповажне, достойне) товариство! Шановні (вельмишановні, дорогі) товариші (бо це ближчі люди) Шановні добродії! Колеги! Шановне (вельмишановне) панство! Панове! Високодостойні пани й панове! Високоповажні гості! Дорогі (любі) друзі! Дорогі студенти! Дорога родино! Отже, вибір є.

Багатьох людей хвилює доля слів пан і товариш. Класова пильність, до якої нас привчили у XX ст.., розводить ці слова на різні сторони барикад. А між тим, вони не антагоністи. І звертання панове товариші! панове товариство! панове громадо! в багатьох ситуаціях може бути цілком слушним.

Слово товариш дуже давнє в нашій мові. Воно походить від слова товар, яким називали великі гурти худоби. І зараз слово товар має це значення. Худобу переганяли на далекі відстані на нові пасовиська та на великі ярмарки для збуту чи обміну. Перегони ці були важкими, виснажливими. Людей, що займались ними і витримували ці незгоди, називали товаришами. Це надійні, перевірені і вірні люди. Слово пан також є дуже давнім. Учені вважають, що воно прийшло в нашу мову з давньоіндійської і означало й означає «просвітлений, освічений, благородний», той, кому Творцем дарована інтелектуальна вищість. Значення «багатий, багатій» додалося до цього слова значно пізніше, бо такі люди, як правило, не були бідними.

Щоб переконатися, наскільки приємними можуть бути привітальні формули, звернімося до українських письменників, чия творчість залишила нам кращі взірці українського мовлення.

Панас Мирний починав свої листи такими звертаннями:

до Михайла Старицького – Вельмишановний добродію Михайле Петровичу!;

до Миколи Лисенка – Славетний наш Бояне, сьогочасний Кобзарю Миколо Віталійовичу!;

До Марії Заньковецької – Дорога і вельмишановна добродійко Маріє Костянтинівна, ясна зоре нашого кону, славетна пані добродійко!;

до Марка Кропивницького – Батьку нашого кону, високоталановитий артисте Марку Лукичу!;

до Олени Пчілки – Сестро по зброї, високошановна добродійко Ольго Петрівно!

Леся Українка також дуже шанобливо і сердечно зверталася до адресатів:

до Івана Франка – Високоповажний добродію! Метре!;

до Ольги Кобилянської – Дорога товаришко! Любий, далекий лотосевий квіте!;

до родини – Дорогі мої! Люба мамочко!

Михайло Коцюбинський звертався у листах до друзів і рідних так:

до Наталі Кобринської – Високоповажна добродійко!;

до Нечуя-Левицького – Високоповажний і дорогий Іване Семеновичу!;
до Тичини - Любий пане Павле!;

до дружини – Серденько моє любе! Серденько моє миле! Добрий вечір моє серденько! Дорога Вірунечко!

Завершуємо передачу замальовками вузликами на пам'ять Валерія Маслюка:

- О, паніМаріє! О, паніМаріє! Імя це мене і бентежить, і гріє.

- О, панно Марічко! О, панно Марічко! Моя ти волошко! Моя ви смерічко!

 

 


Просмотров 1465

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!