Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Декларація прав людини і громадянина 1789рЗагальне право Англії в новий час

Загальне право, за визначенням англійських юристів, це «право загальне для всієї країни». Загальне право сформувалося після реформ Генріха II (Х II століття) шляхом застосування виїзними королівськими суддями норм звичайного англосаксонського права при розгляді справ на місцях і подальшого узагальнення винесених рішень. «Загальне право» не було кодифікованим. Його матеріальні правила здебільшого включалися в процесуальну систему, яка на той час складалася з декількох сотень різних типів процесів.

Через деякий час склалася досить складна і формальна процедура розгляду справи в суді загального права. Ця процедура складалася з наступних стадій:

1. витребування в королівській канцелярії «наказу про право» та застосування необхідної для кожного випадку «форми позову». Таких форм у Х III столітті в Англії вже склалося 56. Саме з відшукання потрібної форми позову починалося судочинство у справі. Якщо позивач (потерпілий) через свого повіреного не міг визначити форму позову, процес не міг відбутися. А з урахуванням консерватизму позовних форм - до кінця Х I Х століття їх було 76 - процесуальні лакуни були непоправні.

2. після вибору форми позову, починалася друга стадія - попереднє провадження у справі. Складність, формалізм, пошук прямих доказів та опитування свідків відрізняли цю стадію. Як правило, попереднє виробництво тривало місяцями, а інколи роками. Спростити або скоротити попереднє виробництво було неможливо, оскільки було потрібно дотримуватися канони належної правової процедури.

3. власне процес розгляду справи в суді - відкритий, змагальний, формалізований, за участю присяжних (якщо мова йшла про кримінальну справу) - це остання стадія розгляду справи в суді загального права. Вона завершувалася винесенням рішення (постановою вироку) у справі, оскаржити яке за загальним правилом в Англії в середні віки було неможливо. Можна було лише витребувати «наказ про помилку» (апелянт заявляв, що до процедури виробництва «вкралася помилка»), на підставі якого був можливий перегляд уже винесеного рішення.

Особливості загального права

Особливості загального права визначаються такими положеннями:

*англійське право, на відміну від романо-германського, розвивалося не доктринально — його розвивали юристи-практики;

*загальне право Англії було сформоване (а значною мірою функціонує й зараз) як неписане право, яке ґрунтується на професійній традиції, а пізніше — на міркуваннях суддів при вирішенні справ;

*однією із фундаментальних засад є те, що кримінальні справи і більшість цивільних справ (починаючи з XIII ст.) розглядаються судом присяжних;

*загальне право через прецеденти регулює безліч питань, які підлягають вирішенню судом, і вносить стабільність в багато сфер права. Так, юридичні та приватні особи можуть діяти з обґрунтованою визначеністю, керуючись відомими попередніми рішеннями щодо свого вчинку;

*загальне право — це сукупність норм, які сприяють встановленню стабільності принципів, сформованих у судових рішеннях;

*загальне право має формалізовану процедуру, свою техніко-юридичну термінологію, особливу класифікацію інститутів права;

*загальне право — це сукупність справ, що розглядаються в усній процедурі;

*історично норми загального права формувалися королівськими судами;

*норми загального права складають основну частину системи права.

Декларація прав людини і громадянина 1789р.

14 липня 1789 р. повсталі парижани взяли Бастилію – фортецю-тюрму на окраїні Парижа. Цю подію прийнято вважати початком Великої французької революції, епохи, яка охопила всі сфери суспільного життя: політику, право, культуру, виробництво, науку, побут, армію, дипломатію.

Революція 1789-1794 рр. стала закономірним результатом тривалої кризи абсолютної монархії, яка перестала виражати загальнонаціональні інтереси, захищала середньовічні станові привілеї, виключні права дворянства на землю.

Хід революції умовно ділиться на наступні етапи:

перший етап – створення конституційної монархії (14 липня 1789 р. – 10 серпня 1792 р.);

другий етап – жірондистська республіка (10 серпня 1792 р. – 2 червня 1793 р.);

третій етап – якобінська республіка (2 червня 1793 р. – 27 липня 1794 р.).

26 серпня 1789 р. Установчі збори прийняли програмний документ революції – “Декларацію прав людини і громадянина”. Ст. 1 Декларації заявляла: “Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах”. В якості природних і невід’ємних прав у ст. 2 проголошувалися “свобода, власність, безпека і опір пригнобленню”. Ст. 3 проголошувала, що принцип всієї верховної влади знаходиться в нації. “Ніяка установа, ніяка особа не може здійснювати владу, що не виходить прямо від нації”. Стаття 4 декларувала, що свобода полягає у праві “робити все, що не шкодить іншому”. Згідно ст. 5 закон міг забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. “Все, що не заборонено законом, дозволено законом, і ніхто не може бути змушений до того, що не передбачено законом”. За ст. 6 закон оголошувався вираженням загальної волі. Всім громадянам надавалося право особисто або через представників брати участь у виданні законів. Закон мав при цьому бути рівним для всіх, незалежно від того, що він мав за мету: захист чи покарання.

Ст. 7, 9, 10, 11 утверджували свободу особи, свободу совісті, слова, друку, принцип презумпції невинності. Ст. 13-14 стосувалися впорядкування податкової системи. Ст. 15 передбачала право суспільства вимагати звіту від кожної посадової особи за довірену йому частину управління. Ст. 17 (остання) оголошувала право на власність недоторканним і священним.

Ще одна стаття Декларації – шістнадцята – проголошувала, що “суспільство, в якому не забезпечено користування правами і не проведено розподілу влад, не має конституції. Відповідно до неї Установчі збори приступили до вироблення конституції.

В результаті цього 3 вересня 1791 р. була затверджена Перша Конституція Франції.

 

 


 


Просмотров 801

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!