Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Основні вимоги пожежної безпеки та оснащення первинними засобами пожежогасіння об'єктів різного призначенняМета заняття: Закріпити теоретичні знання з правил пожежної безпеки в Україні. Вміти розрахувати первинні засоби пожежогасіння відповідних об’єктів
Завдання:

Ознайомитись з вимогами до пожежної безпеки.

Пожежна безпека на промислових підприємствах.

Ознайомитись з первинними засобами пожежогасіння; і навчитись розраховувати необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння для об’єктів різного типу.

Основні поняття:

Первинні засоби пожежогасінняпризначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персоналу об'єкта до прибуття підрозділів пожежної охорони.

До первинних засобів пожежогасіння відносяться: *вогнегасники, *пожежний інвентар (бочки з водою, пожежні відра, ящики з піском, совкові лопати, протипожежні покривала) та *пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

Водопінний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водопінної вогнегасної речовини.

Водопінні вогнегасники призначені для гасіння легкозаймистих речовин, горючих

речовин, та твердих горючих матеріалів, за винятком лужних і лужноземельних металів та

їх карбідів, а також електроустановок, що знаходяться під напругою, оскільки до складу піни входить вода. Беручи до уваги те, що хімічна піна може мати певну хімічну агресивність, її не бажано використовувати для гасіння цінного устаткування та матеріалів.

Аерозольний водопінний вогнегасник- водопінний вогнегасник одноразового

використання, з якого вогнегасна речовина подається в розпиленому вигляді.

Вуглекислотний вогнегасник - вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.

Вуглекислотні вогнегасники застосовують для гасіння рідких та твердих горючих

матеріалів (за винятком тих, що можуть горіти без доступу повітря), електроустановок під

напругою, а також у випадках, коли застосування води чи піни не дає дієвого ефекту, або

воно є небажаним (у музеях, картинних галереях, архівах тощо). Вуглекислотні

вогнегасники не можна використовувати для гасіння гідрофільних легкозаймистих речовин (спирт, ацетон і т. п.), в яких вуглекислий газ СО2 добре розчиняється, а також тліючих речовин.

Порошковий вогнегасник - вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку.

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння легкозаймистих речовин та горючих

речовин, тліючих матеріалів (бавовни, текстилю, ізоляційних матеріалів тощо), лужних та

лужноземельних металів та їх карбідів, електроустановок під напругою. Діапазон використання вогнегасника обумовлюється видом порошку, що знаходиться в ньому.

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати:

20 м — для громадських будівель та споруд;

30 м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини);

40 м — для приміщень категорій В, Г;

70 м — для приміщень категорій Д.

Позначення вогнегасників:•ВВ-вогнегасник водяний;•ВВП-вогнегасник водопінний; •ВВПА-вогнегасник водопінний аерозольний;•ВВК-вогнегасник вуглекислотний; •ВП-вогнегасник порошковий. Цифра означає масу речовини.

 

ЗАВДАННЯ.Визначити необхідну кількість та вибрати тип вогнегасників для оснащення приміщень в залежності від їх призначення, розміру, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, класу очікуваної пожежі та інших умов. Розрахунок треба виконати згідно з завданими варіантами вихідних даних, наведеними в таблиці Д7 (див. додаток 7).

ВИЗНАЧИТИ:

1. Допустимі типи вогнегасників, рекомендованих для оснащення приміщення заданої категорії.

2. У залежності від характеристики приміщення та його обладнання, а також від розмірів осередку можливої пожежі вибрати для оснащення приміщення конкретний тип вогнегасників.

3. У залежності від площі приміщення визначити необхідну кількість вогнегасників обраного типу.

4. Дати рекомендації щодо розміщення вогнегасників у приміщенні.

Хід роботи:

1. Визначаємо, якого виду вогнегасники (переносні чи пересувні) слід прийняти до установки.

2. Визначаємо рекомендовані типи вогнегасників.

3. Визначаємо кількість вогнегасників.

4. Визначаємо ефективності вогнегасників за їх вогнегасною здатністю.

5. Остаточно прийнятий тип вогнегасників.

6. План розташування вогнегасників. Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника.

Оформлення результатів:Звіт оформити на аркушах А4 формату.

Структура звіту:

· Титульна сторінка (Навчальний заклад, предмет, робота, виконав, перевірив, місто, рік)

· Змістова частина роботи:

· 1. Умова та завдання.

· 2. Вихідні дані (за варіантом).

· 3. Виклад виконання роботи з необхідними обґрунтуваннями та розрахунками.

· 4. Ескіз плану розташування вогнегасників в приміщенні.

· 5. Підсумкова таблиця результатів розрахунків за такою формою.

Види вогнегасників      
Типи вогнегасників      
Їх кількість для площі _____ кв.м      
Їх кількість для площі _____ кв.м      
Загальна кількість вогнегасників для нашого приміщення площею _____ кв.м      
Коефіцієнт ефективності вогнегасника для пожежі класу А      
Сумарний коефіцієнт ефективності для всіх вогнегасників      
Прийнятий тип вогнегасників      

· 6. Висновок.

Контрольні запитання:

Які ви знаєте первинні засоби пожежогасіння?

Які ви знаєте типи вогнегасників і чим вони відрізняються?

Що означають цифри у назві вогнегасників?

Від чого залежить вибір вогнегасника?


Просмотров 1213

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!