Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Кількісне оцінювання ризику небезпекЗАДАЧА-ЗРАЗОК.Про людину відомо, що їй 50 повних років, чоловічої статі, мешкає у місті, є професійним будівельником (спеціальність «муляр-штукатур»). Спосіб життя людини вирізняється наявністю шкідливої звички — куріння. Відомо також, що людина має власний легковий автомобіль, використовуючи його для приватних цілей 100 годин на рік, і це є для неї основною причиною додаткового ризику.

Розрахуйте для цієї людини сумарний ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку.

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму джерел ризиків. Необхідні для розрахунку дані візьміть із довідкових таблиць 2.5-2.11, наведених нижче.

РОЗВ'ЯЗАННЯ

1.Оцінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

вік 50 років означає належність до вікової групи № 12 (табл. 2.6), відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 2.6) становить

R1 = 0,0084=8,4 103. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 2.7: коефіцієнтКпр = 1,45, тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить

R1* = Кпр R1 = 1,45 8,4 10-3 = 1,22 10-2.

2.Оцінимо для досліджуваної людини ризик загибелі протягом року внаслідок можливогонещасного випадку на виробництві:

будівельні спеціальності за табл. 2.8 мають код 5 і ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом 1-У години Яг = 6 10-7. Кількість робочих годин протягом календарного року складає для цієї професійної групи робітників 2024 години, тому скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві становить

R2* = 6 10-7 2024 = 1,21 10-3.

Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи протилежної статі (дляжінки), відповідно до даних табл. 2.7 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику успіввідношенні нещасних випадків між чоловіками і жінками: для даної вікової групи (50 років)

воно складає 74%÷26% = 2,8 , тобто скориговане значення ризику

наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи жіночої статі становило б

R2* = 1/2,8×1,21 10-3 =4,3 10-4.

3.Оцінимо для досліджуваної людини ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку в подуті:

вік 50 років означає належність до вікової групи № 12(табл. 2.5),відповідно шуканий ризик для людини цієї групи(табл. 2.5) становить Я, = 0.00120 = 1,2-10"3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись дотабл. 2.7: коефіцієнт К„п = 1,6, тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок можливого нещасного випадку в побуті становить

R3* = Кпр R3 = 1,6 1,2 10-3 = 1,92 10-2.

4.Оцінимо для досліджуваної людини ризики наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способом життя: за данимитабл. 2.10 знаходимо ризик смерті курця, спричинений його шкідливою звичкою — курінням, R4 = 8000 10-6, а за данимитабл. 2.7застосовуємо поправковий коефіцієнт, що враховує стать (чоловіча) і місце проживання людини (місто) — Кпр = 1,45. Тепер скориговане значення ризику, смертельної небезпеки внаслідок куріння обчислюється як R4 = Kпр R4= = 1,45 8000 10-6 = 1,16 10-2.

Із табл. 2.8 дістаємо, що для непрофесійної діяльності "Водіння автомобіля" погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку становить R4 = 1 -4 . Оскільки за умовою задачі кількість годин водіння автомобіля протягом року становить 100 год., скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок ДТП обчислюється, зважаючи на поправковий коефіцієнт Kпр, = 1,6 (табл. 2.7), що враховує стать (чоловіча) і місце проживання людини (місто), як

R4" = Kпр 100 R4 = 1,6 1 10-4 = 1,6 10-2.

Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку при непрофесійному водінні автомобіля для особи протилежної статі (для жінки), відповідно до даних табл. 2.7 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику ризику нещасного випадку залежно від статі й місцевості, де мешкає людина: для жінок, що мешкають у місті, поправковий коефіцієнт Кт = 0,28, тому скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку, пов'язаного з водінням власного автомобіля, для особи жіночої статі становило б

R2* = 0,28 × 100 1 10-4 = 2,8 10-3.

5.Оцінимо для досліджуваної людини сумарний ризик (загальний) наразитися на смертельну небезпеку протягом року, спричинений як її професійною діяльністю, так і індивідуальним способом життя

R = R1* + R2* + R3* + (R4' + R4'') = 1,22 10-2 +1,21 10-3 +1,92 10-3 +1,16 10-2 +1,6 10-2 = 4,29 10-2.

6.Оцінимо для досліджуваної людини відносні частки кожного з ризиків наразитися на смертельну небезпеку протягом року і подамо їх у вигляді діаграми.

Висновок. Очевидно, що домінуючим внеском у сукупний (загальний) ризик наразитися на смертельну небезпеку є доданок (R4' + R4'') (27% + 38% = 65%), зумовлений індивідуальним способом життя людини.

7. Проведемо якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику для даної людини за упорядкованою шкалою ризиків смертельних небезпек(табл. 2.12).

Ризик померти внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить 1,22 10-2. Така величина серед групи високого ризику відноситься до розряду екстремальних ризик ів.

Ризик померти внаслідок нещасного випадку на виробництві (1,21 10 -3) – дуже високий.

Діаграма ризиків смертельних небезпек

Ризик наразитися на смертельну небезпеку в побуті (1,92 10-3) - теж дуже високий.

Ризик передчасної смерті внаслідок індивідуального способу життя (куріння і поїздки на автомобілі) становить 2,76 10-2, що класифікується якекстремальний ризик.

Тож загальний (сумарний) ризик передчасної смерті внаслідок цих факторів -екстремальний.

Задачі для самостійного розрахунку

Розрахуйте ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку для себе (задача № 1), а також для іншої людини (задача № 2), коли відомо:

1) вік людини;

2) стать людини;

3) місце проживання;

4) вид професійної діяльності;

5) спосіб життя (основні причини додаткового ризику).

Варіанти завдань для задачі №2
№ варіанта (остання цифра номера залікової книжки)
Вік, років
Стать чол. чол. жін. жін. чол. чол. чол. чол. жін. чол.
Місцевість, де мешкає Село Місто Село Село Місто Місто Село Місто Село Місто
Вид професійної діяльності Фермер Шахтар Вчителька Доярка Будівельник Льотчик цивільної авіації (1800 годин нальоту) Ремісник гончар Оператор АЕС Продавець Водій
Заняття, пов'язане із додатковими факторами ризику Паління Надмірне вживання і алкоголю Поїздки на велосипеді, 600 годин на рік Поїздки на власному авто, 150 годин на рік Мисливство, 200 годин на рік Кіннотник, 250 годин на рік Спелеолог, 150 годин на рік Академічна гребля, 600 годин на рік Паління Лижні прогулянки, 150 годин на рік
Таблиця 2.4

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму. Необхідні для розрахунку дані візьміть із довідкових таблиць 2.5 - 2.11, наведених нижче.


ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ

І ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ САМОСТІЙНОМУ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ)

Таблиця 2.5 Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у побуті для чоловіків різного віку(на 1-ну людину протягом року)

 

Вікові групи, за № Вікові група, роки Ризик смерті у побуті Вікові групи, за № Вікові група, роки Ризик смерті у побуті
Усі літа разом 0,00092      
Працездатний вік (15-60 років) 0,00097 №10 40-44 0,00089
№1 0,00078 № 11 45-49 0,00100
№2 1-4 0,00031 №12 50-54 0,00120
№3 5-9 0,00025 №13 55-59 0,00130
№4 10-14 0,00022 №14 60-64 0,00140
№5 15-19 0,00072 №15 65-69 0,00150
№6 20-24 0.00110 №16 70-74 0,00170
№7 25-29 0,00088 №17 75-79 0,00270
№8 30-34 0.00083 №18 80-84 0,00420
№9 35-39 0,00084 №19 85 і старші 0,00700
Таблиця 2.6 Ризик смерті людини від генетичних та соматичних захворювань і внаслідок природного старіння організму (на1-нулюдину за рік)
Вікові групи, за № Вікові група, роки Ризик смерті у побуті Вікові групи, за № Вікові група, роки Ризик смерті у побуті
Усі літа разом 0,01050  
Працездатний вік (15-60 років) 0,03800 №10 40-44 0,00270
№1 0,02300 №11 45-49 0,00480
№2 1-4 0,00080 №12 50-54 0,00840
№3 5-9 0,00030 №13 55-59 0,01500
№4 10-14 0.00020 №14 60-64 0,02500
№5 15-19 0,00030 №15 65-69 0,0.3800
№6 20-24 0,00040 №16 70-74 0,05900
№7 25-29 0,00050 №17 75-79 0,09100
№8 30-34 0,00090 №18 80-84 0,14300
№9 35-39 0,00160 №19 85 і старші 0.24000

Таблиця 2.7

Поправковий коефіцієнт Kпр для урахування місця проживання людини та її статі

  Тип населеного пункту Нещасні випадки Хвороби
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
Місто 1,6 0,28 1,45 0,38
Село 1,9 0,31 1,7 0,42

 


Таблиця 2.8


Просмотров 746

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!