Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


вагонами (контейнерами) форми ГУ-46Оформлення відомостей форми ГУ-46 проводиться в АРМі ПЗ товарним касиром або прийомоздавальником вантажу та багажу станції згідно пам’яток форми ГУ-45.

Товарний касир або прийомоздавальник запрошує новий документ, вибирає потрібну під’їзну колію та облікову добу. Потім проставляється ознака нарахування. З переліку пам’яток форми ГУ-45 вибирається пам'ятка необхідна для розрахування. Виконується запит по формуванню відомості ГУ-46, в процесі якого виконується розрахунок суми користування вагонами.

Після розрахування і перегляду оформленої відомості присвоюється номер ручної реєстрації та послідовно виконується друкування документу.

Документ друкується в 3 примірниках.

Надрукований документ підписується відповідальним працівником вантажовласника та начальником станції (заступником).

Після погодження та підписання відомості про користування вагонами (контейнерами) форми ГУ-46 підтверджується в АРМ ПЗ, в момент якого виконується списування відповідної суми в ТехПД.

Оформлення ГУ-46 на подавання та забирання вагонів товарним касирам по закінченню кожної облікової доби.

Нарахування виконуються згідно кількості поданих та забраних вагонів по кожному підприємству окремо.

Порядок оформлення відомості та її підписання виконується порядком, який встановлений для відомості на користування вагонами (контейнерами).

4.6.6 Технологія роботи з вантажними вагонами власності інших держав

 

Для забезпечення чіткої й злагодженої роботи між станцією та портом по вивантаженню вантажних вагонів належності країн СНД, організована інформація про підхід поїздів.

Щодоби о 8-00 оператор СТЦ бере інформацію з ІОЦ залізниці за повідомленням із вказівкою індексу поїзда, прогнозованого часу прибуття, кількості вагонів, роду вантажу, належності вагонів. Цю інформацію передає керівництву станції та у залізничну службу ДП «ОМТП».

На підставі такої інформації керівництво станції та залізнична служба ДП «ОМТП» спільно планують підхід поїздів, розміщення їх по фронтах вивантаження й першочергове вивантаження.

Щоденний контроль за вивантаженням і відправленням порожніх вагонів країн СНД здійснює заступник начальника станції з оперативної роботи. Після прибуття поїзда на станцію, оператор СТЦ по прибуттю запитує з ЕОМ довідку про належність вагонів прибулого состава поїзда, про час знаходження на Одеській залізниці вагонів власності інших держав і розмічає телеграму -натурний лист, що передає для подальшої роботи ДСЦ.ДСЦ встановлює особливий контроль за часом знаходження вагонів власності інших держав на коліях станції та їхньою схоронністю.

Оператор при ДСЦ фіксує подальше проходження вагонів власності інших держав по коліях станції.

За станом на 8-00 і 17-00 оператор при ДСЦ запитує з ЕОМ довідку про пономерну наявність вагонів країн СНД і довідку про наявність цих вагонів на Одеській залізниці більше 15 діб. Довідки надаються заступникові начальника станції з оперативної роботи та ДСЦ для здійснення суворого контролю й вживання необхідних заходів по своєчасному відправленню вагонів.

При одержанні повідомлення форми ВУ-23 М про технічні несправності, ДСЦ перевіряє належність вагону й забезпечує першочергове відправлення на станцію Одеса-Застава 1 для виконання ремонтних робіт.

Начальник станції при проведенні аналізу роботи змін особливу увагу приділяє питанню виконання технологічних норм простою вагонів належності інших держав.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНОЇ і КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1 Загальна характеристика вантажної роботи станції

По територіальній ознаці й характеру роботи станція Одеса – Порт розділена на 3 навантажувально - вивантажувальних райони:

- 1-й – з 1-го по 7-й причал включно, Конюшений, Пролетарський та Бакалійний парки.

- 2-й – з 8-го по 26-й причали включно; навантажувальний комплекс „Одеський портовий холодильник”; „Одеський Портовий Вантажно- Перевалочний Комплекс”;

- 3-й – Газовий парк і під'їзні колії: ДП ГАК Хліб України „Одеський портовий елеватор”; ЗАТ „Укрелеваторпром”; ДП ГАК Хліб України „Одеський комбінат хлібопродуктів”; ЗАТ „Одеська цукрова компанія”.

На під'їзних коліях, що примикають до станції, виконується наступна вантажна робота:

- н/к „Одеський портовий холодильник” – навантаження риби, скоропорту, цитрусових вантажів;- „ОПВК” – налив та злив олійних вантажів;

– на під'їзній колії ДП ГАК Хліб України „Одеський комбінат хлібопродуктів” виконується навантаження борошна. Вивантаження зернових культур;

– на під'їзній колії ЗАТ „Одеська цукрова компанія” – здійснюється навантаження цукру, налив патоки, вивантаження вугілля, вапна, паперу;

- на під'їзній колії ДП ГАК Хліб України „Одеський портовий елеватор” вивантаження й навантаження зерна;

- ЗАТ „Укрелеваторпром” – вивантаження та навантаження зернових культур;

– на під'їзній колії цукрового комплексу Одеського торговельного порту – навантаження й вивантаження цукру-сирцю, металу.

Вантажні фронти під'їзних колій, що примикають до станції визначені договорами на експлуатацію під'їзних колій та подавання-забирання, а ДП „ОМТП” - договором про взаємини між залізницею та портом.

Оперативне керівництво подачі та забирання місцевих вагонів здійснюється маневровим диспетчером, що підпорядковується начальнику станції та його заступникам.

Перед вступом на чергування маневровий диспетчер повинен ознайомитися з положенням на коліях Станційного парку, з підходом поїздів, а також ознайомитися з наказами, що надходять з Управління залізниці, станом фронтів навантаження й вивантаження, згідно графіка виконаної роботи довести план роботи працівникам зміни на планерній нараді.

У процесі чергування, керуючись інформацією про підхід вантажів та наявність місцевих вагонів на станції, маневровий диспетчер складає план роботи, дає завдання складачам поїздів на маневрову роботу з подачі та прибирання вагонів на пункти навантаження-вивантаження.

Загальне керівництво маневрової роботи на станції здійснює маневровий диспетчер.

Маневровий диспетчер зобов'язаний за 20 хвилин до передбачуваного заїзду тепловоза на об'єкти повідомити про це диспетчера залізничної служби порту та прийомоздавальника цього об'єкта.

Подані вагони під навантаження або вивантаження маневровим локомо-тивом, повинні зустрічатися прийомоздавальником вантажного об’єкту, стивідором або начальником складу за вказівкою яких, складач поїздів виконує розміщення вагонів по фронтах, а також прибирання вагонів, з якими закінчено вантажні операції.

Про закінчення подачі й розміщення вагонів під вантажні операції складач поїздів по радіозв'язку або по телефону доповідає маневровому диспетчеру.

Подані вагони під навантаження або вивантаження вносяться старшим прийомоздавальником вантажу й багажу станції через АРМ ПЗ в пам'ятку користування вагонами й контейнерами форми ГУ - 45, які підписуються старшим прийомоздавальником і представником порту до початку навантаження-вивантаження.

Прибирання вагонів виконується після перевірки пломбування, очищення

вагонів, закриття дверей, люків, прибирання реквізитів кріплення, вручення перевізних документів з повідомленням старшого прийомоздавальника станції представником порту під розпис, з обов’язковим підписанням пам'ятки.

Про подачу вагонів маневровий диспетчер завчасно інформує старших прийомоздавальників, а останні попереджають працівників комплексів порту й диспетчера транспортного цеху під'їзної колії про підготовку робочої сили, механізмів для забезпечення навантаження, вивантаження.

Після подачі вагонів на об'єкти до початку навантаження, прийомоздавальник повинен мати накладну на пред'явлений вантаж, перевірити наявність візи начальника станції, оглянути вагони в комерційному відношенні й переконатися в тому, що стан вагонов відповідає вимогам, які гарантують схоронність вантажів.

У тих випадках, завантажені вагони які прибули після вивантаження передбачається використати під навантаження, оглядачі вагонів, на вимогу прийомоздавальника, визначають придатність вагонів під навантаження на пунктах вивантаження, і результати огляду записуються в книгу ВУ-14 з обов'язковим підписом працівника, що оглядав вагони.

Комерційний огляд вагонів при здвоєних операціях виконується на фронті навантаження.

У процесі навантаження або вивантаження прийомоздавальники періодично інформують маневрового диспетчера про хід вантажних операцій і передбачуваний час їхнього закінчення, а також про кількість вагонів, використаних під здвоєні операції.

По закінченню навантаження й накладання дротових закручень на дверні вушка вагона, пломбування вагонів, прийомоздавальник станції

здійснює прийом вагонів від порта по зовнішньому огляду з перевіркою відбитків на пломбах і ЗПП.

Після цього прийомоздавальник вантажу наносить у спеціально відведенному місці на вагоні крейдову розмітку відповідно до призначення вагонів і відмічає час закінчення вантажних операцій у пам’ятці та відомості про користування вагонів.

Про закінчення навантаження або вивантаження вагонів прийомоздавальник вантажів повідомляє по телефону маневрового диспетчера з вказуванням вантажу й призначення вагонів.

Маневровий диспетчер, керуючись інформацією, отриманною від прийомоздавальника про хід вантажних операцій, завчасно до моменту закінчення операцій дає завдання складачу поїздів на прибирання вагонів на

колії станції та сповіщає прийомоздавальників про час заїзду маневрового локомотива для прибирання вагонів.

Керуючись розміткою, складач виконує прибирання вагонів з вантажних фронтів.

5.2 Технологія обробки цистерн під налив

 

Після прибуття цистерн на станцію Одеса – Порт виконується огляд вагонів працівниками ПКТО, приймальниками поїздів, з обов'язковими розписами в книзі ВУ-14 ( що знаходяться в СТЦ) після огляду всієї групи, без повторного огляду на фронті навантаження. На непридатні цистерни в технічному й комерційному відношенні виписуються відповідні документи форми ВУ-23 М або ГУ-23.

При огляді особлива увага приділяється справності нижніх та верхніх зливних приладів, включаючи справність пломбуючих вушок, наявності повного комплекту барашків, ущильнених гумок, наявності справного й опломбованого повітряного клапана.

Оператор СТЦ виконує розмітку цистерн на підставі результатів огляду.

Приймальник поїздів після розпису стрільця ВОХР та оглядача вагонів у книзі ВУ-14, передає номери вагонов, придатних під налив, прийомоздавальнику об'єкта , що записує їх в свою книгу ВУ-14.

Маневровий диспетчер, при розформуванні поїзда, пригодні цистерни відставляє на окрему колію для подачі на під'їзні колії.

Після подачі вагонів на фронт наливу, працівники нафтобази повідомляють начальника охорони про подані вагони на фронт, для своєчасного взяття під охорону вагонів, після наливу, а також виконують закриття нижніх та верхніх зливних приладів. Прийомоздавальник об'єкту передає номери вагонів, подані під налив, у товарну касу. Касир перевіряє по компьютеру належність відповідній державі й наявність двійників, у порівнянні з фактичними трафаретами на вагоні.

Огляд вагонів після наливу виконується прийомоздавальниками, стрільцями ВОХР та представниками ватажовідправника безпосередньо на фронті навантаження згідно Інструкції про спільний огляд вагонів з працівниками ВОХР. Про приймання вантажів під охорону робиться відповідний запис в книгу здачі вантажів під охорону форми ХУ-3 під роспис працівників які виконували огляд. Прийомоздавальник об’єкту повідомляє маневрового диспетчера про готовність прибирання групи завантажених вагонів до відправлення.

При прибиранні завантажених цистерн з Газового парку, складач поїздів одночасно приймає від прийомоздавальника документи для передачі в товарну касу.

 

5.3 Організація обробки ізотермічного рухомого складу

 

По прибуттю рефрижераторного поїзда (секції) на станцію, маневровий диспетчер зміни разом з начальником поїзда встановлює порядок, послідовність і час подачі вагонів до місць виконання вантажних операцій.

Під навантаження, у першу чергу, повинні подаватися вагони, що примикають до вагона з дизельелектростанцією і до машинного відділення, щоб після закінчення навантаження можна було швидше почати їхнє охолодження або опалення.

Состави рефрижераторних секцій, що очікують подачі під навантаження або вивантаження й окремі вантажні вагони з поїздів і секцій, що подані до місць виконання вантажних операцій, огороджуються й закріплюються гальмовими башмаками.

У випадку доставки вантажу із псуванням або зниженням якості вантажу, начальник поїзда (секції) надає начальнику станції своє докладне пояснення щодо причин такаго перевезення.

Роз'єднання й з'єднання вагонів поїздів і секцій при завантаженні й вивантаженні допускається тільки з відома начальника поїзда (секції) і виконується під його особистим наглядом. При роз'єднанні чи з'єднанні електричних і міжвагонних з'єднувачів, проводів, а також при роботі обслуговуючого персоналу під вагонами, поїзд (секція) повинен бути обгороджений встановленим порядком сигналами зупинки.

Вантажний майстер зміни після відправлення рефрижераторного поїзда повинен зробити відмітки в книзі:

– час прибуття й відправлення рефрижераторних одиниць (РО);

– початок і закінчення вантажних операцій з РО;

– рід, вага й станція призначення завантаженого вантажу;

– станція призначення порожніх РО й ціль її напрямку, (під промивку, у ремонт).

На станції завантаження у верхній частині перевізних документів вказується інвентарний номер РО.

При відправленні поїзда, якщо в його складі є РП або РС у натурному листі в графі "Примітка" проти першого по ходу списування рефрижераторного вагона, вказується РП або РС та її заводський порядковий номер.

 

5.4 Організація роботи станції з ДП «ОМТП»

 

Подача вагонів зі станції в "Порт" виконується локомотивом залізниці до місць навантаження й вивантаження,або передавальних колій - цілодобово по повідомленням.

Маневровий диспетчер зобов'язаний за 20 хвилин до передбачуваного заїзду локомотива на об'єкти повідомити про це диспетчера залізничної служби порту й прийомоздавальника цього об'єкта.

Подані вагони під навантаження або вивантаження, повинні зустрічатися прийомоздавальником, за вказівкою якого , складач поїздів виконує розміщення по фронтам навантаження-вивантаження, а також прибирання вагонів, з якими закінчені вантажні операції.

Прийом та здача контейнерів у технічному відношенні виконується, прийомоздавальником станції та представником порту.

Облік часу знаходження вагонів під навантаженням і вивантаженням

виконується по пам'ятках користування вагонами й контейнерами , на основі яких, складається відомість плати за користування вагонами й контейнерами за час знаходження їх під вантажними операціями.

При визначенні часу знаходження вагонів під вантажними операціями сторони керуються діючими нормативними документами й Договором між Портом і Залізницею.

Подані вагони під навантаження або вивантаження вносяться старшим прийомоздавальником вантажу й багажу станції в пам'ятку користування вагонами й контейнерами форми ГУ-45, яка підписується старшим прийомоздавальником і представником порту до початку навантаження-вивантаження.

Прибирання вагонів виконується після перевірки пломбування й очищення

вагонів, закриття дверей, люків, прибирання реквізитів кріплення і врученням перевізних документів з повідомленням старшому прийомоздавальнику станції представником порту під розпис, з обов'язковим підписанням пам'ятки.

Зміна пункту навантаження або вивантаження після подачі вагонів на фронти не допускається.

У виняткових випадках допускається перестановка вагонів або зміна фронту подачі за письмовою заявкою порту, яка погоджується з керівництвом станції. У цих випадках плата за користування вагонами й контейнерами начисляється з моменту подачі до моменту прибирання цих вагонів з об'єкту вивантаження. Крім цього, порту нараховується плата за додаткову маневрову роботу. За кожну перестановку вагонів порт надає станції оплату згідно "Правил перевезення вантажів" та «Збірника тарифів на перівезення вантажів на залізничному транспорті України».

Порт повинен забезпечити охорону вантажів у вагонах з моменту подачі їх до місць вивантаження.

5.5 Порядок організації навантаження

 

Навантаження імпортних перевалочних та інших вантажів у вагони здійснюється на підставі місячних планів, встановлених залізницею, відповідно до "Порядку планування". ДП ОМТП щодня надає станції, не пізніше 13 години планованої доби, письмовий добовий план на завантаження імпортних, транзитних та інших вантажів.

У добовому плані вказується: фронт навантаження, найменування вантажу, рід рухомого складу й кількість вагонів, переробна здатність. Добовий план доводиться до відома всіх виконавців: маневрового диспетчера станції, старшого прийомоздавальника вантажу кожного об'єкта, старшого змінного диспетчера залізничної служби порту, складських і оперативних працівників навантажувальних районів.

Маневровий диспетчер після ознайомлення з планом роботи на зміну проводить інструктивну нараду, на якій знайомить працівників зміни з планом роботи на зміну.

Перед вступом на чергування старший прийомоздавальник вантажу знайомиться із положенням на об'єкті: наявністю порожніх та завантажених вагонів на кожному фронті даного об'єкту. Після цього повинен узгодити порядок роботи зі стивідором та складськими працівниками порту залежно від наявності вантажів, механізмів і робочої сили. Вся інформація передається маневровому диспетчеру станції.

У випадку відмови від поданих за заявкою порта вагонів під навантаження на зазначений фронт, останні вважаються, що знаходяться під обробкою порта до моменту перестановки. порт зобов'язаний повідомити станцію про підхід судна не пізніше чим за 3 години до початку планованого періоду виконання вантажних операцій.

У випадку, якщо подача порожніх рефрижераторних поїздів, секцій, АВР, транспортерів чи інших спеціальних вагонів під навантаження , передбачених заявкою, затримується із причин, які залежать від порту, то в цьому випадку стягується плата за користування вагонами й контейнерами за увесь час затримки вагонів на станції Одеса-Порт. Якщо порт повідомить станцію про

відмову використати ці вагони, плата за користування нараховується до моменту одержання станцією повідомлення.

В разі відмови порта від завантаження прибулих, у відповідності з його заявкою порожніх спеціальних вагонов, порт сплачує "Залізниці" плату за користування вагонами й контейнерами згідно ст.106 Статуту залізниць за невиконання плану перевезення вантажів.

У випадку відмови від навантаження рефрижераторних поїздів і секцій, вагонів АРВ, транспортерів і інших спеціальних вагонів, оформляється акт загальної форми за підписами старшого прийомоздавальника станції й представника порта.

Навантаження вагонів виконується робочою силою порту й механізмами порту.

Вантаж приймається від порту в імпортній тарі або упаковці, що забезпечує схоронність, вантажу й та відповідає нормам ДСТУ.

Навантаження у вагони повинне бути не більше трафаретної вантажопідйомності, зазначеної на кузові вагона.

 

5.6 Порядок організації вивантаження

 

Подача завантажених вагонів до пунктів вивантаження виконується локомотивами залізниці, відповідно до добового плану порту й станції, та наявністю вантажів під вивантаження.

Після подачі вагонів до місця вивантаження прийомоздавальник вантажу й багажу станції спільно зі складським працівником або стивідором порту виконують огляд вагонів у комерційному відношенні. Вони перевіряють наявність і відповідність пломб та стан вантажу. Після огляду вагонів, старший прийомоздавальник вантажу й багажу станції заносить їх у пам'ятку користування вагонами форми ГУ-45, проставляє час подачі вагонів і пред'являє її складському працівникові або стивідору на підпис.

По закінченню вивантаження вагони повинні бути очищені від залишків вантажу.

На рухомому складі працівники порту повинні підняти й закріпити борта, люки й прибрати реквізити кріплення: стійки, дріт, прокладки й закрити двері у відповідності ТУ та Правил перевезень вантажів.

Вивантажені вантажі на відкритій площадці повинні бути розміщенні на відстані не менш 2-х метрів від зовнішньої головки рейки при висоті складування вантажу 1,2 м, а при більшій висоті – не ближче 2,5 м.

По закінченню вивантаження й зачищення вагонів складський працівник порту або стивідор вручає старшому прийомоздавальнику станції повідомлення про закінчення вантажних операцій і підписує пам'ятку користування вагонами й контейнерами.

Порт і станція щодоби ведуть облік виконання встановленної середньодобової норми вивантаження вагонів з експортними вантажами по відомості за підписами обох сторін.

 

5.7 Організація обробки судів і вагонів по прямому варіанту

 

По прямому варіанту перевантажуються експортні, імпортні та транзитні вантажі, для яких у порту відсутні або недостатньо складів для зберігання (наливні й зернові вантажі, цукор-сирець, перевезений насипом, а також швидкопсуючі вантажі, що потребують при їхньому зберіганні певних температурних режимів), а в деяких випадках і інші вантажі.

Планування перевезень по прямому варіанту здійснюється тільки за узгодженням порту, Залізниці й вантажовласника.

Порт, не пізніше строків, що обговорюються сторонами, повідомляє Залізницю (станцію) про майбутню роботу по прямому варіанту.

При навантаженні й вивантаженні вагонів по прямому варіанту (судно-вагон, вагон-судно) розмір фронтів навантаження або вивантаження встановлюється добовим планом.

Залізниця (станція) і порт вживають заходів до першочергової подачі вагонів під навантаження або вивантаження по прямому варіанту й своєчасному звільненню фронтів від раніше поданих вагонів.

5.8 Технологія роботи прийомоздавачів вантажу на пунктах навантаження

Вантажі завантажуються у вагони, що обладнані згідно Правил перевезень, пломбуються працівниками порту без участі прийомоздавальників станції.

Прийом завантажених опломбованих вагонів від порту виконується на причалах старшими прийомоздавальниками вантажу по зовнішньому огляду вагонів відповідно до вимог розділу № 5 Правил перевезень вантажів, Інструкції про порядок користування й обліку ЗПП. Крім того, старший прийомоздавальник здійснює контроль за устаткуванням вагонів - закриттям верхніх і бічних люків, встановленням щитів у дверних прорізах критих вагонів.

При навантаженні на відкритому рухомому складі старший прийомоздавальник, приймаючи вантаж, повинен переконатися в тому, що тара й упаковка вантажу не мають ушкоджень, мають правильне маркування.

Правильність розміщення й кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, передбачені Технічними умовами, перевіряє старший прийомоздавальник вантажу, а ті, що не передбачені ТУ – перевіряє начальник станції, або заступник начальника станції.

З метою збільшення статичного навантаження вагону, старший прийомоздавальник, прийомоздавальник зобов'язані контролювати виконання

технічних норм завантаження, повністю використовувати раціональні способи використання піднімальної сили вагонів, але не вище вантажопідйомності вагона. Перед навантаженням всі вагони, що подаються під навантаження, перевіряються оглядачами вагонів, про що робиться відмітка в книзі ВУ-14.

Зважування навалочних вантажів на Станційних вагах виконується прийомоздавальником станції в присутності представника порту.

Кількість місць і вага вантажів проставляється портом після закінчення навантаження в графі «Маса вантажу, визначена відправником». Закриття верхніх, бічних та завантажувально-розвантажувальних люків, укріплення дверних накладок, штурвалів закрутками й плашками виконується представниками порту.

У разі виявлення порушення кріплення устаткування й пломбування (розділ 5 Правил перевезень вантажів), вагони затримуються на простої порту до усунення порушень.

Після перевірки завантаження старший прийомоздавальник оформлює перевізні документи і робить запис в операційних книгах (приймання вантажу). У книзі форми ГУ-34 прийому вантажу до перевезення, старшим прийомоздавальником записується в примітці (графа 14) кількість пломб або ЗПП. Старший прийомоздавальник (прийомоздавальник) перевіряє правильність заповнення перевізних документів, після чого перевізні документи передають у товарну касу.

По закінченню навантаження й прийому вагонів по зовнішньому огляду, прийомоздавальник стирає всі старі крейдові розмітки та у спеціально відведеному місці, наносить нову розмітку відповідно до напрямку призначення вагона.

Після цього старший прийомоздавальник (прийомоздавальник) відмічає час закінчення вантажних операцій у пам'ятці та відомості плати за користування вагонами.

*5.9 Технологія роботи прийомоздавачів вантажу на пунктах вивантаження

 

Про майбутню подачу вагонів на фронти вивантаження старший прийомо-здавальник (прийомоздавальник) одержує інформацію від маневрового диспетчера й викликає представника вантажоодержувача.

Прийомоздавальник разом із представником вантажоодержувача зустрічає локомотив з вагонами, що подаються на пункт вивантаження, разом з складачем поїздів з'ясовують розміщення вагонів на фронтах.

Після розміщення вагонів прийомоздавальник разом з вантажовідправниками виконує комерційний огляд вагонів, переконується в правильності подачі вагонів згідно вагонного листа, після чого оформляє подачу вагонів по пам'ятці й відомості плати та користування вагонами.

Паралельно з оглядом вагонів представник вантажоодержувача готує механізми, інвентар та робочу силу для вивантаження поданих вагонів. Після цього починається процес вивантаження.

По закінченню вивантаження й вручення повідомлення представником вантажоодержувача про готовність вагонів до прибирання при цьому прийомоздавальник перевіряє очищення вагонів від залишку вантажу, закриття люків, бортів та дверей. Після цього прийомоздавальник стирає крейдову розмітку й оформляє прийом вагонів від вантажоодержувача по пам'ятці й відомості плати за користування вагонами.

По закінченню вищевказанних операцій, прийомоздавальник робить запис у книзі вивантаження, проставляє час і місце вивантаження на звороті вагонного листа, а також, у необхідних випадках, складає рапорт на оформлення комерційного акту.

5.10 Зважування вантажів

 

Зважування навалочних, сипучих вантажів і металу може виконуватись як на вагох підприємства, так і на станційних вагах за додаткову плату.

На вагонних вагах залізниці зважування виконується прийомоздавальником станції в присутності тальмана порту.

Результати зважування записуються в книгу зважування на вагонних вагах за підписами обох сторін.

Визначення ваги вантажу на вагонних вагах при відправленні й перевірка ваги при вивантаженні, залежно від роду вантажу, проводиться:

– з перевіркою тари;

– без перевірки тари.

5.11 Організація роботи товарної каси

5.11.1 Загальні положення

 

Товарна каса виконує такі операції:

- облік, контроль виконання планів (договорів) перевезення вантажів;

- оформлення перевізних документів при прийомі та видачі вантажів;

- розрахунок провізної плати, зборів за додаткові послуги, нарахування штрафів за порушення договорів і умов перевезення вантажів;

- розрахунки, пов'язані з перевезеннями і додатковими послугами у разі проведення їх безпосередньо на станції;

- ведення встановлених форм обліку, оперативно-статистичної звітності з вантажної та комерційної роботи станції;

- повідомлення одержувачів про надходження вантажів на їхню адресу;

- облік і аналіз договорів щодо експлуатації під'їзних колій, договорів про подачу та забирання вагонів.

У товарній конторі вивішуються зразки заповнення перевізних документів, об’яви щодо заборони й обмеження відправлення вантажів в окремі пункти або напрямки перевезень.

 

5.11.2 Облік перевезення вантажів

 

Облік, виконання планів (договорів) перевезень вантажів здійснюється згідно Правил перевезень вантажів. Метою обліку та аналізу виконання плану перевезень є визначення відповідності фактичного навантаження планової, надання інформації з надолуження відставання, накопичення статистичних даних для транспортного маркетингу.

Після одержання планів (договорів) перевезень вантажів на кожний з них у товарній касі заводиться облікова картка форми ГУ-1. Облікова картка складається в одному або за вимогою відправника - у 2-х примірниках, окремо для кожного роду вантажу. Один примірник облікової картки знаходиться на станції, інший - у відправника.

Облікова карта підписується відправником і ДС (ДСЗ, ДСЗМ).

Графа картки "План" заповнюється відповідно до договору або заявки.

У графу облікової картки "Подано вагонів" заноситься кількість вагонів фактично поданих для навантаження. Підставою для заповнення цієї графи служить пам'ятка про користування вагонами.

У графі "Навантажено" позначається фактична кількість навантажених вагонів, а у випадку, якщо перевезення планується у вагонах і тонах, позначається кількість тон. Кількість навантажених вагонів визначається відповідно до Інструкції з обліку навантаження і вивантаження вантажу під час перевезення залізничним транспортом.

За невиконання плану (договору) перевезень вантажів залізниця і відправник несуть матеріальну відповідальність у відповідності зі Статутом залізниць України.

Виконання плану (договору) перевезень вантажів визначається кожної доби шляхом співставлення загальної кількості запланованих, поданих і навантажених вагонів, тон, з урахуванням причин недовантаження, зазначених у графі облікової картки «Причини недовантаження».

Розрахунки за невиконання плану (договору) перевезень здійснюються після закінчення місяця. Не пізніше 10-го числа наступного місяця щодо нарахування штрафів за невиконання плану (договору) повідомляється відправнику. Нараховані суми штрафів підлягають сплаті в п'ятиденний термін. Якщо відправник розраховується із залізницею через ЄТехПД, то у зазначений термін сума штрафу, що нарахована на відправника, включається у накопичувальну картку, яка після підпису її відправником, надсилається до ЄТехПД для стягнення зазначеної суми. У разі несплати відправником штрафу, оформляються відповідні документи для стягнення його в претензійно-позовному порядку.

Перерахування відправнику суми штрафу, нарахованої на залізницю, здійснюється у порядку, визначеному начальником залізниці.

5.11.3 Технологія обробки перевізних документів при прийомі вантажів до перевезення

 

Оформлення перевізних документів здійснюється на бланках встановленої форми відповідно до Правил, Інструкції про станційну комерційну звітність, Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС), Інструкції про порядок оформлення перевізних документів, стягнення провізної плати за перевезення вантажів у міждержавному і міжнародному сполученнях, Порядку оформлення перевізних документів при перевезенні вантажів у міжнародному залізничному сполученні між залізницями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки і Естонської Республіки (Збірники правил перевезень і тарифів залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності) і нормативних розпоряджень Укрзалізниці.

Операції, пов'язані з оформленням перевезень вантажів, виконуються в товарній касі. Бланки накладних, дорожніх і пересильних відомостей, пересильних накладних, квитанцій різних зборів відносяться до бланків суворої звітності. Запаси бланків суворого обліку зберігаються в сейфі, доступ сторонніх до них забороняється.

При оформленні перевізних документів, на них у відповідних графах проставляються календарні штемпелі з чітким відбитком дати: приймання вантажу до перевезення, прибуття на станцію призначення, розкредитування документів.

Перевізні документи при прийманні вантажу до перевезення проходять дві стадії оформлення: до навантаження у вагон і після навантаження.

Оформлення перевізних документів до навантаження вантажу у вагон здійснює відправник і пред'являє їх товарному касиру, що перевіряє правильність заповнення перевізних документів. При оформлені перевізних документів на вагони призначенням за кордон, після перевірки документів товарним касиром, вантажовідправник зобов’язаний надати ці документи в митницю для проходження митного контролю.Договір про перевезення вантажу може бути складений у випадку:

– можливості приймання вантажу станцією призначення, відповідно до її спеціалізації, позначеної в Тарифному керівництві №4;

– відсутності обмежень і заборон (адреса 72,75).

Адресою 72 об'являються терміни початку і припинення навігації на водному транспорті. Адресою 75 об'являються заборони відвантаження вантажів в окремих напрямках, тимчасове припинення або обмеження навантаження при явищах стихійного характеру, катастрофах і аваріях, що призвели до припинення руху.

– наявності права підпису перевізних документів представником відправника, що має довіреність відправника на оформлення перевезення і є відповідальною особою за правильність навантаження і кріплення вантажу у вагоні;

– платоспроможності відправника;

– в окремих випадках - наявність згоди станції призначення на приймання вантажу.

У випадку наявності плану (договору) і відповідності оформлених документів вищевказаним вимогам, пред'явлені перевізні документи візуються та повертаються відправнику.

Візування документів здійснюється начальником станції, або його заступником. На підставі завізованих документів проводиться навантаження вагона.

Оформлення перевізних документів після навантаження вагона передбачає перевірку наявності:

- даних про кількість місць і маси вантажу, фактично навантажених у вагон і спосіб їхнього визначення;

- відмітки про правильність навантаження і кріплення вантажу на рухомому складі, засвідчена уповноваженим представником відправника;

- підпису, що засвідчує правильність відомостей, зазначених відправником у перевізних документах;

- відмітки "Експорт" (у відповідних випадках);

- кодів відправника й одержувача;

- коду платника;

- коду вантажу згідно з Алфавітним списком вантажів, а при відправленні вантажів на експорт додатково в графі "Найменування вантажів"- коду згідно з Гарманізованою номенклатурою вантажів;

- кодів станцій відправлення і призначення - відповідно з Алфавітним списком станцій (Тарифний посібник № 4);

- найменування і кодів вихідної прикордонної станції України і всіх транзитних залізниць (при експортних перевезеннях);

- відмітки про спосіб оплати провізних платежів за транзитні залізниці при відправленні на експорт за участю однієї чи декількох транзитних залізниць (графі 20 СМГС) відправником проставляється відмітка - скорочені назви залізниць, за які здійснюється оплата, назви експедиторських організацій і їхні коди в порядку проходження вантажу;

- додаткових примірників дорожніх відомостей для транзитних залізниць;

- оформлення в митному відношенні і дозвіл митних органів (проставлення штампу "Під митним контролем" і особистої номерної печатки інспектора митниці в перевізних документах);

- супровідних документів (перевіряється відповідність прикладених документів до запису в гр. 23 УМВП) ;

- відмітки представника залізниці про дату, кількість місць і масу кожної частини вантажу на зворотній стороні накладної у випадку завезення вантажу частинами.

У разі позитивних результатів перевірки визначається сума провізної плати, додаткових зборів і термінів доставки вантажів.

Для визначення розміру провізної плати у випадку перевезення вантажу користуються:

- Тарифним керівництвом № I, у якому викладені правила застосування тарифів, зборів і штрафів, номенклатура вантажів, алфавіт до тарифно-статистичної номенклатури вантажів і розрахункові таблиці за перевезення вантажів;

- Тарифним керівництвом № 4, по якому визначається тарифна відстань перевезення вантажів залізницями України.

Суми, що не відносяться до провізної плати, супроводу вантажу (страхування вантажу, комісійні збори, договірні збори та ін.) у перевізні документи не вносяться.

Розрахунки за перевезення експортно-імпортних вантажів здійснюються згідно з міжнародними угодами і чинним законодавством.

Платежі за перевезення імпортних вантажів сплачуються на станції призначення за відстань від вхідної прикордонної станції (включаючи відстань від державного кордону) до станції призначення.

У випадку перевезення імпортних вантажів по документах внутрішнього сполучення в графі "Провізна плата" цих документів позначається "Розрахунок на станції призначення".

Платежі за перевезення експортних вантажів сплачуються на станції відправлення за відстань від станції відправлення до вихідних прикордонних станцій, включаючи відстань до державного кордону.

У випадку наявності дозволу Укрзалізниці на перевезення вантажу з оплатою провізних платежів на станції призначення проставляється в графі "Провізна плата" перевізних документів відмітка "Провізні платежі сплатити на станції призначення.

При оформленні накладної (комплекту перевізних документів) товарний касир присвоює номер відправки шляхом наклеювання голограми на кожен аркуш комплекту перевізних документів.

Після оформлення перевізного документа і проставлення календарних штемпелів про прийом вантажу до перевезення, квитанція про прийом вантажу із проставленою сумою провізної плати видається відправнику під розпис у корінці дорожньої відомості.

На кожний навантажений вагон складається вагонний лист, що прикладається до перевізних документів. При перевезенні вантажів на відкритому рухомому складі у вагонному листі повинна бути відмітка "Вантаж навантажений і закріплений вірно", засвідчена підписом прийомоздавальника станції, який перевіряє навантаження. На вагон, завантажений засобами відправника, разом з перевізними документами прийомоздавальник станції, що приймає вантаж до перевезень, здає в товарну касу пам'ятку про користування вагонами форми ГУ-45 і вагонний лист на вагонну відправку.

Час подачі вагона для навантаження і закінчення навантаження зазначається у вагонному листі, пам'ятці про користування вагоном, відомості плати за користування вагоном. Вагонний лист підписує прийомоздавальник станції. Пам'ятку підписують прийомоздавальник станції і відправник. Усі зазначені вище документи передаються в товарну касу.

Оформлені перевізні документи записуються в Книгу приймання і здачі перевізних документів і передаються в станційний технологічний центр (СТЦ) для перевезення їх з вантажем до станції призначення. Перед кожним записом партії перевізних документів вказується дата і час їхньої здачі, а після запису останнього документа прописом вказується кількість документів. Передача перевізних документів засвідчується підписами товарного касира та оператора СТЦ.

 

5.11.4 Технологія обробки перевізних документів при видачі вантажу

Перевізні документи на вантажі, що прибули на станцію, передаються в товарну касу, де на них проставляються календарні штемпелі з датою і часом прибуття. Вагонні листи разом з перевізними документами передаються в товарну контору, де вони перевіряються і передаються прийомоздавальнику. У товарній касі ведеться реєстрація документів у Книзі прибуття вантажів форми ГУ-42. Після реєстрації документів передається інформація одержувачу про прибуття вантажу.

Повідомлення вантажоодержувачів про час подачі вагонів повинно передаватися станцією не пізніше двох годин до подачі вагонів.

Вантажовласники, які мають під'їзні колії, про подачу вагонів повідомляються порядком і в терміни, встановлені договорами про експлуатацію під'їзної колії або договорами про подачу і забирання вагонів. Повідомлення одержувачів, які не мають таких договорів, здійснюється станцією за допомогою телефонного зв'язку. Реєстрація повідомлень про прибуття і подачу вагонів під вивантаження (навантаження) ведеться в Книзі повідомлень.

Видача вантажу одержувачу здійснюється після розкредитування перевізних документів за наявності у одержувача відповідної довіреності. Отримання вантажу одержувач підтверджує підписом у дорожній відомості. Після цього товарний касир складає форми ФДУ–91Т та ФДУ–91 для передачі їх в ТехПД. Видача імпортних вантажів проводиться після митного оформлення і проставлення особистої номерної печатки інспектора митниці в перевізних документах. Оформлення видачі вантажу засвідчується календарним штемпелем станції з датою видачі вантажу у відповідній графі дорожньої відомості і накладної, після чого накладна видається одержувачу.

У разі переадресування вантажів за новими перевізними документами в їх верхній частині проставляються відмітки:

- "Переадресовано", а також:

- у первинній (розкредитованій) дорожній відомості - "Переадресовано" за наказом №_____ від______ на ст.______________ залізн.";

- у нових документах – "Переадресовано за наказом №___ від ____

Первинна накладна № _________ст. відправлення ___________ ________залізниці”

У разі переадресування за старими перевізними документами, найменування станції призначення, її код, перший одержувач, його код і адреса в накладній і дорожній відомості закреслюються так, щоб їх можна було прочитати і вказуються нові дати згідно з розпорядженнями про переадресування. Виправлення засвідчуються підписом товарного касира і штемпелем станції. Крім того, проставляється відмітка:

"Переадресовано за наказом №___від___на ст._____________залізниці".

5.11.5 Звітність та порядок її складання

При прийомі вантажів до перевезення

На вагонні відправки власного навантаження на основі корінців дорожніх відомостей (додаткових примірників дорожніх відомостей) щодоби складається відомість номерного обліку навантажених вагонів (форма ГУ-3) для міжнародного і окремо для внутрішнього сполучення.

На основі корінців дорожніх відомостей на вагони неробочого парку, які не підлягають обліку в навантаженні, окремо складається відомість форми ГУ-3.

На переадресовані вагонні відправки за новими документами у відомості форми ГУ-3 робиться відповідний запис.

Відомість форми ГУ-З складається у двох примірниках, підписується товарним касиром і начальником станції. Перший примірник відомості форми ГУ-3 з доданими до нього документами у послідовному порядку номерів та у терміни, встановлені наказом начальника залізниці, направляється в ЄТехПД для подальшої обробки, другий примірник залишається на станції. Зіпсовані з якої-небудь причини комплекти перевізних документів записуються в звіт з відповідною відміткою.

Відомість форми ГУ-3 є основним первинним документом для складання оперативної і статистичної звітності про навантаження, на її основі складають звіт про вантажну роботу за родом вагонів (форма ГО-1), звіт про навантаження за найменуваннями вантажів (форма ГО-2), звіт про навантаження за залізницями призначення (форма ГО-3).

Складені на станції відомості форми ГУ-3 і супровідні відомості форми ГУ-4 з додатками при супровідному описі форми ДУ-93, направляються в ЄТехПД для подальшої обробки у терміни, встановлені наказом начальника залізниці.

При видачі вантажу

Дорожні відомості на видані вантажі скріплюються окремо за видами перевезення і сполучення.

На кожну групу дорожніх відомостей за видами перевезення і сполучення складається супровідна відомість форми ФДУ-91, яка з доданими до неї документами надається ЄТехПД. Дорожні відомості, до яких додані квитанції різних зборів, прикріплюються до супровідної відомості. У заголовку супровідної відомості форми ФДУ-91 вказується, за який звітний період додані дорожні відомості, а також сумарні показники звіту: маса вантажу в кг., кількість документів, код станції призначення, код сполучення (місцеве-1, пряме-2). У разі оплати провізної плати через експедиторські організації, які уклали договори з Укрзалізницею, дорожні відомості на видані імпортні вантажі надаються ЄТехПД з окремою супровідною відомістю форми ФДУ-91.

На звіти складається супровідна відомість форми ФДУ-93 у двох примірниках: перший відправляється разом зі звітами другий зберігається на станції. У верхній частині супровідної відомості проставляється штемпель станції.

Звіти для пересилання пакуються в сумки, які щодня передаються в ЄТех ПД.

Вагонні листи на всі вивантажені вагони зшиваються за кожну звітну добу і зберігаються на станції. Вагонні листи є документом обліку вивантаження і складання звіту про вантажну роботу по роду вагонів (форми ГО-1).

5.11.6 Розрахунки за перевезення вантажів з відправниками та одержувачами

Розрахунки відправників і одержувачів вантажу за перевезення, додаткові збори, плату за користування вагонами, а також за штрафи здійснюються в порядку, передбаченому Законом України "Про залізничний транспорт", Статутом залізниць і чинним законодавством України.

Оплата платежів за перевезення і послуги, що надаються залізницею, здійснюється платником через ЄТехПД платіжними дорученнями.

 

5.11.7 Розрахунки через технологічний центр з обробки перевізних документів (ЄТехПД)

Розрахунок з організаціями здійснюється через ЄТехПД на підставі договору з залізницею про порядок таких розрахунків.

Прийом, видача вантажів, надання інших послуг можуть здійснюватися для тих вантажовласників, які мають договори і кошти на рахунку в ЄТехПД.

Усім платникам, що здійснюють розрахунки за перевезення вантажів через ЄТехПД, присвоюється код платника, який проставляється у всіх перевізних документах, накопичувальних картках і відомостях плати за користування вагонами. Усі ці документи у встановлені залізницею періоди надсилаються до ЄТехПД для здійснення платежів.

У випадку відсутності коштів на рахунку платника в ЄТехПД для оплати наданих послуг за перевезення вантажів, станцією вживаються заходи до вантажовласника щодо здійснення належних платежів.

При оформленні видачі вантажу одержувачу, який розраховується через ЄТехПД, перевірка правильності нарахування провізних платежів проводиться в ЄТехПД.

5.11.8 Збори за додаткові послуги, оплата за користування вагонами, штрафи

Суми зборів за додаткові послуги, плата за користування вагонами нараховується згідно з Тарифним керівництвом № 1 (з урахуванням діючого коефіцієнта) і затвердженими калькуляціями (ставками).

Нарахування штрафів здійснюється відповідно до Статуту залізниць, Правилами перевезень вантажів і Тарифного керівництва № 1.

Документами, відповідно до яких нараховуються додаткові збори і штрафи, є накопичувальні картки, акти загальної форми, облікові картки виконання плану перевезень. Вони заповнюються відповідно до Інструкції про станційну комерційну звітність.

Облік часу і нарахування сплати за користування вагонами провадиться за «Відомостю оплати за користування вагонами», складеною на підставі «Пам'яток про користування вагонами», «Актів про затримку вагонів», «Актів загальної форми», «Повідомлення про затримку вагонів». Вони заповнюються відповідно до Правил користування вагонами.

Час користування вагонами обчислюється з моменту їх передачі вантажовласникові до моменту їх фактичного прийому від вантажовласника.

Час подачі і забирання вагонів вказується у пам'ятці про користування вагонами, яка заповнюється під час подачі та забирання вагонів.

Збори за подачу і прибирання вагонів засобами залізниці нараховуються на підставі договорів про експлуатацію під'їзних колій і договорів про подачу та забирання вагонів, залежно від кількості поданих і прибраних вагонів і відстані подачі та забирання вагонів в обидва кінці.

Збір за подачу та забирання вагонів локомотивом залізниці нараховується окремо для кожної організації, з якою укладений договір, незалежно від того, здійснюється подача та забирання вагонів кожному з них окремо чи одночасно.

Збір за маневрову роботу нараховується відповідно до відміток у пам'ятках про користування вагонами, актів загальної форми за час витрачений на ці операції.

Додаткові збори за зберігання вантажів, зважування і перевірку маси вантажу, та ін., для платників, які розраховуються через ЄТехПД, включаються в накопичувальні картки форми ФДУ-92. Накопичувальні картки ведуться на станції для кожного платника в трьох примірниках (1-станції, 2-ЄТехПД, 3-вантажовласнику) із зазначенням необхідних даних для нарахування сум зборів. Накопичувальні картки підписуються представником платника.

Якщо накопичувальна картка надається в ЄТехПД не щодня, то поряд з її номером вказується період, за який включені збори в накопичувальну картку.

Відмова представника підприємства від підпису пам'ятки про користування вагонами, відомості плати за користування вагонами, накопичувальних карток, облікових карток виконання плану перевезень, оформляється актами загальної форми.У зазначених документах у цих випадках проставляється відмітка про складання акту загальної форми ГУ-23.

У відомостях плати за користування вагонами, накопичувальних картках і інших документах, на підставі яких провадиться нарахування зборів, оплата за користування вагонами і штрафи, з платників, що розраховуються через ЄТехПД, повинно бути вказано: повне найменування одержувача (відправника), код платника, його рахунок.

Документи, відповідно до яких нараховані додаткові збори, оплата за користування вагонами і штрафи при супровідному листі документів форми ФДУ-93 направляються щодобово в ЄТехПД для подальших розрахунків. Після розрахунків два примірника документів з відміткою ЄТехПД надсилаються на станцію, один з них видається платнику під розписку на примірнику, що залишається на станції.

Нарахування зборів при експортно-імпортних перевезеннях:

- при експортних перевезеннях станція навантаження нараховує додаткові збори за послуги, які надаються на вихідних прикордонних станціях з відміткою в графі 54 всіх примірників перевізного документа СМГС для оплати через ЄТехПД. Неповністю оплачені збори при відправлені вантажу, а також, що виникли під час перевезення чи передачі вантажу за кордон, визначаються

- прикордонною станцією і стягуються з відправника через залізницю відправлення, встановленим порядком;

- при імпортних перевезеннях додаткові збори за послуги, надані на прикордонних станціях, вносяться в графу 59 перевізних документів СМГС для оплати їх одержувачем на станції призначення.

При транзитних перевезеннях суми зборів, що виникають на прикордонних станціях (за перестановку вагонів, зважування тощо), вносяться в перевізні документи.

Додаткові збори позначаються відповідним цифровим кодом і нараховуються за діючими ставками.

 

5.12 Технологія охорони вантажів, що підлягають перевезенню

5.12.1 Загальні положення

Під охорону відомчою воєнізованої охорони залізниці підлягають вантажі згідно Переліку, затвердженого наказом "Укрзалізниці" № 18 від 20.01.97 р., а також згідно Договору з відправниками вантажу (вантажоодержувачами) або експедиторами, як передбачено переліком.

На об'єктах Газового парку та причалах порту здавання вагонов виконується відправником вантажу прийомоздавальнику станції з послідучею передачею під охорону стрілцям ВОХР. При здачі вагонів під охорону прийомоздавальник пред'являє книгу обліку здачі вагонів під охорону стрілку, що особисто розписується про прийом вагонів під охорону із вказівкою часу. Перед відправленням поїзда, приймальник поїздів заносить весь перелік вагонів, що підлягають охороні, в книгу здачі вантажів під охорону, що засвідчується підписами приймальника поїздів і стрілка ВОХР.

При перестановці вагонів у Станційному та Газовому парку з однієї колії на іншу, маневровий диспетчер зобов'язаний повідомити, до початку маневрових робіт, начальника охорони по телефону, та оповістити по гучномовному зв'язку стрілків, які знаходяться біля вагонів.

При формуванні поїзда вагони, що підлягають охороні, повинні ставитися однією групою із включенням у дану групу критого вагона, придатного для проїзду воєнізованої охорони.

У випадку відсутності критого вагона, група вагонів (не більше 15-ти вагонів) ставиться в головну частину поїзда не далі, як за 5 вагонів від локомотива.

Маневровий диспетчер (черговий по станції), не пізніше чим за 20 хвилин, зобов'язаний повідомити начальника охорони про відправлення поїзда із вказівкою його номеру й часу відправлення.

В разі порушення порядку оформлення поїзда з вагонами, які підлягають супроводу, а також відправленню вагонів з комерційними або технічними браками, стрелок ВОХР має право відмовитися від охорони таких вагонів, про що доповідає начальнику охорони. В свою чергу, начальник охорони робить відмітку в книзі ХУ-3 та повідомляє начальнику станції (ДСП) і в службу охорони для прийняття заходів. При цьому відповідальність за не схоронність перевезень покладається на працівників станції.

 

5.12.2 Порядок прийому й здачі вагонів з нафтопродуктами

Після прибуття порожніх цистерн під налив, стрілок ВОХР разом із приймальником поїздів оглядають вагони на предмет придатності їх під налив у комерційному відношенні. Цистерни, що придатні під налив, подаються на фронт наливу, непридатні – виставляються на колію накопичення вагонів до відправлення.

Цистерни, завантажені нафтопродуктами, приймаються стрілком ВОХР у присутності прийомоздавальника станції й відправника вантажу на фронті наливу, з перевіркою цистерни зовнішнім оглядом:

– наявність та стан ЗПП, комплекту барашків, ущільнювальних прокладок, наявність пломб на охоронних клапанах, справність сходів і т.д..

У разі прибуття цистерн із нафтопродуктами під вивантаження на станцію Одеса-Порт, вони оглядаються в поїзді спільно стрілком ВОХР і приймальником поїздів. Результати огляду вагонів, що прибули під налив нафтопродуктів та під злив, у комерційному відношенні оформляються в книзі ГУ-98 здачі під охорону й засвідчуються підписами приймальника поїздів і стрілка ВОХР.

Здача вагонів з нафтопродуктами вантажоодержувачеві, здійснюється стрілками воєнізованої охорони за участю представника станції на фронті вивантаження, про що в маршруті форми ХУ-2, робиться відмітка.

5.13 Основні положення по розшуку вантажів

Розшук вагонів здійснюється актово – пошуковою групою станції, на яку покладаються наступні обов'язки:

– оформлення комерційних актів на відповідальність інших доріг, складених на станції;

– розслідування комерційних актів, що надійшли на відповідальність станції;

– встановлення належності вантажу без документів та документів без вантажу;

– розшук вантажу згідно Уставу залізниці;

– підготовка начальнику станції матеріалів щодо розслідування випадків не- схоронності вантажів по комерційних актах і оперативних повідомленнях;

– ведення обліку й звітності по актово – пошуковій справі;

– аналіз несхоронних перевезень.

При виявленні вагона без документів, оператор СТЦ складає акт загальної форми й передає його в актовий стіл на підставі якого складається комерційний акт. Комерційні акти реєструються в книзі бездокументних вагонів, на підставі яких, приймаються міри по встановленню належності вантажу, про знайдений вантаж повідомляється:

– станції формування поїзда, у складі якого прибув завантажений вагон без документів;

– станції, що наклала пломби на вагон і станції відправлення згідно залізничної розмітки;

– станції, що склала вагонний лист на вантаж, що прибув на відкритому рухомому складі або у вагоні без пломб.

Станція, що одержала таке повідомлення, ретельно перевіряє наявність у себе документів і про результати перевірки повідомляє станції, що зробила запит і станції призначення, якщо належність буде встановлена.

Станція відправлення встановлює належність вантажу та у добовий строк сповіщає про це станції, зробивших запит і станції призначення вантажу.

Якщо належність бездокументного вагона не встановлена протягом строку зберігання, необхідно розкрити вагон і перевірити чи немає всередині нього яких-небудь документів або інших даних, вказуючих, звідки й куди слідує вантаж, а також найменування вантажу.

Розкриття вагона, а також пломбування його після перевірки, виконує прийомоздавальник у присутності заступника начальника станції або начальника вантажного району. Результати розкриття заносяться в розділи комерційного акту.

У випадку припущення про наявність швидкопсувного вантажу, вагон розкривається негайно.

Станція, що виявила вагон з вантажем без документів, відправляє його на станцію призначення по досилочним документах, до яких додається комерційний акт.

Якщо вжиті заходи не дозволять встановити маршрут проходження бездокументного вагона, вантаж з дозволу начальника служби комерційной роботи та маркетинга залізниці передається встановленим порядком та у встановлені строки іншим організаціям (згідно правил перевезень вантажів).

Для встановлення належності бездокументного вантажу власного вагона, що не має трафарету приписки, необхідно звернутися в управління залізниці в службу перевезень, вказавши номер вагонів.

Оператор СТЦ по прибуттю, що виявив перевізні документи без вагона, зобов'язаний перевірити чи немає вагона на коліях станції. Якщо вагон не виявлений, то актовий стіл:

– складає комерційний акт, другий примірник якого разом з документами на вагон відправляє поштою на станцію призначення;

– повідомляє про те, що трапилося, станції формування поїзда та станції наклавшій пломби.

Перевізні документи пересилають поштою рекомендованим листом з перерахуванням всіх найменувань і номерів, вкладених у пакет документів. На пакеті напис "Перевізні документи". Пакет з такими документами реєструють у спеціальній книзі й на ньому проставляют штемпель станції, що досилає документи.

Станція призначення, отримавши документи, перевіряє чи не прибув вагон по досилочному документу й чи не надійшло по цьому вантажу пошукової переписки. Якщо встановлено, що вантаж на станцію призначення не прибув, то про результати розшуку запитується станція, відповідальна по комерційному акту за допущену втрату або засилання вантажу й організовується його розшук.

Станція призначення, що має перевізний документ без вагона, якщо вантаж не був досланий і місцезнаходження його не встановлене, по витіканню 30 доби від дня закінчення строку доставки, проводять його по звіту форми ФО-5.

Якщо в результаті розшуку встановлено, що вантаж виданий на іншій станції або в дорозі, то після одержання повідомлення про це, документи проводять по звіту видачі. У дорожній відомості робиться відповідна відмітка про втрату або видачу вантажу.

Перевізні документи на вантажі, що повністю втрачені внаслідок катастрофи, аварії проводять по звіту видачі форми ФО-5.

У цих випадках до звіту видачі додається разом з перевізними документами й комерційний акт з відміткою про втрату вантажу.

Якщо на станції втрачений або реалізований вантаж, то актовий стіл дає про це телеграму на адресу станції призначення.

5.14 Розслідування випадків несхоронності вантажів

До випадків несхоронності вантажів відносяться: розкрадання вантажу, не-

стача місць, нестача маси вантажу, втрата, псування або пошкодження вантажу.

Як розкрадання враховуються нестачі вантажів, встановлені по порівнянню з документами та виявлені при:

– зриві пломб, ЗПП та закручень, слідах ушкодження й підробки пломб, ЗПП;

– проломах стін, підлоги, даху вагона або контейнера, люкових решіток;

– слідах ушкодження й розкриття тари вантажних місць;

– наявності ознак розкрадання вантажів, що перевозиться на відкритому рухомому складі (виїмки, порушення маркування), у т.ч. при крадіжці деталей автомобілів, тракторів.

До нестачі місць відноситься:

– нестача місць вантажу, прийнятого до перевезення рахунком, якщо матеріалами розслідування встановлено, що нестача з'явилася в результаті недовантаження;

– нестача місць вантажу, завантаженого засобами відправника , що прибув в справному вагоні зі справними пломбами пункту навантаженя;

– нестача місць вантажу, що прибув на відкритому рухомому складі або в несправному вагоні, або за несправними пломбами, якщо розлідуванням встановлено, що недостача не є наслідком крадіжки.

До вагових нестач відносяться, нестачі маси навалочних, насипних і наливних вантажів, якщо нестача була результатом:

– неправильного зважування або неправильної вказівки ваги вантажу в перевізних документах;

– несправності упаковки, при відсутності ознак розкрадання;

– роз'єднання вантажу від перевізних документів.

Як втрати, псування й ушкодження вантажу враховуються випадки повного або часткового знищення, а також повного або часткового псування при:

– аваріях, катастрофах;

– витік вантажу внаслідок технічної несправності рухломого складу.

Кожний випадок несхоронності перевезення вантажу повинен бути належним чином оформлений і розслідуваний у встановлений термін. Порядок складання, пересилання, розслідування комерційних актів, обліку випадків несхоронних перевезень викладений в порядку оформлення, розслідування та обліку незбережених перевезень вантажів. Затвердженний наказом МТЗУ №306Ц від 21.09.05.

5.15 Технологія здачі контейнерів станцією Одеса-Порт ДП ОМТП

По прибуттю поїзда на станцію, оператор СТЦ звіряє дані, внесені в перевізні документи з номерами фактично прибулих вагонів і контейнерів. Потім, документи розмічаються по об'єктах вивантаження. Після цього, вони надходять у товарну касу. Товарний касир звіряє вагонний лист із документом, перевіряє правильність нарахування провізних платежів, відокремлює дорожні відомості від накладних. Проставляє відповідні штампи на всі примірники комплекту перевізного документа. Складається передатна відомість форми ІНУ-98, у якій вказується порядковий номер із книги реєстрації передатних відомостей, номер накладної, номер контейнера, номер вагона, станція відправлення, станція призначення вантажу, вага вантажу, одержувач. Передавальна відомість засвідчується штемпелем станції, підписом товарного касира, що склав дану відомість, також вносяться відомості про поїзд, з яким прибули контейнери, а саме дата прибуття, номер поїзда й час прибуття. Відомість складається в трьох примірниках. Дорожні відомості реєструються в книзі прибуття. Товарний касир запрошує представника порту для розкредитування дорожніх відомостей і видачі накладних. Вагонні листи записуються у відповідні книги. На всі транзитні вантажі складається поїзна передавальна відомість (ППВ) у програмі АПВ.

Наприклад: 4003 001 4004.

Коригування відомості починається з уведення відомостей про вагон, де ми заповнюємо наступні поля:

– номер вагона

– ознака використання

– оцінка про ролики

– власник вагона

– вага вантажу в тоннах

– станція призначення

– стик виходу


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!