Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Заняття та екскурсії під час практикиПід час проходження практики рекомендується проводити із студентами практикантами семінари, консультації як методичними, так і безпосередніми керівниками практики. Тематика їх має бути різноманітною відповідно до змісту програми. Пропонується також вивчення діючих наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я та місцевих органів.

Тематика семінарів та конференцій складається навчальним закладом індивідуально, а час проведення визначається графіком (вказується день та час їх проведення).

Рекомендується також проведення екскурсій (час екскурсії визначається графіком практики).

Кількість годин на заняття не повинна перевищувати 6 годин на тиждень.

Можна виділити один консультаційний день на 10 –14 днів (2 тижні).

Навчальні посібники

Під час проходження практики студенти повинні вивчити інструктивні листи, чинні накази Міністерства охорони здоров’я України та місцевих органів, ознайомитися з періодичними виданнями газет, журналів та додатковою літературою з спеціальності.

Методичні рекомендації для студентів.

1. Виконати програму практики.

2. Вивчити функціональні обов’язки на тих робочих місць, які закріплені за студентами.

3. Пройти інструктаж з техніки безпеки.

4. Вивчити правила заповнення документації.

5. Вести щоденники згідно з вимогами виробничої практики.

6. Виконувати всі обов’язки студента під час практики.

Форми і методи контролю.

Впровадження під час практики чіткої системи біжучого та підсумкового контролю виконання програми.

Проведення після закінчення певного розділу практики побригадного біжучого контролю (тестовий контроль, розв’язання ситуаційних задач, заміри практичних умінь і навичок тощо).

Здійснення щоденного контролю з боку методичних та безпосередніх керівників за дисципліною практикантів, виконанням графіку проходження практики, веденням щоденників (їх зміст, якість оформлення, відповідність програмі).

Вимоги до звіту.

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіти про виконання програми практики, виробничу характеристику, рецензію методичного керівника. Вище перераховані документи завіряються підписами загального, безпосереднього та методичного керівників практики та гербовою печаткою установи.

 

Підведення підсумків практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання, складаючи диференційований залік за програмою практики відповідно до наказу МОЗ України від 07 грудня 2005 року за № 690 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за № 7/11881) “Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів I – II рівнів акредитації ”

 

ПЕРЕЛІК

Документації, яку необхідно пред’явити на захист практики

1. Виписку з наказу по установі фармації про зарахування на виробничу практику (в перші 5 днів від початку практики).

2. Щоденник виробничої практики.

3. Цифровий звіт.

4. Виробнича характеристика.

5. (Все вище перераховане завіряється гербовою печаткою)


ПОРЯДОК

проходження виробничої пропедевтичної практики з аптечної технології ліків студентом(кою) ІІ курсу______групи із спеціальності 5.110201 “Фармація” Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

На базі______________________________________________

(назва лікувально-профілактичної установи)

з “____”______________ 20__ р. до “____”________________ 20__ р.

 

 

№ п/п Назва розділу практики Терміни Робочий час
1. Ознайомлення з аптекою та робота в якості молодшого медичного працівника з прибирання приміщень.    
2. Робота в якості молодшого медичного працівника з миття посуду.    
3. Ознайомлення з апаратурою та порядком отримання води очищеної та води для ін’єкцій    
4. Робота в якості фасувальника.    
5. Робота в якості помічника фармацевта з виготовлення ліків.    

 

Підпис студента________________

 

Записи осіб, перевіряючих роботу студента(загальних та методичних керівників)

Дата Результати перевірки, недоліки, рекомендації П.І.П. перевіряючих, підписи
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Контроль знань та умінь, проведений на базі практики(безпосередніми керівниками)

Дата Назва розділу Види контролю Оцінка Підпис
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


ПАСПОРТ ПРАКТИЧНОЇ БАЗИ

Назва закладу: __________________________________________________________

Завідувач:_______________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, імя, по батькові)

Заступник: ______________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, імя, по батькові)

Історія розвитку установи:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випускники ПВНЗ “Медичний коледж” :___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПРОПЕДЕВТИЧНА ПРАКТИКА З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

 

Робочим місцем студента є асистентська, дистиляційна і мийна кімнати, приміщення аптеки, які підлягають прибиранню.

 

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

І. Ознайомлення з аптекою:

- з будовою та обладнанням аптеки;

- з правилами внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

- вивчення правил техніки безпеки на. всіх робочих місцях, правил охорони праці, виробничої санітарії.

ІІ. Робота в якості молодшого медичного працівника з прибирання приміщень:

- ознайомлення з санітарними вимогами щодо прибирання .приміщень аптек згідно з чинними нормативними вимогами;

- проведення вологого прибирання робочого місця фармацевта і приміщень аптеки;

- участь в роботі по догляду за устаткуванням аптек.

ІІІ. Робота в якості молодшого медичного персоналу з миття посуду:

- вивчення обов'язків санітарки;

- ознайомлення з будовою та обладнанням мийної кімнати;

- приготування розчинів дезінфікуючих та миючих засобів, що є в аптеці;

- дезінфекція, миття і стерилізація аптечного посуду згідно з чинними наказами та Інструкціями;

- зберігання чистого посуду.

IV. Ознайомлення з апаратурою та порядком отриманням води очищеної та води для ін’єкцій згідно з чинним наказом:

- вивчення обов'язків фасувальника;

- ознайомлення з організацією робочого місця фасувальника, з мірним посудом, з приладами малої механізації, що використовуються при фасуванні ліків;

- фасування ліків з використанням приладів малої механізації, що є в аптеці.
V. Робота в якості помічника фармацевта з виготовлення ліків:

а) ознайомлення:

- з обов’язками фармацевта з виготовлення ліків та організацією його робочого місця;

- з вимогами до особистої гігієни персоналу аптек;

б) вивчення санітарного режиму приготування ліків згідно з нормативною документацією;

в) виконання під наглядом безпосереднього керівника таких робіт:

- розважування приготовленої суміші порошків;

- проціджування і фільтрування рідких лікарських форм;

- оформлення супозиторіїв і пілюль;

- підбір посуду, корків та інших закупорювальних матеріалів;

- упакування і оформлення різних лікарських форм;

- викладення із ступки в баночку приготовленої мазі;

- приготування нескладних лікарських форм, що містять не більше трьох інгредієнтів.

При їх виготовленні зробити розрахунки з перевірки разових і добових доз медикаментів списку А і Б, з приготування мікстур за допомогою бюреткової системи, з розведення спирту, з розбавлення стандартних рідких фармакопейних препаратів, з виготовлення порошків, особливо із застосуванням тритурацій.

Студент повинен знати:

1. Посадові обов’язки;

- молодшого медичного працівника на кожному робочому місці;

- фасувальника.

- фармацевта з приготування ліків.

2. Будову та принцип дії апаратів для отримання води очищеної та води для ін’єкцій.

3. Накази, інструкції, які регламентують їх роботу, особливості миття посуду та прибирання приміщень, одержання води очищеної і води для ін’єкцій, види і режими стерилізації.

4. Правила техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

Студент повинен уміти:

Під контролем молодшого медичного працівника, фасувальника виконувати обов’язкові практичні навички.

 

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дата Всього за розділ Оцінка Підпис безпосеред нього керівника
         
Вологе прибирання робочого місця.                
Йоржування аптечного посуду.                
Мийка аптечного посуду.                
Користування мийними машинами.                
Користування пристроєм для йоржування.                
6. Користування пристроєм для ополіскування УОП.                
7. Користування мийками секційними.                
8. Дезінфікування посуду.                
9. Приготування дезінфікуючих розчинів різної концентрації.                
10. Підготовка аптечного посуду до стерилізації.                
11. Проведення проб на стерильність.                
12. Користування сушильно - стерилізаційними шафами.                
13. Користування різними типами терезів.                
14. Подрібнення порошку у ступці.                
15. Підбир посуду.                
16. Дозування сипких ліків.                
17. Виконання розрахунків.                
18. Підготовка фільтрів.                
19. Підготовка ватних тампонів.                
20. Підготовка прокладок.                
21. Користування дозаторами порошків.                
22. Користування пристроєм для подрібнення жирових основ.                
23. Відмірювання рідин.                
24. Розчинення лікарських речовини згідно з їх властивостями.                
25. Проціджувати та фільтрувати розчини.                
26. Користування мішалками.                
27. Користування дозаторами                
28. Користування банею водяною лабораторною ВБ-2.                
29. Користування апаратами для струшування рідин.                
  30.   Користування апаратами для фільтрування розчинів.                
31. Закупорювання флаконів різними видами корків.                
32. Закупорювання флаконів різними ковпачками методом обтискування.                
33. Користування пристосуванням для обтиску ковпачків на флаконах різного об’єму.                
34. Користування пристосуванням для зняття алюмінієвих ковпачків.                
35. Оформлення ліків для видачі.                
36. Складання паспорту аптечної установи.                
37. Оформлення санітарного бюлетеня, або куточка.                

 

 

Безпосередній керівник

виробничої практики: _______________________ ____________

(Прізвище, ім.я, по батькові) (підпис)

Дата Об’єм виконаної роботи Підпис керівника
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     
  Самостійно:  
     
     
     
     
     
     
  Допомагала(в):  
     
     
     
     
  Спостерігала(в):  
     
     
     

 

САНОСВІТНЯ РОБОТА

Дата Тема (тези бесід) Місце проведення Кількість присутніх Відмітка про виконання
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Виконайте контрольні завдання:

1. Опишіть правила внутрішнього розпорядку аптеки:____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опишіть правила техніки безпеки фармацевта аптеки: _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Опишіть вимоги наказу МОЗ України за № 275 щодо санітарного режиму аптеки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Опишіть посадові обов’язки молодшої медичної сестри - мийниці: _______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Приготуйте дезинфікуючі та миючі засоби, що використовуються в аптеці: _______

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Опишіть правила миття та стерилізації аптечного посуду. Як зберігається чистий посуд в аптеці:________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Опишіть спосіб отримання води очищеної в аптечних умовах, її аналіз та зберігання:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Опишіть посадові обов’язки фармацевта аптеки та організацію його роботи: ______

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Опишіть ваго-об’ємний метод виготовлення ліків в аптеці: ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Опишіть посадові обов’язки фасувальника аптеки та організацію його роботи:___

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11, Опишіть засоби малої механізації, що використовуються в аптеці:_______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Просмотров 1094

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!