Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків1. Ризик-оріентований підхід (РОП) у галузі безпеки ґрунтується на положенні, що будь-які небезпеки (у виробничій сфері, у повсякденному житті й побуті), незважаючи на їх різноманіття, мають однакову природу виникнення і однакову логіку розвитку подій.

2. Основнимизавданнями РОП є створення наукових основ забезпечення надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, розроблення методів оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів та наукових засад концепції прийнятного ризику.

3. Зниження ризику наразитися на небезпеку потребує певних витрат і пов'язане з інвестуванням природної, техногенної та соціальної сфер.

4. Запежність сумарного (технічний плюс соціально-економічний) ризику від загальних витрат суспільства на безпеку описується кривою, яка має мінімум у разі досягненняоптимального співвідношення між інвестиціями у природну, технічну й соціальну сфери.

5. Зона прийнятного ризику знаходиться в межах мінімуму залежності сумарного ризику наразитися на небезпеку від загальних витрат суспільства, спрямованих на безпеку.

6. Управління ризиком полягає у пошуку компромісу між витратами на зменшення імовірності виникнення небезпечної події або збитку від неї і тією вигодою, яку приносить використання небезпечних технологій, матеріалів, продуктів тощо.

7. Очікуване значення результату небезпечної (ризикованої") діяльності є середньовиваженим усіх можливих результатів і розраховується за формулою

E =

де Р,Х,- відповідно ймовірність і значення i-го результату; п – кількість можливих результатів.

 

ПРИКЛАД 1. Підприємець, використовуючи застарілі технології й обладнання, випускає продукцію і одержує щорічний прибуток 750 тис. грн. Надійність роботи обладнання (імовірність безаварійної роботи) 0.89. Оцініть доцільність подальшого випуску продукції без модернізації обладнання, якщо збитки при можливій аварії становитимуть 2 мли. грн. Визначте критичну величину надійності обладнання, при якій ще доцільно його використовувати.

РОЗВ'ЯЗАННЯ

1. Введемо позначення: надійність Р1 = 0,89; прибуток Х1 = 750000 грн.; збитки Х2 = -2000000 грн.

2. Визначимо імовірність відмови (поломки) застарілого обладнання, а відповідно, й аварії, яка при цьому виникне: Р2 = 1 -0,89 = 0,11.

3. Очікуване значення результату використання застарілих технологій і обладнання*

Е = 0,89-750000 + 0,11- (-2000000) = +447500 грн. Отже, надійність роботи обладнання поки що достатня для одержання гарантованого прибутку.

4. Визначимо критичну надійність обладнання (Р„р), при якому очікувані прибутки не покриватимуть збитків від аварії (Е = 0):

Ркр-750000 + (1-Ркр) (-2000000) = 0;

750000Ркр = 2000000(1-Ркр);

Ркр = 2,67(1-Ркр);

Ркр = 0,73.

ВИСНОВОК. Отже, критичний ступінь зношеності обладнання при відомому прибутку і прогнозованих збитках становить 0,73.

8. За сприйняттям людиною ризики поділяють на добровільний та примусовий. Ризик примусовий сприймається, як правило, негативно, і людина вимагає, щоб він був якомога меншим і контрольованим. Проте відомо, що люди схильні приймати рішення з добровільним ризиком у сотні й тисячі разів ризикованіші порівняно з діями, що пов'язані з ризиком примусовим.

9. За походженням ризики поділяють на природні, техногенні та соціально-економічні.

10. У виробничій сфері ризики поділяють на внутрішні (пов'язані із функціонуванням підприємства), зовнішні (пов'язані із зовнішнім середовищем) і такі, що спричинені людським чинником (помилки персоналу).

11. За видом збитку ризики поділяють на екологічні, економічні та соціальні. '

12. За обсягом ризики бувають глобальні, регіональні й локальні.

13. За часом впливу ризики поділяють на довготривалі, середньої тривалості та короткочасні.

ПРИКЛАД 2. Студент оцінює доцільність економії на квитках при поїздках у громадському транспорті. Квиток в автобусі коштує 0,5 гри., а штраф за безквитковий проїзд – 10 грн. Імовірність перевірки квитка контролером становить 0,1 (контролер заходить у кожен десятий автобус).

РОЗВ'ЯЗАННЯ. Очікувана «економія» від поїздок «зайцем»

Е = (1 - 0,1)-0,5 - 0,1-10 =-0,55 грн.,

отже, збитки в даних умовах скоріш за все перевищать прибуток.Просмотров 555

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!