Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Імунобіологічні препарати: вакцини, сироватки, імуноглобуліниДля профілактики правця використовують токсин, знешкоджуваний формаліном (0,4%) при температурі 39С протягом чотирьох тижнів. Як називається цей препарат?

A Анатоксин *

B Імуноглобулін

C Антитоксична сироватка

D Адьювант

E Убита вакцина

Після отримання антитоксичної сироватки необхідно визначити її активність. З цією метою використовують реакцію, яка заснована на з'єднанні рівних доз імунної сироватки і анатоксина. Як називається ця реакція?

A Флокуляції *

B Гемаглютинації

C Преципітації

D Скріплення комплементу

E Гемадсорбациі

Останніми роками відмічено збільшення захворюваності гепатитом В. З метою створення активного імунітету проводять вакцинацію населення. Який препарат для цього використовують?

A Рекомбінантну вакцину *

B Живу вакцину

C Інактивовану вакцину

D Специфічний імуноглобулін

E Анатоксин

При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A *Вірусних

B Гельмінтозних

C Протозойних

D Мікобактеріозах

E Грибкових

При проведенні лабораторної діагностики вірусного гепатиту В лаборантом по необережності розбита пробірка з кров'ю хворого і уламком скла поранено шкіру на руці. Який препарат необхідно ввести лаборантові для екстреної профілактики гепатиту?

A Специфічний імуноглобулін *

B Убиту вакцину

C Рекомбінантну вакцину

D Хімічну вакцину

E Живу вакцину

Відповідно до цільового призначення і принципів виготовлення бактерійні препарати підрозділяються на групи. До якої групи відносяться препарати для створення активного імунітету ?

A Вакцини *

B Імунні сироватки

C Імуноглобуліни

D Моноклональні антитіла

E Бактеріофаги

Для серопрофілактики і серотерапії інфекцій використовують імунні сироватки і імуноглобуліни. Який вид імунітету формується з їх допомогою?

A Штучний пасивний *

B Штучний активний

C Природний активний

D Природний пасивний

E Видовий спадковий

ВООЗ з метою щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу “Інфлувак”, до складу яких входять компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини?

A *субодиничних

B анатоксинів

C рекомбінантних

D живих

E антиідиотипічних

Для специфічної профілактики інфекційних захворювань, у патогенезі яких основну роль відіграють бактерійні екзотоксини, використовують певні препарати. Які саме?A * Анатоксини

B Інактивовані вакцини

C Антитоксини

D Живі вакцини

E Антиідіотипові вакцини

У школі зареєстровано випадок захворювання гепатитом А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником?

A * Імуноглобулін

B Жива вакцина

C Інактивована вакцина

D Інтерферон

E Рибовірин

У пологовому будинку новонародженим для профілактики туберкульозу ввели вакцину.

Яка вакцина була використана?

A *БЦЖ

B Манту

C АКДП

D Анатоксин

E Себіна

Відповідно до календаря планових щеплень необхідно провести щеплення дітей проти дифтерії. Який препарат слід використовувати з цією метою?

A * АКДП

B БЦЖ

C ПАСК

D ГИНК

E TABTe

Пацієнтові необхідно провести активну профілактику гепатиту В. Яку вакцину використовують з цією метою в наший країні?

A * Рекомбінантну

B Анатоксин

C Живу

D Убиту

E Хімічну

Після дорожньо-транспортної пригоди постраждалому надали медичну допомогу і ввели імунологічний препарат для створення пасивного штучного імунітету проти анаеробної інфекції. Який?

A * Антитоксичну сироватку

B Анатоксин

C Живу вакцину

D Імунотоксин

E Хімічну вакцину

Для профілактики кашлюку, дифтерії і правцю дітям вводять вакцину АКДП. Як називається така вакцина, до складу якої входять вбиті мікробні клітини одного збудника і анатоксини інших?

A * Асоційована.

B Генно-інженерна.

C Хімічна.

D Аутовакцина.

E Антиідіотипічна.

Один з препаратів для масового застосування одержують способом інактивації бактеріального екзотоксину формаліном. З якою метою використовують цей препарат?

A *Для активної імунізації

B Для серодіагностики

C Для пасивної імунізації

D Для лікування токсинемій

E Для імунокорекції

У дитячому саду дитина захворіла на кір. Яким препаратом можна попередити це захворювання у контактних осіб?A * Протікоревий імуноглобулін

B Протікорева вакцина

C Імуностимулятори

D Антибіотики

E Сульфаніламіди

Для попередження інфекційних захворювань широко використовується вакцинація населення. Який вид імунітету забезпечує введення вакцин?

A * Штучний активний імунітет

B Природний активний імунітет

C Штучний пасивний імунітет

D Природний пасивний імунітет

E Видовий імунітет

Для профілактики дитячих інфекцій у дітей використовують асоційовану вакцину АКДП. Вкажіть тип протикоклюшной вакцини, яка входить в її склад.

A Убита *

B Аттенуйована

C Хімічна

D Анатоксин

E Генно-інженерна

На території населеного пункту зареєстровано випадки сибірки. Який препарат використовується з метою специфічної профілактики населення проти сибірки за епідеміологічними показами?

A * Жива вакцина

B Вбита вакцина

C Хімічна вакцина

D Бактеріофаг

E Анатоксин

З метою специфічної профілактики дифтерії, кашлюка і правцю використана вакцина АКДП, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджені формаліном екзотоксини. До якого типу вакцин вона належить?

A * Асоційованих

B Генно-інженерних

C Анатоксинів

D Хімічних

E Живих

Гени віруса гепатиту В, які кодують синтез HBs Ag, вмонтовані в дріжджову клітину, з якої в подальшому виготовлено препарат для специфічної профілактики цього захворювання. Який це препарат?

A * Рекомбінантна вакцина

B Асоційована вакцина

C Еубіотик

D Хімічна вакцина

E Аутовакцина

У дитячому садку проведені планові щеплення вакциною проти дифтерії. Яким методом можна перевірити формування поствакцинального імунітету?

A Серологічним *

B Бактеріологічним

C Біологічним

D Бактеріоскопічесним

E -

У аптеку поступив препарат, який широко використовується для лікування багатьох вірусних захворювань, оскільки він не володіє вирусоспецифичностью. Назвіть цей препарат.

A Інтерферон *

B Ремантадин

C Метисазон

D Імуноглобулін

E Вакцина

Для лікування виразкового процесу рогівки хворому призначили антибіотик тваринного походження. Як називається цей препарат?

A Лізоцим *

B Хлорофілліпт

C Ністатин

D Іманін

E Граміцидин

У місті епідемія грипу. Який препарат з перерахованих нижче можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A * Лейкоцитарний інтерферон

B Протигрипозну вакцину

C Антибіотики

D Протигрипозний імуноглобулін

E Протигрипозну сироватку

Фармацевтичне підприємство виготовляє препарат для специфічної профілактики правця. Який з нижченаведених препаратів є таким ?

A * Анатоксин

B Убита вакцина

C Жива вакцина

D Імуноглобулін

E Рекомбінантная вакцина

Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується з їх допомогою?

A Штучний пасивний *

B Природний активний

C Штучний активний

D Природний пасивний

E Видовий спадковий

Травмованому пацієнтові після хірургічної обробки рани провели пасивну профілактику раневої інфекції. Який препарат використовується з цією метою?

A Імунна сироватка *

B Анатоксин

C Нормальна сироватка

D Жива вакцина

E Антибіотики

Працівникам ферми за епідемічними свідченнями провели специфічну профілактику бруцельозу. Яку вакцину використовували з цією метою?

A Живу *

B Рекомбінантну

C Убиту

D Анатоксин

E Синтетичну

При практичному застосуванні лікувальних антитоксичних сироваток, хворому завжди вводять точно певні дози. Якими одиницями визначається активність цих сироваток?

A Міжнародними *

B Гемолітичними

C Бактеріостатичними

D Летальними

E Флокуляціонними

Для проведення профілактичних щеплень в дитячу поліклініку поступив ряд вакцин. Яка з них створює нестерильний імунітет?

A *БЦЖ

B АКДП

C ДП

D Жива корова

E Грипозна субодинична

Дитині 1,5 років, що не отримував планові щеплення, який контактувала з хворим, з профілактичною метою був введений донорський імуноглобулін. Про профілактику якого захворювання могла йти мова?

A *Кір

B Туберкульоз

C Кандидоз

D Скарлатина

E Аденовірусная інфекція

В процесі виробничого приготування черевнотифозної вакцини бактерії вірулентного штаму культивували на оптимальному живильному середовищі. Потім кліткини за допомогою центрифугування відокремили від культуральної рідини і обробили формаліном. До якого типу відноситиметься отримана вакцина?

A *Інактививована

B Атенуїйована

C Хімічна

D Анатоксин

E Аутовакцина

На фармацевтичному підприємстві з крові гіперімунізованих коней виготовляють препарат, який використовується для специфічної профілактики і лікування правця. Що є діючою речовиною цього препарату?

A *Гама-глобулин

B Анатоксин

C Інтерферон

D Фібронектин

E Комплемент

У зв'язку з випадком кору виникла необхідність провести запобіжні заходи в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного пасивного імунітету?

A *Нормальний людський імуноглобулін

B Вакцину з живих бактерій

C Вакцину з убитих бактерій

D Вакцину АКДП.

E Антикорову сироватку

Хворому з важкою травмою провели хірургічну обробку і ввели протиправцеву сироватку. Який вид імунітету сформується в результаті введення цього препарату?

A * набутий пасивний

B набутий активний

C природний активний

D природний пасивний

E видовий спадковий

Завод бактерійних препаратів виготовляє декілька видів вакцин. Яка відноситься до вакцин обов'язкового застосування?

A *противокорева

B антирабічна

C чумна

D черевнотифозна

E протигрипозна

Хворому з гострою формою інфекційного захворювання потрібно терміново ввести імунну сироватку. Щоб уникнути анафілактичного шоку її слід вводити звеликою обережністю, дрібно. Який метод використовують?

A Безредка *

B Ерліха

C Ремера

D Рамона

E Ожешко

З метою масової профілактики туберкульозу для створення активного колективногоімунітету у населення за календарем обов'язкових щеплень використовують:

A *БЦЖ

B АКДП

C Табте

D Ріфампіцин

E Етамбутол

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!