Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Аккумулятор батареясы зарядтау орындарында тыйым салынадыж/б:барлығы

12, Аккумулятордағы пластиналардың сульфатациясы пайда болады

ж/б: жоғарыдағы ақаулардың барлығы

13, Ауыспалы ток генераторының негізгі сипаттамалары на жатады

ж/б:номиналдық кернеу, ток ж/е қуат

14, Аккумулятор батареясының полюстік өткізгіштерінің сілтіленуі,,,себеп болады

ж/б:қозғалттқышты іске қосу кезінде стартер зәкірінің айналу жиілігінің төмендеуі

15,Автокөлікте электр кушінің тұтынушылары ,,,болып табылады

ж/б:Барлық аталған жуйелер ж/е құралдар

16,А14ДВ-10 оталдыру щамының маркалануындағы 14 саны нені білдіреді

ж/б: қорытқыш сан

17, ,Автокөліктің артқа қозғалуына мүмкіндік беретін механизм

ж/б: беріліс қорабы

18 Амперметрдің міндеті

ж/б: Аккумуляторлы батареяның зарядтты тоғын бақылау үшін

19 Аккумуляторларда электролиттің деңгеиін,,,, анықтайды

ж/б: әйнек құбырымен

20 А14ДВ-10 оталдыру білтелерін таңбалаған кезде 14 саны,, білдіреді

ж/б:конструкторының өңдеудің реттік санын

21 Аккумуляторлы батареядағы сепаратордың міндеті

ж/б: әр атты пластинкалардың түйісуін алдын алады

22Амортизатормен құрылған екі жақты әрекеттің кедергісі

ж/б: беріліске қарағанда сығылуда аз болады

23 Аккумуляторды өзара,,,біріктіреді

ж/б: ретпен

24 Аккумулятор батареяларының негізгі ақауы

ж/б: Әртурлі пластиналардың кысқа тұйықталуы

25 Ауыспалы ток генераторының негізгі ақауларын көрсетіңдер

ж/б: роторды қыздыру орауының узілуі

26 Аккумулятор батареясының іске қосу үшін қолданылатын электролиттің орташа тығыздығы болуы қажет

ж/б:1,27гр/См3

27 Автомобиль электр жабдықтарында пайдаланылатын сақтандырғыштар ж/бҚыскы тұыйыкталу желінің сәйкес келетін учаскесін элекртэнергиясы көзінен ажыратады

28Аккумулятор батареясын қосымша зарядтау кезінде электролиттің тек қайнап кету себебінің бірі

ж/б: Қернеу реттегішінің жумыс істемеуі

29 Аккумулятор батареясының зарядтылық деңгейін жуктеуші аша көмегімен тексеру кезінде ,,, қол тигізуге тыйым салынады

ж/б:жуктегіш кедергіге

30 Автомобильдердегі АКБ зарядының режимін бақылау үшін бақылау шамын қолданады Генератор жумыс істеп тұрған кезде бұл шам,, қажет

ж/б: Жанбауы қажет

31Аккумулятор батареясының номиналдық сыйымдылығына анықтама беріңдер

ж/б: Аккумулятор қуатын жоғалту кезінде беретін ток молшері

32 Айқортопса берілісінің міндеті

ж/б:агрегаттарарасындағы өзгермелі бұрыштың бұрылу моментінің берілісі

33Аспаның міндеті

ж/б:Барлықкөрсетілгендер

34 Аккумулятордағы өзара байланыстыратын элемент

ж/б:Элементаралык қосқыш

35А14ДВ-10 тұтандыру шырағының маркаларындағы А әріпі нені білдіреді

ж/б:М14*1,25 бұрандасының өлшемі

36Айнымалы тоқ генераторының міндеті

ж/б:қозғалтқыш жұмысындағы АКБ ж/е электр жабдығының көзін зарядтау үшін

37Айнымалы күйіндегі генератор түзілімі

ж/б:Ротор

38Аккумулятордағы электролит тығыздығын жоғарылату үшін үстінен құю қажет

ж/б: Тығыздығы1,40г/см3 электролит

39Аккумулятор батареясының өздігінен жылдам қуатының таусылу белгілері,,,,б.т

ж/б:Аккумулятордағы электролиттерден газ көпіршіктерінің бөлінуі

40 Аккумулятор батареясындағы электролит тығыздығы белгіленген мөлшерден көп болса,онда ол..... әкеліп соқтырады

ж/б:Пластиналардың сульфатациясына

41АКБ толық зарядталған кезде амперметр ұзақ уақыт бойы үлкен зарядты токты(8-10А артық) көрсетіп тұрады, себептері

ж/б:Жоғарыдағы себептердің барлығы

42. Аккумулятор батареясының сыймдылығын өлшеу бірлігі

ж/б:Ампер*сағат

43.АКБ-ның сыртқы шынжырдан ажыратылуы

ж/б:Разрядталу жылдамдығын азайтады және қызмет мерзімін ұлғайтады

44. Аккумулятор батареясын зарядтау кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша келесі ережелер сақталуы қажет

ж/б:Жоғарыдағы жауаптардың барлығы

45. Аккумулятор батареясының зарядтарының түріне жатады

ж/б:Жоғарыдағы жауаптардың барлығы

46. Амперметірдің негізгі ақауын көрсетіңіз

ж/б:Магниттердің бөлшектерінің магниттелуінің жоғалуы

47. . Аккумулятор батареясының негізгі сипаттамалары

ж/б:Жоғарыдағы жауаптардың барлығы

48.А14ДВ-10 оталдыру шамының маркалануыдағы А әріпі нені білдіреді

ж/б:Корпустағы бұранданың белгісі М14*1,25

49.Автокөлік генераторымен болатын кернеу қандай көрсеткіштерге тәуелді

ж/б: Ротордың айналу жиілігі мен қыздыру орауыедағы ток күшіне

50. Автокөлік электр жабдығында қолданылатын электр қозғалтқышының иінінің айналу жиілігін қандай тәсілмен реттейді

ж/б:Электр қозғалтқыш тізбегіндегі қосымша резисторын қосумен немесе тізбекке қосылатын қыздыру орамының санын өзгертумен

52. Автокөліктің ішінде екі синхронизатор бар, бес басқышты қорабында қандай беріліс синхронизатор көмегінсіз іске қосылады

ж/б:Бірінші

53. . Аккумуляторларда электролиттердің тығыздығын ... анықтайды

ж/б:денсиметрмен

54.Айнымалы беріліс қорабының міндеті

ж/б:Қосылатын тістегершіктерінің бұрышты жылдамдықтарын тегістеу үшін

55. . Аккумулятордағы электролит тығыздығын төмендету үшін үстінен құю қажет

ж/б:тазартылған су

56.Ауаны массалық шығындау датчигі

ж/б:Қозғалтқыш жұмысы кезінде цилиндрларды толтыруға жіберілетін ауа мөлшерін баскарудың электрондық блогын ақпаратпен қамтамасыз етед.

57. АКБ қолданатын электролит дегенимиз не

ж/б:Тазартылған судағы күкірт қышқылының белгісі бір тығыздықты ерітіндісі

58.Автомобильдегі АКБ-ны кайта зарядтау кезінде электролиттиң тез қайнап кетуінің себебі

ж/б:Пластиналардың қысқа тұйыкталуы

59. Автомобильдің ұзақ тұруында , яғни бірнеше тәуліктен бирнеше аптаға дейн АКБ-ның пайдаланушылық көрсеткішінің шамалылануын болдырмау үшін

ж/б:АКБ-ны сыртқы шынжырмен байланыстыратын сымдардың бірін ажыратып тастау қажет.

60.Ауыспалы токты тұрақты токқа айналдыратын генератордың торабы

ж/б:Түзеткіш блок

61.Автокөліктің электр тізбектеріндегі сақтағыштар қандай функцияларды орындайды

ж/б:Қайнар көзінен тұтынушыларды автоматты түрде алып тастайды.

62.Алға тартқыш дөнгелектерде өте үлкен айналдырушы моменттің болуы мынадай жағдайларда қажет

ж/б:Автокөліктің орнынан қозғалысс кезінде.

63.Ауыспалы сүзгіш элементі бар екі толық ағымды сүзгіші қолданылатын майлаужүйелеріндегі қозғалтқыштар

ж/б:КамАЗ-5320

64.Автомобиь шамы .. тұрады

ж/б:қызарту зерінен,шыны сауыттан ,цоколдан .

65.Автомобиль трансмиссиясындағы гидротрансформатор бұралу моментін қамтамасыз етеді.

ж/б:сатылы емес

66. Автомобильдің айқартаспа берілісі.. қызмет етеді.

ж/б:Өзгермелі бұрышта бұралу моментін беру үшін.

67.Акмуллятор батареясындағы электролит деңгейі .. болуы қажет

ж/б: Қорғаушы қалқаннан 10-15мм жоғары болуы қажет

68.Аккумулятор батареясының жеделдетілген зарядталуы номиналдық сыйымдылықтан ток күшіне байланысты жүзеге асырылады

ж/б:0,7*0,9

69.А14ДВ-10 тұтандыру шырағының маркалануындағы Д арпі нені білдіреді

ж/б:Корпустың бұрандалыбөлігінің ұзындығының белгісі.

70.Автомобильге орналастырылған аккумулятор батареясы.. қуаттандыру үшін қызмет етеді.

ж/б:Жоғарыдағы жауаптардың барлығы

71. Аккумулятор батареясы толық зарядталмайды себептері

ж/б:Жоғарыдағы себептердің барлығы

72.Ауырлық рельсінің ұстап тұрушы орауын тексеру кезінде 12в қуаттандыру көзіне.. арасына қосамыз.

ж/б:Ауырлық рельсінің кклеммасы мен стартер (массасы)

73.АКБ-ның қайта зарядталуы жузеге асырылу үшін қандай шарттар орындалуы қажет.

ж/б:Қозғалтқыш жұмыс істейді , генератор шығаратын сыртқы шынжырдағы жалпы ток киын токтан озырақ

74.Автомобильдегі дроссельдік заслонканың орналасу датчигі

ж/б:Дроссельдік пострубкада

75.Алға тартқыш дөнгелектерде өте үлкен айналдырушы моменттің болуы мынадай жағдайларда қажет

ж/б:Автокөліктің орнынан қозғалысы кезінде

76.Автокөліктің артқа қозғалуына мумкіндік беретін механизм

ж/б:беріліс қорабы

77. .Автокөліктің,ішінде екі синхронизаторы бар бес басқышты қорабында қандай беріліс синхронизатор көмегінсіз іске қосылады

ж/б:биринши

78. Ауыспалы сүзгіш элементі бар екі толық ағымды сүзгіші қолданылатын майлау жүйелеріндегі қозғалтқыштар

ж/б:КамАЗ 5320

79. Аккумуляторларда электролиттің деңгейі... анықтайды

ж/б:әйнек құбырымен

80.Аккумуляторлы батареялардың сыйымдылығын өлшеу бірліктері

ж/б:Ампер сағ.

81. Ауыспалы ток генераторының атқаратын қызметі

ж/б: козғалтқыш жұмысы кезінде ток тұтынушыларының барлығын қуатпен ж/е аккумулятор батареясының зарядталуын қамтамасыз етеді

82. Аккумулятордағы пластинкаларын сульфациясы пайда болады

ж/б:жоғарыдағы аккумулятордың барлығы

83.А14ДВ-10оталдыру шырақтарын таңбалау кезінде А әрпі.. білдіреді

ж/б:резьбаның бөліктің ұзындығын

84.Алдыңғы жетекші мостта доңғалақтарға жетек.. іске қосады

ж/б:бірдей бұрыштың жылдамдықтағы опсалармен

 

 

85.Ауыспалы ток генераторының негізгі ақауларын көрсетіңдер

ж/б:роторды қыздыру орауының үзілуі

86. Амперметрдің негізгі ақауын көрсетіңіз

ж/б:магниттердің болшектерінің магниттелуінің жоғалуы

87.Автокөліктің орнынан қалықтап қозғалуына көмектесетін құрылғыны атаңыз

ж/б:Ілініс

88. Ауыспалы беріліс қорабы .. үшін қолданылады

ж/б:барлық аталған қызметтерді орындау

89.Айкартопса берілісінің міндеті

ж/б:агрегатор арасындағы өзгермелі бұрыштың бұралу моментінің берілісі

90. А14ДВ -10 тұтандыру шырағының маркаланыуындағы А әрпі нені білдіреді

ж/б:қортқыш санды, 14

91. Аккумуляторлы батареядағы сеператордың міндеті

ж/б:әр атты пластинкалардың түйісуін алдын алады

92. Аккумулятор қақпағының бетіне төгілген электролитті бейтараптандырады

ж/б:10 % -дық мүсәтір спиртінің ас содасының қсу қоспасымен

93. Автомобиль трансмиссиясындағы гидротрансформатор.. . бұралу моментін қамтамасыз етеді

ж/б:сатылы емес

94. Алдыңғы жетекші мостта доңғалақтарға жетек .. іске асады

ж/б:бирдей бұрыштық жылдамдықтағы оталармен

 

Г

95 Генератордың жетекті тартпасының шамадан тыс тартылуы жылдам тозуға акеп соғады

ж/б:подшипниктердің

96 Генератордың түзеткіш блогының диоды токты бир бағытта қана өткізеді яғни ,бұл диод.... дегенді білдіреді

ж/б:жұмыс істеп тұр

97 Генератордың тузеткіш блогының диоды екі бағытта ток өткізеді яғни ,бұл диод.. дегенді білдіреді

ж/б:қысқа тұйықталған

98 Генератордағы серіппелердің қысымының күшеюі тексеріледі

ж/б:динамометрмен

99 Генератор статорының орау шынжырындығы бир фазаның үзілу кезінде

ж/б:генератор қуаты төмендейді ж/е толық зарядталмайды

100 Генератордың қылшақтары мен байланыс сақыйналарының жағдайын тексереді

ж/б:ТО-2

101 Генератор статорының орама шынжырының екі фазасының үзілу кезінде

ж/б:генератор жұмыс истемейді

102 Генератормен шығарылатын кернеуді реттеудің себебі.. өзгерту

ж/б:қыздыру орамдары тудыратын магнит ағынының белсенділігін

103 Газ үлестіруші механизимдегі жылдамдық саңлауларды өлшейтін аспаптың сүнгісі кандай болу керек

ж/б:жалпақ

104 Генетатордың түзеткіш блогының диоды токты еки бағытта жібереді . Бұл дегенимиз диод...

ж/б: жабылған

 

105 Генератор бөлшегінің қатысты айналтындар....

ж/б:ротор, желдеткіш

106 Генераторға ТҚК кезінде тексереді

ж/б:Жоғарыдағы жұмыстардың барлығы

107 Генератор статорының өткізгішін.....жалғайды

ж/б:Түзеткіш блогка

108 .ГАЗ-3110 автомобильнің тежеуіш жуйесіндегі қалып ж/е атанақ арасындағы саңылауды реттепу қалай іске асады

ж/б:автоматты түрде

109.Гипоидты берілістердің ерекшеліктері

ж/б:қалыпты , шусыз ж/е орта ауырлықтың төмендеуі

110.Генератодың түзеткіш блогының диоды токты тек қана бір бағытта жібереді. Бұл дегеніміз диод...

ж/б:дұрыс жұмыс істейді.

111.Генератордың ТҚ ж/е жөндеу операциясын жүргізу кезінде тыйым салынады.

ж/б:жоғарыдағы жауаптардың барлығы

112. Генератор арқылы берілетін кернеудің көбею кезінде...

ж/б:Қыздыру орамы тізбегіне қосымша резистор қосылады.

113. Генератордың жетекші белдігінің қатты тартуы.. тез тозуына алып келеді..

ж/б:ішпектердіңПросмотров 3910

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!