Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


АРМ прийомоздавальника вантажу та багажу 2 частьРозпорядження ДСЦ про забезпечення своєчасного та безпечного виконання маневрових і вантажних операцій, а також раціонального використання технічних засобів станції є обов'язковими для усіх працівників станції, пов’язаних з виконанням цих операцій.

Розпорядження ДСП, які спрямовані на забезпечення своєчасного і безпечного приймання, відправлення поїздів, виконання маневрових пересувань є обов’язковими для всіх працівників, що пов’язані з підготовкою, прийманням, відправленням поїздів і виконанням маневрових пересувань.

Робоче місце чергового поста централізації станції розташоване на першому поверсі посту електричної централізації у Газовому парку.

Розпорядження ДСПП, які спрямовані на забезпечення своєчасного і безпечного приймання, відправлення маневрових составів, виконання маневрових пересувань є обов’язковими для всіх працівників, що пов’язані з підготовкою і виконанням маневрових пересувань.

4.1.2 Робота складачів поїздів в усіх маневрових районах здійснюється в одну особу.

Маневрова робота на станції виконується локомотивами серії ЧМЭ3 локомотивного депо ТЧ-1, станції Одеса- Сортувальна.

Робота складача поїздів в усіх маневрових районах здійснюється в одну особу.

Робота складача поїздів організовується по 4–х змінному графіку з відпочинком не менше 24 години.

Під час роботи у одну особу складач поїздів повинен мати радіостанцію, встановлені сигнальні прилади (свисток, червоний прапорець, ліхтар). Для забезпечення маневрової роботи на станції застосовується маневровий радіозв’язок:

– 1 канал з частотою 153,800 мГц – Газовий парк (V,VI маневрові райони);

– 2 канал з частотою 153,850 мГц – Станційний парк (I, II, III маневрові райони);

– 3 канал з частотою 153,925 мГц –Бакалійний, Пролетарський парки (ІV маневровий район);

– 4 канал з частотою 153,975 мГц – Станційні ваги (застосовується при

зважуванні вантажів).

Виконання маневрової роботи складачем поїздів в одну особу виконується згідно з Місцевою інструкцією про порядок роботи складача поїздів в одну особу з використанням засобів радіозв’язку на станції Одеса–Порт.

4.1.3 Для забезпечення маневрової роботи в парках станції передбачено 6 (шість) стрілочних постів

Основні обов’язки чергових стрілочних постів передбачені в посадовій інструкції „Чергового стрілочного поста”.

 

 

4.1.4 Станційний технологічний центр обробки поїзної інформації та перевізних документів (СТЦ)

Станційний технологічний центр обробки поїзної інформації та перевізних документів (СТЦ)знаходиться у приміщенні посту електричної централізації станції на першому

поверсі

СТЦ обладнаний наступними технічними засобами і засобами зв’язку:

– внутристанційним прямим телефонним зв’язком з ДСП, ДСЦ, черговим стрілочного поста № 2;

– телефонним зв’язком з виходом на міську мережу;

– переносними радіостанціями;

– зв’язком з обчислювальним комплексом ІОЦ залізниці;

– персональними комп’ютерами для підготовки та обробки поїзної інформації;

– інформаційними стендами, засобами оргтехніки;

Виходячи із умов місцевої роботи штат СТЦ поділяється на:

– оператора по прибуттю (для обробки документів на прибуваючі поїзди та вагони);

– оператора по відправленню (для обробки документів на поїзди, що відправляються зі станції);

– оператора по веденню обліку і звітності (ситуатор).

СТЦ забезпечує:

– одержання і обробку комплексної інформації про підхід поїздів, вагонів і

вантажу;

– своєчасну та якісну обробку підбір вантажних документів на поїзди, що прибувають та відправляються, дотримання технологічних норм обробки поїздів;

– перевірку наявності й розміщення вагонів у прибуваючих поїздах та

поїздах, що відправляються;

– ведення номерного обліку наявності та розміщення вагонів на коліях

станції, вантажних фронтах порту та під’їзних коліях;

– доставку перевізних документів на вагони, що прибувають на адресу ДП

„ОМТП” у залізничну службу порту для розмітки;

– передачу в товарну касу перевізних документів на вагони, що прибувають і приймання перевізних документів з товарної каси на вагони, що завантажені;

– контроль за додержанням плану формування поїздів, вимог ПТЕ по

формуванню поїздів встановлених норм ваги ідовжини;

– контроль та облік вагонів без перевізних документів та навпаки;– контроль за своєчасним відправленням вагонів зі станції та забезпечення

– зберігання вантажних документів;

– передачу в ІОЦ залізниці інформації на поїзди, що прибувають та

відправляються зі станції;

– ведення встановлених форм обліку і звітності;

– виконання окремих доручень керівництва станції.

Робочі місця операторів СТЦ забезпечені такою інформаційно–довідковою документацією:

– алфавітний список та список станцій залізниць із зазначенням сітьової

розмітки країн СНД та Балтії;

– схема і атлас залізниць;

– коди вантажів, вантажовідправників, вантажоодержувачів, експедиторів;

– коди залізничних адміністрацій і залізниць України, СНД і країн Балтії;

– тарифна політика на фрахтовий рік, Тарифне керівництво № 1, 4;

– розклад руху вантажних поїздів із зазначенням графікових і допустимих

норм маси та довжини поїздів на напрямках;

– система нумерації вагонів вантажного парку залізниць колії 1520мм, їх

маса тари та умовна довжина;

– система нумерації власних вантажних вагонів, які мають право виходу на

колії загального користування, їх маса тари, умовна довжина;

– технологічні графіки обробки поїздів (прибуття і відправлення) на

сортувальні станції;

– таблиця єдиної сітьової розмітки та прийнятої на станції розмітки

вантажних документів;

– інструкція зі складання натурного листа поїзда;

– інструкція з кодування початкової інформації;

– інструкція про порядок роботи ПЕОМ;

– витяги з Правил перевезень небезпечних вантажів, щодо оформлення

перевезень небезпечних вантажів;

– витяги з інструкцій, щодо перевезення негабаритних і великовагових

вантажів;

– витяги з технічно-розпорядчого акта станції та технологічного процесу

роботи станції в частині, що стосується роботи операторів СТЦ;

– зразок комплекту перевізних документів, натурного листа поїзда;

– порядок пакетування, приймання, здавання та пересилка перевізних

документів;

– Правила перевезень вантажів;

– Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкція з руху

поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкція з

сигналізації на залізницях України;

– перелік основних порушень плану формування вантажних поїздів

залізниць України;

– перелік функцій і завдань, основні оперативні повідомлення і запити, які

використовуються операторами СТЦ в умовах функціонування на

станціях АСУ;

– нормативи часу на виконання основних операцій з обробки составів

(вагонів) операторами СТЦ;

– схема службових маршрутів проходу операторів СТЦ на робочі місця та

під час виконання технологічних операцій;

– графік чергування;

– інші керівні вказівки і нормативні документи, що стосуються роботи

операторів СТЦ.

4.2 Технологія роботи станції з поїздами, що надходять в переробку

 

 

Згідно запланованого підходу поїздів на зміну поїзний диспетчер (ДНЦ) та ДСЦ узгоджують черговість та час підводу поїздів на станцію.

С цією метою, ДСЦ дає розпорядження оператору при ДСЦ запросити натурні листи запланованих поїздів.

Оператор при ДСЦ запрошує із КСЕОД натурні листи, розмічає состави по комплексам порту (ВПК), під’їзним коліям. При цьому відмічає на натурному листі кількість відчепів.

Отримавши цю попередню інформацію, ДСЦ аналізує натурні листи. У випадках, коли состави поїздів мають значну кількість відчепів, не підібрані по комплексах та номенклатурі, ДСЦ передає цю інформацію ДНЦ для організації переформування составів на сортувальних станціях вузла.

В залежності від довжини поїзду ДСЦ сумісно з ДСП планує колію прийому поїзду.

Одержавши повідомлення із сусідньої станції про відправлення поїзда, ДСП інформує ДСЦ, працівників СТЦ, ПКТО, приймальників поїздів та ВОХР про номер поїзда, колії приймання та очікуємий час його прибуття.

Під час заходу поїзду на станцію черговий стрілочного поста № 2 зчитує номери вагонів та передає їх оператору СТЦ по прибуттю по телефону (у зв’язку з великою швидкістю заходу поїзду на станцію, з перших вагонів поїзду зчитуються перші три цифри номеру вагону, потім п’ять цифр, наприкінці – всі цифри номеру вагону).

Після прибуття поїзда та його зупинки ДСП повідомляє оператора ПКТО про час прибуття, номер колії прийому поїзду, його номер та з якої станції він прибуває.

До відчеплення поїзного локомотива ДСП дає розпорядження черговим стрілочних постів №№ 2, 3 на закріплення составу згідно пункту 3.10 ТРА станції.

Після закріплення составу, за розпорядженням ДСП, помічник машиніста відчіпляє поїзний локомотив від составу. Локомотив переїжджає на іншу колію.

ДСП повідомляє оператора ПКТО про відчеплення локомотиву. Оператор ПКТО, в свою чергу, огороджує колію прийому поїзда для подальшого огляду вагонів шляхом натиснення кнопки „запиту огородження”. При цьому на виносному табло ДСП та пульті оператора ПКТО загорається червона лампочка „огородження” у мигаючому режимі.

ДСП надає підтвердження на огородження составу шляхом натиснення кнопки „огородження колії”. Після цього лампа на виносному табло та пульті оператора ПКТО горить постійним червоним світлом. Після огородження колії, ДСП пред’являє состав для технічного обслуговування працівникам ПКТО, для комерційного огляду – приймальникам поїздів та стрільцям ВОХР, та для списування состава – операторам СТЦ.

Початок технічного обслуговування ОВР та ДСП завіряють своїми підписами у відповідних графах журналу форми ВУ-14. Графіки обробки поїздів по прибуттю на станцію Одеса–Порт наведені на рисунках 4.1, 4.2.

 

 

ГРАФІК обробки поїзда по прибуттю на станцію Одеса – Порт

  № п/п Найменування операцій Норма часу Час в хвилинах Виконавець
 
1. Попередня інформація про поїзда и прохід працівників на колію прийому поїзда                       ДСЦ, оператор СТЦ,приймальник поїздів, оглядач вагонів
2. Занесення даних про прибуваючий поїзд в натурний лист по телефон-ну через чергового стрілочного поста № 2                       Оператор СТЦ, черговий стрі- лочного поста № 2
3. Прийом документов у машиніста прибуваючого поїзда, прохід в СТЦ 3                       Оператор СТЦ
4. Закріплення состава, відчеплення локомотива, огродження состава                       Черговий стрі-лочного поста № 2,3 , локомо- тивна бригада, оператор ОВР
5. Звірення документів з натурним листом, корректировка натурного листа, запис номерів вагонів і накладних у книгу здачі доку-ментів форми ГУ- 48 в касу                       Оператор СТЦ
6. Виписка кількості міст вантажу приймальником поїздов з доку-ментів, технічне обслуговування та комерційний огляд состава Зняття огородження.                       Приймальник поїздів, оглядач вагонів
7. Отримання размітки від вантажного диспетчера на вагони з господарчими вантажами та размітка у вагонному і натурно-му листах                       Оператор СТЦ, вантажний диспетчер
8. Прохід в залізничну службу порта                       Оператор СТЦ
9. Отримання размітки від диспетчера порта                       Диспетчер порта, оператор СТЦ
10. Размітка натурного листа                         Оператор СТЦ
11. Доставка і здача документів у касу станції                       Оператор СТЦ
12. Передача разміченого натурного листа ДСЦ                       Оператор СТЦ
13. Прохід оператора СТЦ до поїзда                       Оператор СТЦ
14. Размітка вагонів та звірка натури з документами                       Оператор СТЦ
15. Загальна тривалість обробки поїзда хвилин  

Мал. 4.1 Графік

ГРАФІК

обробки поїзда по прибуттю, який складається з порожнього рухомого складу

№ п/п Найменування операцій Норма часу Час у хвилинах Виконавець
1. Попередня інформація про прибуття поїзда, прохід працівни-ків, що обробля-ють поїзд, на колію прийому             ДСП, оператор СТЦ, оглядач поїздів
2. Занесення даних про прибулий паїзд в натурний лист, через черго-вого стрілочного поста № 2             Оператор СТЦ, черговий стрілочного поста № 2
3. Закріплення составу, відчеплення локомотиву, огородження составу, технічне обслуговування та комерційний огляд             ДСП. Чергові стрілочних постів № 2,3. Оглядач вагонів, приймаль-ник поїздів
4. Прохід в СТЦ оглядача вагонів і приймальника поїздів             Оглядач вагонів, приймаль-ник поїздів
5. Розмічення натурного листа             Оператор СТЦ
  Всього:   60 хвилин  
                         

Мал.4.2

 

4.2.1 Робота працівників ПКТО (пункту контрольно–технічного огляду) з поїздами, що надходять в переробку

Отримавши від ДСП інформацію про час очікуємого прибуття поїзду, номеру колії прийому, оператор ПКТО передає цю інформацію відповідальним працівникам ПКТО (оглядачам поїздів, далі ОВР).

ОВР, отримавши дану інформацію, зустрічають поїзд біля граничного стовпчика колії прийому з обох сторін цієї колії для виявлення несправностей, які виявляються під час руху поїзда (повзуни, навар, нагрів, що супроводжуються заклинюванням колісних пар, роз’єднанням гальмівних тяг та ін.).

При виявленні вказаних несправностей ОВР робить запис у записній книзі, вказуючи номер вагону (останні три цифри) для того, щоб після зупинки поїзда ретельно оглянути ці вагони.

Після зупинки поїзда оператор ПКТО виконує операцію по огородженню составу. Отримавши від ДСП підтвердження на огородження, оператор сповіщає працівників ПКТО, що поїзд огороджений та його можна обробляти. Оператор ПКТО відмічає в настільному журналі номер поїзду, час прибуття, час огородження.

Технічне обслуговування поїздів по прибуттю виконує бригада з 2–х ОВР.

Контроль технічного стану вагонів ОВР виконують одночасно з двох сторін поїзда. При цьому, виявляються несправності вузлів та вагонних деталей, наносять крейдові відмітки у встановлених місцях на вагоні (на бокових стінках кузова, між кутовою та боковою сторонами, на бортах платформ і котлах цистерн), а також дату огляду.

ОВР повідомляють оператора ПКТО про вагони, в яких були виявлені несправності при зустрічі поїзду. Ці вагони ретельно оглядаються для встановлення причин несправності та вирішення питання про наступні дії з цими вагонами.

На вагонах, що підлягають ремонту з відчепленням, робиться крейдова відмітка „ МРС” або „МРЗ” з вказівкою несправності.

При наявності несправних вагонів, ОВР виписує повідомлення форми ВУ – 23 М, повідомлює оператора, оформлює повідомлення в 2-х примірниках: перший примірник вручається ДСП, другий передається оператору ПКТО.

На ті вагони, що відправляються для ремонту в депо, майстер , ОВР або керівник зміни, згідно інструкції, оформлює супроводжуючий лист форми ВУ – 26 М, а на ушкоджені вагони складає технічний акт форми ВУ – 25 М.

ОВР по прибуттю несуть відповідальність за невиявлення несправностей, що потребують відчеплення вагону.

Після закінчення технічного обслуговування вагонів, оглядач вагонів робить відмітку про результат огляду у відповідній графі журналу ф. ВУ - 14 під розпис. Черговий по станції підтверджує закінчення обслуговування своїм підписом.

Зняття огородження составу виконується згідно місцевої інструкції дистанційного огородження составів.

 

4.2.2 Робота оператора СТЦ з поїздами, що надходять в переробку

Отримавши повідомлення від ДСП про час очікуємого прибуття поїзду, номеру колії прийому оператор СТЦ запрошує з АРМ ТК натурний лист поїзда.

При заході поїзду на станцію оператор СТЦ записує інформацію, яку передає черговий стрілочного поста № 2.

Після зупинки поїзда локомотивна бригада передає пакет перевізних документів приймальнику поїздів, який доставляє їх у СТЦ.

Після отримання пакету перевізних документів, оператор СТЦ перевіряє цілісність пакету, при цьому робить запис в журналі форми ДУ-40. У відповідних графах журналу проставляється час прибуття, номер та індекс поїзда, прізвище машиніста, який передав документи та підпис оператора СТЦ, що прийняв документи.

У зв’язку з тим, що інформація по номерах вагонів передається не в повному обсязі, один із операторів по прибуттю, після розпорядження ДСП, виходить на колію прийому поїзду і дописує фактичні номери вагонів. Крім цього, оператор списує номери та літерні індекси великотоннажних контейнерів, завантажених на фітингові платформи.

У свою чергу, другий оператор СТЦ по прибуттю, отримавши пакет перевізних документів, починає їх обробку.

У процесі обробки документів оператор виконує наступні операції:

– виявляє наявність документів без вагонів та вагонів без документів;

– звіряє натурний лист, отриманий із КСЕОД з натурним листом, який прибув з перевізними документами;

– перевіряє відповідність номерів вагонів, вказаних у натурному листі з номерами вагонів у перевізних документах;

– перевіряє у перевізних документах відмітки про станцію призначення;

– перевіряють відмітку в накладній про ті документи, що додаються до перевізних документів та звіряє її з фактичною наявністю прикладених документів. Особливу увагу звертає на наявність митних документів та штемпелів;

– вилучає всі попутні комерційні акти, акти загальної форми та інші залізничні документи для внутрішнього застосування;

– проводить сортування перевізних документів.

Акти загальної форми та комерційні акти оператор передає приймальнику поїздів для звірки обставин, вказаних у цих документах з фактичним станом вантажу.

Після списування составу, оператор повертається у СТЦ та проводить звірку номерів фактично списаних вагонів та контейнерів з номерами, вказаними у перевізних документах.

У разі виявлення розбіжностей між перевізними документами, натурними листами та фактично прибулими вагонами, оператор СТЦ складає акт загальної форми з зазначенням обставин. Ці акти передаються в актово–претензійний відділ станції для організації розшуку, розслідування обставин, надання оперативних повідомлень та складання актово–претензійних матеріалів.

При сортуванні перевізних документів оператор СТЦ відділяє документи на транзитні вагони (вагони призначенням на інші станції), документи на вантажі, які слідують на адресу під’їзних колій та іншої клієнтури та документи на адресу ДП „ОМТП”. У свою чергу, документи на адресу ДП „ОМТП” сортуються по кодам отримувачів та роду вантажів.

Документи які прибули після звірки залишаються у СТЦ. Оператор СТЦ передає інформацію ДСЦ про необхідність відправлення зазначених вагонів зі станції. Документи передаються для обробки оператору по відправленню.

Пересильні накладні на порожній рухомий склад, який прибуває на станцію під навантаження залишаються в СТЦ до моменту відправлення цих вагонів зі станції.

Документи на вантажі, які прибули на адресу під’їзних колій та іншої клієнтури, оператор СТЦ доставляє для розмітки вантажному майстру. Вантажний майстер на підставі відміток у документах розмічає їх по фронтах вивантаження та під’їзним коліям – у верхній частині накладної проставляє скорочене позначення фронту вивантаження. Оператор СТЦ вносить відмітки про фронти вивантаження у розмічений натурний лист.

Якщо не можливо встановити фактичного отримувача вантажу, вагони розмічаються „залишені до з’ясування”. Інформація про такі вагони передається у товарну касу для з’ясування отримувача.

Документи на вантажі, що надійшли на адресу під’їзних колій, іншої клієнтури, які не знаходяться під митним контролем, оператор СТЦ передає у товарну касу для розкредитування.

Документи на вантажі, що надійшли на адресу під’їзних колій, іншої клієнтури, документи „залишені до з’ясування”, які знаходяться під митним контролем та документи на вантажі для ДП „ОМТП”, оператор СТЦ доставляє у залізничну службу порту для розмітки. Перед цим повідомляє інспектора митного посту про наявність вантажів, що прибули під митним контролем.

Перевізні документи на вагони, які вказані у натурному листі, розмічаються диспетчером порту по фронтам вивантаження, номенклатурі вантажу, отримувачам. У верхній частині накладної та вагонних листів проставляються скорочені позначення фронтів вивантаження. У розмічений натурний лист вносяться відповідні відмітки про фронти вивантаження.

Для прискорення розмітки натурного листа, обробка документів у митному відношенні інспектором митного посту виконується паралельно з розміткою документів диспетчером порту у приміщенні залізничної служби порту. Митні документи вилучаються інспектором митного посту по реєстру, який підписує оператор СТЦ та інспектор. Один примірник реєстру надається оператору СТЦ, другий залишається у інспектора. Митний інспектор штемпелює усі перевізні та додаткові документи, підтверджуючи прибуття вантажу під митним контролем.

Згідно ЄТП роботи станції та порту, час на ознайомлення з документами та на розмітку натурного листа встановлено 30 хвилин. Час обробки (митницею та портом) вказується в натурному листі, який підписується оператором СТЦ, інспектором митного посту, диспетчером залізничної служби порту.

Копія розміченого натурного листа передається інспектору митниці. Одна копія залишається у залізничній службі порту.

Три копії розміченого натурного листа оператор СТЦ доставляє на станцію для ДСЦ, вантажного майстра та в СТЦ для обробки операторами.

Після розмітки натурного листа диспетчером порту, вилучення митних документів, проставлення митних штемпелів оператор СТЦ доставляє усі документи до товарної каси для розкредитування.

Передача перевізних документів із СТЦ у товарну касу реєструється у „Книзі здачі перевізних документів” форми ГУ–48 під розпис товарного касира, який приймає документи.

У той час, коли один з операторів передає перевізні документи у товарну касу, другий оператор виходить на колію прийому поїзду для нанесення крейдової розмітки на вагони згідно розміченого натурного листа.

Після закінчення крейдової розмітки, оператор СТЦ доповідає ДСЦ про готовність составу для розформування .

4.2.3 Комерційний огляд вагонів по прибуттю. Організація сумісного огляду поїздів по прибуттю приймальниками поїздів та стрільцями ВОХР

 

Всі прибуваючі на станцію вагони повинні бути оглянуті в комерційному відношенні для виявлення та усунення комерційних несправностей.

Про час прибуття поїздів ДСП станції повідомляє начальника підрозділу ВОХР, який знаходиться на посту ЕЦ по прямому телефону.

Начальник підрозділу ВОХР або уповноважений стрілок прибуває в СТЦ станції для ознайомлення з документами на прибулий поїзд і в першу чергу на вантажі, які підлягають охороні.

Після отримання перевізних документів від локомотивної бригади та передачі їх оператору СТЦ по прибуттю, приймальники поїздів сумісно з операторами СТЦ приступають до перевірки перевізних документів, вантажів, що прибули.

При перевірці виконуються наступні операції:

– вилучаються всі попутні комерційні акти, акти загальної форми та інші залізничні документи для внутрішнього застосування;

– перевіряються та виписуються відмітки з перевізних документів про складання будь яких актів у процесі перевезення, у тому числі під час митного огляду;

– виписуються дані про номери ЗПП, пломб, кількість місць та рід вантажу.

Усі необхідні дані для проведення комерційного огляду приймальники поїздів записують у натурний лист поїзду, з яким виходять до поїзду для подальшого огляду та звірки інформації з перевізних документів та фактичною наявністю вантажів.

У зв’язку з тим, що колії №№ I, II, 3, 4, 5, 6 Станційного парку електрифіковані на всю довжину, 7 колія – електрифікована на 140 метрів у парній горловині, горловина Бакалійного парку електрифікована зі сторони 3–го стрілочного поста, комерційний огляд вагонів на цих коліях проводиться тільки понизу.

Комерційний огляд вагонів поверху проводиться на не електрифікованих коліях станції, у тому числі на коліях Газового, Бакалійного, Пролетарського парків станції та безпосередньо на фронтах порту.

У ході комерційного огляду приймальники поїздів виконують наступні операції:

– усувають комерційні несправності, які загрожують безпеці руху, збереженню вантажів та охороні праці;

– перевіряють відповідність фактичної кількості, стану та найменування вантажу даним, зазначеним у перевізних документах;

– перевіряють стан кріплення вантажів на відкритому рухомому складі;


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!