Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Контроль знань та умінь, проведений на базі практики 

Дата Назва розділу Види контролю Оцінка Підпис
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


ПАСПОРТ ПРАКТИЧНОЇ БАЗИ

Назва закладу: __________________________________________________________

Завідувач:_______________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, імя, по батькові)

Заступник: ______________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, імя, по батькові)

Історія розвитку установи:________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випускники ПВНЗ “Медичний коледж” :___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ФАРМАКОГНОСТИЧНА ПРАКТИКА

 

Робочим місцем студента є місцеві природні угіддя; лісництва, ботанічні сади; агробіостанції; аптеки.

 

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1. Вступна бесіда. Характеристика ботанічних та краєзнавчих можливостей місцевості та бази виробничої практики. Ознайомлення студентів з правилами поведінки в природних умовах та безпекою руху, протипожежною безпекою тощо.

2. Гербаризація лікарських рослин. Гербарій лікарських рослин як науковий документ. Гербаризація однорічних, багаторічних трав, дерев'янистих рослин основних ботанічних видів.

3. Сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини в умовах аптеки, складу та інше. Вивчення плану заготівлі лікарської рослинної сировини однією з аптек (об'єм заготівлі, зміст інформаційної роботи, дані про запас сировини в зоні знаходження аптеки, рекламно-інформаційна робота тощо); підготовка сировини до сушіння, загрузка лікарської рослинної сировини в сушарню і сушіння; ознайомлення з устаткуванням для сушіння, умовами зберігання лікарської рослинної сировини; ознайомлення в можливими домішками лікарської рослинної сировини; ознайомлення з процесом маркірування та упакування лікарської рослинної сировини.

4. Визначення в природі за діагностичними ознаками 50 видів дикорослих та культивованих лікарських рослин наукової медицини та їх вивчення. Це проводиться шляхом маршрутних екскурсій. Лікарські рослини вивчаються за схемою:

а) назва фітоцинозу (ліс, болото, луки, культура та інше);

б) характеристика лікарської рослини фітоцинозу: фармакогностична назва, основні ботаніко-діагностичні ознаки, біологічно-активні речовини.

5. Основи агротехніки культивування основних лікарських рослин та інших корисних видів на базі практики. Засвоїти основи агротехніки лікарських рослин за схемою:

а) біологія лікарських рослин;

б) підготовка грунту;

в) мінеральні та інші добрива;

г) агротехніка розмноження;

д) догляд за культурами;

с) збирання врожаю лікарської рослинної сировини.

6. Заготівля і виробництво нормативної сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин. Характеристика лікарської рослинної сировини за схемою:

фаза розвитку і календар збирання, техніка збирання, нормативні вимоги до якості сировини, ознаки можливого браку, стандартизація сировини, сушіння та інше; складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі лікарської рослинної сировини, основних видів сировини (кора, бруньки, трава, листя, квітки, підземні органи).

7. Реферативна робота.

8. Визначення запасів лікарської рослинної сировини в природних умовах. Запаси сировини визначаються методами:

а) пробної ділянки;

б) проекційного покриття;

в) модельної рослини, гілки, дерева.

Оформити документи за матеріалами визначення (заміру) запасів лікарської рослинної сировини вищезазначеними методами.

9.Залікова співбесіда з визначення лікарських рослин в природі (бажано проводити в межах природних ключових ділянок лікарських рослин або використати букет свіжих лікарських рослин.

10. Домашне завдання на літо з заготівлі лікарської рослинної сировини і гербарію лікарських рослин.

Студент повинен знати:

1. ”Положення про збирача лікарської рослинної сировини”

2. Основні ознаки лікарських рослин, лікарської рослинної сировини, що вивчаються.

3. Правила заготівлі лікарської рослинної сировини.

4. Правила сушіння лікарської рослинної сировини.

5. Правила зберігання лікарської рослинної сировини.

6. Методики визначення запасів лікарської рослинної сировини.

7. Правила техніки безпеки.

8. Правила оформлення гербарію.

9. Основи агротехніки деяких лікарських рослин.

Студент повинен вміти:

1. Проводити інформаційно-організаційну роботу з планової заготівлі лікарської рослинної сировини.

2. Визначати тотожність ЛРС асортименту наукової медицини: заготовляти, сушити і стандартизувати ЛРС.

3. Визначати тотожність лікарських рослин у природі та в зразках гербарію.

4. Визначати запаси лікарської рослинної сировини у природних фітоценозах різними методами.

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
           
Користування Державною фармакопеєю України випуск І.                  
Визначення запасів сировини.                  
Збирання лікарської рослинної сировини мохів.                  
Збирання лікарської рослинної сировини плаунів.                  
Збирання лікарської рослинної сировини хвощів.                  
6. Збирання лікарської рослинної сировини папороті.                  
7. Збирання лікарської рослинної сировини гнетових.                  
8. Збирання лікарської рослинної сировини голонасінних.                  
9. Збирання лікарської рослинної сировини покритонасінних.                  
10. Сушіння лікарської рослинної сировини, враховуючи її властивості.                  
11. Виготовлення гербарію лікарських рослин.                  
12. Уміння відрізняти лікарську сировину від домішок.                  
13. Виконання запобіжних заходів при заготівлі отруйної сировини.                  

 

Безпосередній керівник

виробничої практики: _______________________ ____________

(Прізвище, ім.я, по батькові) (підпис)

Дата Об’єм виконаної роботи Підпис керівника
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     

 

САНОСВІТНЯ РОБОТА

Дата Тема (тези бесід) Місце проведення Кількість присутніх Відмітка про виконання
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Виконайте контрольні завдання:

1. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні беладоною: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні маком снодійним: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні молочаєм: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні дурманом: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні конвалією травневою______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні папороттю чоловічою: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Описати клінічну картину та надати невідкладну допомогу при гострому отруєні лютиком ядовитим: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Описати заходи І стадії серцево-легенево-мозкової реанімації:___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕКСТОВИЙ ЗВІТ

Я, студент(ка) IІ курсу ______ групи спеціальності 5.12020101"Фармація" Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

П.І.П._________________________________________________________________________

Проходив(ла)______ виробничу фармакогностичну практику

на базі________________________________________________________________________

Термін проходження практики з “____”_________ 20__ р. до “___”__________ 20__ р.

Виконання програми практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Забезпечення робочими місцями згідно програми практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задоволеність керівництвом практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Найкраще засвоєні практичні навики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис____________ “___”_________________ 20 __ р.Просмотров 1039

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!