Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Жылы құрылған Медициналық коллегияның функциясы1736 жылы ІІ Екатеринаның жарлығымен Медициналық канцелярияның орнына Медициналық коллегия құрылды. Оның негізгі міндеті – отандық дәрігерлер мен дәріханашылар кадрын дайындау, Ресей фармакопеясын құру, оны көп мөлшерде шығарып тарату болды. Армия санының өсуіне, әскери бөлімшелерде медицина бөлімдерінің құрылуына байланысты Медициналық коллегия өз қызметін полк дәріханаларына арналған Әскери фармакопеяны шығарудан бастады, ол 1765 жылы латын тілінде басылып шықты. Медициналық коллегия бірінші Әскери фармакопеяны жасау кезінде алфавиттік жүйені қолданды және дәрігерлердің оң пікіріне ие болған, емдеу практикасында өздерін ақтаған дәрілік заттар ғана таңдалып алынды. Фармакопеяның бірінші бөліміне 191 дәрілік зат кірді, оның 82 дәрілік өсімдіктер, 88 – гален препараттары, қалғандары химиялық препараттар. Химиялық препараттар дәріханада дайындалды, олардың ішінде сынап және сурьма препараттары маңызды орын алды. Фармакопеяның екінші бөлімі 47 күрделі дәрілік қалыптың жазбаларын қамтыды (пластырлар, жағылмалар). Фармакопеяда сонымен бірге полк дәрігеріне қажетті хирургиялық саймандардың тізімі берілді. Фармакопеяның екінші басылымы 1779 жылы шықты. Ғылым академиясының дәрілік өсімдіктер флорасын және халық медицинасын зерттеу бойынша экспедициясының нәтижелері, дәрігерлер мен дәріханашылардың көп жылғы тәжірибесі латын тілінде тұңғыш жалпымемлекеттік орыс фармакопеясын дайындауға және шығаруға мүмкіндік берді (1778 жыл). Фармакопеяға 770 дәрілік зат кірді, оның ішінде: 316 - өсімдік текті, 29 – жануарлардан алынған, 147 – химиялық және 278 күрделі қоспалар жазбасы. 1793 жылы латын тілінде екінші орыс фармакопеясы шықты. 1802 жылы ол орыс тіліне аударылып басылды. Фармакопеяның мақсаты – дәрігерлер мен фармацевтерді дәрілік шикізаттармен таныстыру болды. Онда шикізаттардың түрлеріне, өсетін жерлеріне номенклатурасы ХІХ-ХХ ғасырларда фармакопеяны жасаудың бастапқы материалдары ретінде қолданылды., тән белгілеріне, жинау мерзіміне сипаттама берілді, биологиялық белсенді заттардың ағзаға тигізетін әсері туралы, оларды қандай қалыпта және қай кезде қолдану және қолдану мөлшерлері туралы түсініктеме берілді. Фармакопеяда экстрактардың, дәрілік сулардың, сироптардың, пластырлардың, жағылмалардың, бальзамдардың, балауыздардың, сабындар мен спирттердің дайындау әдістері сипатталды. 1778 жылғы фармакопеяда «эмульсия» дәрілік қалып ретінде тұңғыш рет енгізілді. ХVІІІ ғасырда қалыптасқан және 1798 жылғы фармакопеяға енгізілген дәрілік заттардың

 

 

Билет 21

  1. Аристотель ілімі: негізгі нұсқаулықтары.

Ежелгі Греция тарихының қорытынды кезеңі эллинизм кезеңі деп аталады (б.э.д.ІV-І ғғ.) Платонның оқушысы Аристотель (384-322 б.э.д.) ең көрнекті оқымысты болды. Энциклопедист, ол білімнің әр саласын қамтыды. Дәрігердің баласы Аристотель медициналық білім алды. Ол ғылыми-эспериментальды жұмысты бұған дейін болып көрмеген жоғары деңгейге жеткізген өз уақытындағы алғашқы натуралист болды. Аристотель сонымен бірге өсімдіктер әлемімен де шұғылданды, бірақ оның ботаника саласындағы еңбектері жойылып кетті. Оның бұл бағыттағы жұмыстарын өзінің оқушысы Теофраст жалғастырды (370-285 б.э.д.).

Философия ілімінің бірінші ұстазы сол кездегі басқа да ойшыл ғалымдармен қатар барлық ғылымдардың, оның ішінде морфологияның дамуына да зор үлес қосты. Аристотель салыстырмалы әдістерді пайдалана отырып, жануарлардың 500-ден аса түрлерінің дене құрылысын зерттеу арқылы өз заманына сай морфологиялық ғылыми тұжырымдар жасаған. Аристотель жануарларденесінің еркін қозғалысын мидың басқаратындығын, сүйекқаптың маңызын, жүрек пен қан тамырларының байланысын дұрыс түсініп, жүйкені (нервті) басқа мүшелерден ажырата білген. Аристотель өзінің ғылыми еңбектерімен салыстырмалы анатомияның, зоологияның және эмбриологияның негізін қалаған

  1. 1836 жылғы аптекарлық уставтың негізгі құрылымдары.

Дәріханалық устав 1836 жылы капиталы барлардың барлығына дәріхана ашуға рұқсат берді, бірақ дәріхананы маман-дәріханашы немесе провизор басқара алатын еді. ХІХ ғасырдың басында Ресейдің барлық губернияларында жыл сайын тек 15 дәріхана ғана ашылып отырды. 1804 жылы 16 дәріхана, 1810 жылы – 14, 1827 жылы – 18 жеке дәріхана ашылды. 1828 жылы дәріханалар саны 423-ке, 1838 жылы – 572, 1848 жылы – 689-ға жетті. 1851 жылы бүкіл Ресей бойынша 743 дәріхана жұмыс істегенмен, 150-ден астам қалада дәріхана мүлде болған жоқ.

В 1836 г. был издан новый Аптекарский устав, просуществовавший с некоторыми изменениями и дополнениями до 1917 года. Основные статьи устава, которые претерпевали изменения, публиковались в периодической фармацевтической печати и таким образом становились доступными широкой фармацевтической общественности. Кроме того, устав вошел в XIII том Свода законов Российской империи как часть Врачебного устава и переиздавался в 1857, 1892, 1905 годах: “Аптеки разрешалось учреждать как в столицах, так и во всех городах и местечках Империи всякому кто пожелает, но с тем, чтобы учредитель или содержатель, буде сам намерен управлять аптекой, а в противном случае избранный им управляющий, имели по испытании в Фармацевтической науке звания аптекаря или провизора и были не моложе двадцати пяти лет от роду”10. Уставом вновь был восстановлен режим петровской аптечной монополии.
Устав определил устройство аптек: “чтобы как для хранения материалов, так и для приготовления и отпуска медикаментов, находились в ней особые отделения. Почему при аптеке надлежит иметь: а) комнату рецептурную; б) другую материальную, расположенную так чтобы ни сырость, ни излишняя теплота не могли изменять качества хранящихся в ней материалов и медикаментов; в) кокторию и лабораторию, которые, впрочем могут быть помещены и вместе; г) сухой подвал; д) ледник и е) сушильню для врачебных растений и приличное сухое место для хранения трав, цветов, корок, корней и т.п.”11.
Контроль за деятельностью аптек осуществляли инспектора врачебных управ (позднее врачебных отделений губернских правлений), которые раз в год проводили внезапные ревизии аптек на предмет правильности отпуска и приготовления лекарств, а также соблюдения санитарного режима. Поскольку эти должности занимали врачи, изучающие в университете лишь основы фармации, они не имели производственного опыта и специальных знаний в области фармацевтической химии и фармацевтического анализа. Следовательно, проверить подлинность и доброкачественность препаратов, как путем внешнего осмотра, так и с помощью реактивов, они не могли, поэтому проверки обычно ограничивались формальными вопросами деятельности аптек.

Билет 22Просмотров 1579

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!