Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Класифікація пожежонебезпечних зон і приміщень згідно ПУЕПУЕ передбачає поділ на 4 класи пожежонебезпечних зон:

П-I; П-II; П-IIа; П-III.

Пожежонебезпечна зона -простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Пожежонебезпечна зона класу П-I – простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча рідина, яка має температуру спалаху більше +610С.

Пожежонебезпечна зона класу П-II – простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна .

Пожежонебезпечна зона класу П-IIа – простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.

Пожежонебезпечна зона класу П-III – простір поза приміщенням, в якому знаходяться горюча рідина, яка має температуру спалахнення понад +610С або тверді горючі речовини.

 

Пожежонебезпечними приміщеннями і зовнішніми установками називають такі, де зберігаються чи обробляються тверді горючі речовини чи рідини.

 

 

зона П-III - зовнішні установки з ГР або тведими горючими матеріалами, горючий пил з НКМЗ > 65 г¤м3

 

 

2.Класифікація електричного обладнання за ступенем захисту від попадання сторонніх предметів і води (IP).

Позна-чення Ступінь захисту
  Короткий опис Визначення
Захист персоналу і захисти від попадання твердих тіл (Перша цифра)
                  Захист відсутній Захист від твердих тіл розміром більше 50 мм   Захист від твердих тіл розміром більше 12 мм   Захист від твердих тіл розміром більше 2,5 мм   Захист від твердих тіл розміром більше 1 мм Захист від пилюки     Пилюконепроникність Спеціальний захист відсутній Захист від проникнення в середину оболонки великої ділянки поверхні тіла людини, наприклад руки, і від проникнення твердих тіл розміром більше 50 мм Захист від проникнення в середину оболонки пальців, або предметів довжиною більше 80 мм і від проникнення твердих тіл розміром більше 12 мм Захист від проникнення в середину оболонки інструментів, дроту діаметром, або товчиною більше 2,5 мм і від проникнення твердих тіл розміром більше 2,5 мм Захист від проникнення в середину оболонки дроту і від твердих тіл розміром більше 1 мм Проникнення в середину оболонки пилюки не прешкоджено повністю, але пилюка не може проникнути в кількості, яка достаттня для порушення роботи виробу Проникнення пилюки перешкоджено повністю
Захист від попадагння води (Друга цифра)
                Захист відсутній Захист від капель води   Захист від капель води при нахилі до 150     Захист від доща   Захист від бризг   Захист від водяних струй   Захист від хвиль води   Захист при зануренні в воду     Захист при довготривалому зануреннів воду Спеціальний захист відсутній Каплі води,які вертикально падають на оболонку, не побинні здійснювати шкідливої дії на виріб Каплі води,які вертикально падають на оболонку, не побинні здійснювати шкідливої дії на виріб при нахилі його оболонки на любий кут до 150 відносно нормального положення Дощ, який падає на оболонку під кутом 600 від вертикалі, не повинен здійснювати шкідливої дії на виріб Вода, яка розбризгується на оболонку в довільному напрямку, не повинна здійснювати шкідливої дії на виріб Струя води, яка викидається в довільному напрямку на оболонку, не повинна здійснювати шкідливої дії на виріб Хвилі води не повинні попадати в середину оболонки в кількості, яка є достатньою для пошкодження виробу Вода не повинна проникати в оболонку, занурену в воду, при визначених умовах, тиску і часув кількості, достатній для пошкодження виробу Вироби придатні для довготривалого занурення в воду при умовах, встановлених виробником. Для деяких виробів допускається проникненя води в середину оболонки, але без нанесення шкоди виробу

 

3. Класифікація рідин по вибухо та пожежонебезпеці

 

Вибухонебезпечні суміші повітря або з парою в

залежності від величини БЕМЩ поділяються на категорії відповідно

до ГОСТ 12.1.Р11 (таблиця .1).

 

Таблиця 1. Категорія вибухонебезпечних сумішей повітря з

з парою

 

-----------------------------------------------------------

| Категорія | Найменування | Значення БЕМЩ, мм |

| суміші | суміші | |

|-----------+-----------------+---------------------------|

| ІІ | Промислові гази | - |

| | і пара | |

|-----------+-----------------+---------------------------|

| ІІ А | Те саме | 0,9 і більше |

|-----------+-----------------+---------------------------|

| ІІ В | -"- | більше 0,5, але менше 0,9 |

|-----------+-----------------+---------------------------|

| ІІ С | -"- | 0,5 і менше |

-----------------------------------------------------------

 

 

Вибухонебезпечні суміші повітря з газами або парою

залежно від температури самозаймання поділяються на групи

відповідно до ГОСТ 12.1.011 (таблиця 2).

 

Таблиця 2. Групи вибухонебезпечних сумішей повітря з парою

 

-----------------------------------------------------

| Група вибухонебезпечних | Температура |

| сумішей | самозаймання, градус. С |

|-------------------------+-------------------------|

| Т1 | Вище 450 |

|-------------------------+-------------------------|

| Т2 | Те саме 300 до 450 |

|-------------------------+-------------------------|

| ТЗ | -"- 200 до 300 |

|-------------------------+-------------------------|

| Т4 | -"- 135 до 200 |

|-------------------------+-------------------------|

| Т5 | -"- 100 до 135 |

|-------------------------+-------------------------|

| Т6 | -"- 85 до 100 |

-----------------------------------------------------

 

4. Вид вибухозахисту електрообладнання

- сукупність заходів, які встановлені нормативними

документами. Ці види вибухозахисту визначені в стандартах на

вибухозахищене електрообладнання.

Вибухозахищене електрообладнання має такі умовні позначення

видів вибухозахисту:

Вибухонепроникна оболонка -d ГОСТ 22782.6

Заповнення або продування оболонки захисним

газом з надлишковим тиском -р ГОСТ 22782.4

Іскробезпечне електричне коло -і ГОСТ 22782.5

Кварцеве заповнення оболонки -q ГОСТ 22782.2

Масляне заповнення оболонки -о ГОСТ 22782.1

Захист виду "е" -е ГОСТ 22782.7

Спеціальний вид вибухозахисту -s ГОСТ 22782.3

Захист виду "m" -m

Захист виду "n" -n

 

5. Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:

- електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної

надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання,

у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному

режимі його роботи. Знак рівня - 2;

- вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний

пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому

вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі

роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, які визначаються

умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів

вибухозахисту. Знак рівня - 1;

- особливо вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний

пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому щодо

вибухозахищеного електрообладнання (електротехнічного

пристрою) вжито додаткових заходів вибухозахисту, які

передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак

рівня - 0.

 

6.КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СУМІШЕЙ ЗА РОЗМІРОМ БЕМЩ

 

Вибір і встановлення електрообладнання (машин, апаратів, пристроїв), електропроводки та кабельних ліній проводиться у відповідність до вимог ПУЕ на основі класифікації вибухонебезпечних зон і вибухонебезпечних сумішей.

ГОСТ 12.1.011-78 ССБП «Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний» поділяють всі вибухонебезпечні суміші на категорії:

I - метан у підземних гірничих роботах (рудничний метан);

II - гази і пара, за виключенням метану у підземних гірничих роботах (промислові гари та пара).

В залежності від значення БЕМЩ вибухонебезпечні суміші згідно ГОСТу 12.1.011-78 поділяються на категорії:

 

Категорія вибухонебезпечності вибухонебезпечних сумішей Величина БЕМЩ, мм
IIA 0,9 і більше
IIB більше 0,5, але менше 0,9
IIC 0,5 і менше

 

Вибухонебезпечні суміші газів і парів в залежності від температури самозаймання поділяються на групи (температурні класи)

 

Група вибухонебезпечної суміші Температура самозаймання, оС
Т1 більше 450
Т2 більше 300 до 450 включно
Т3 більше 200 до 300 -\\-
Т4 більше 135 до 200 -\\-
Т5 більше 100 до 135 -\\-
Т6 більше 85 до 100 -\\-
         

 

 

 

 


Просмотров 591

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!