Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Соціальна структура суспільстваСоціальна структура суспільства — це сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп, спільностей та інститутів, пов'язаних між собою відносно сталими відносинами.

Соціальна група – відносно стала спільнота людей, яка склалась історично, відрізняється роллю і місцем у системі соціальних звязків суспільства

Види соціальних груп: за віком, за місцем проживання, за професією, національністю, релігією, політичними інтересами.

Структура соціальних груп:

· Люди

· Установи

· Регулююча установа

Соціальні інститути – певні утворення, основним призначенням яких є регулювання суспільного життя (інститут сімї, політики, виховання, тощо). Вони склались історично і забезпечують виконання життєво важливих для суспільства функцій. Включають сукупність норм, ролей, взірців поведінки, систему контролю.

Складність побудови соціальної структури полягає в тому, що у суспільстві є відносини соціальної рівності і нерівності. Типовий приклад — пересічний службовець чи студент прирівнюються законом України за своїми конституційними правами до Президента України, адже Конституція нашої держави передбачає рівність громадян. Разом з тим, абсолютно зрозуміло, що за правами і пільгами ці категорії громадян значно відрізняються між собою

 

Соціологія молоді.

Соціологія молоді- галузь соціології, яка досліджує соціально-демографічну спільність суспільства, що перебуває в процесі переходу від дитинства до дорослого життя і переживає стан сімейної та позасімейної соціалізації, засвоєння норм і цінностей, творення соціальних і професійних очікувань, ролей, статусу. Цей процес виявляється у специфічно молодіжних формах поведінки й свідомості, в поняттях молодіжної субкультури, моди, музики, мови тощо. Активна роль молоді в процесі соціалізації зумовлена тим, що вона не лише копіює усталені взірці адаптивної поведінки і взаємодії, але й вносить у них новий зміст залежно від умов життя, що швидко змінюються.

Функціями соціології молоді є:

— методологічна — забезпечує розробку наукових засад для сучасної соціологічної молодіжної концепції та формування на цій основі сильної державної молодіжної політики;

— теоретико-пізнавальна — полягає у виробленні специфічного понятійно-категоріального апарату, дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної спільноти;

— прогностична — виявляє себе у дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді, виробленні коротко- і довгострокових прогнозів їх розвитку;

— практична — пов'язана з виробленням сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем, встановленням ефективних механізмів, забезпеченням тісного зв'язку дослідницьких інститутів, лабораторій з державними і громадськими структурами, що працюють з молоддю;

— управлінська — реалізується через науково обґрунтовані методи та форми діяльності державних, громадських установ щодо регулювання соціальних процесів у молодіжному середовищі.

Молодь – це соціально-демографічна група, котра переживає становлення соціальної зрілості, входження у світ дорослих, адаптацію його й майбутнього її відновлення.

Якщо у 1993 р. у Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" в ньому було зафіксовано, що поняття молоді охоплює громадян країни віком від 15 до 28 років, то у 2004 р. у новій редакції цього Закону знаходимо таке визначення: "Молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років".

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” за 2004 рік У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 14 до 35 років


Просмотров 590

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!